Steeds meer Duitsers hebben meer dan een baan

Volgens de Bundesagentur für Arbeit verrichten inmiddels zo’n 2,7 miljoen werknemers naast hun vaste baan werkzaamheden van geringe omvang: met een “Minijob” voor € 450

Steeds meer Duitsers hebben meer dan een baan

Ondanks (of juist tengevolge van) de invoering van het minimumloon begin 2015 is in Duitsland het aantal niet-verzekeringsplichtige banen, zogenoemde minijobs, fors gestegen. 7,63 miljoen mensen, bijna 25% van de in loondienst werkende bevolking, zijn heden ten dage werkzaam in zo’n baan op 450-euro-basis, waarvoor zij geen sociale lasten en belasting hoeven af te dragen.

Met name vrouwen en oudere personen werken vaak in minijobs, en wel voor het merendeel in de detailhandel en de horeca.

De Duitse arbeidsmarkt vertoont door deze ontwikkeling uiterst positieve conjunctuur- en werkgelegenheidscijfers. De Duitse economie boomt en de werkloosheid is laag. Wat uit de statistieken niet meteen in het oog springt, is het feit dat steeds meer werknemers om welke reden dan ook naast hun vaste baan een bijbaantje op 450-euro-basis hebben. Uit recente cijfers van de Bundesagentur für Arbeit blijkt dat eind verleden jaar 2,7 miljoen werknemers naast hun betrekking nog werkzaamheden van geringe omvang (geringfügige Beschäftigung) verrichtten. Sinds invoering van de zogenoemde Hartz-hervormingen in 2003 is het aantal “geringügig Beschäftigte” meer dan verdubbeld.

Bruto = Netto

En het zijn geenszins allemaal mensen met een deeltijdbaan die besluiten, er nog een baantje op 450-euro-basis bij te nemen om rond te komen. Meer dan de helft van de werknemers die er een vaste baan plus een bijbaan op na houden, werken fulltime, aldus het onderzoeksrapport van de Bundesagentur für Arbeit. Enerzijds betekent dit dat veel mensen die 40 uur werken, in hun vaste betrekking niet genoeg verdienen, anderszijds vinden mensen het ook praktisch dat ze een exraatje kunen meepikken, zonder hiervoor de vaste lasten te hoeven afdragen (bruto = netto).

En nog iets anders blijkt uit de cijfers van het rapport: 67% van de mensen die op 450-euro-basis werken, zijn tussen de 40-55 jaar oud en hebben een beroepsopleiding genoten. 15% van de minijobbers zijn ongeschoold, meer vrouwen dan mannen hebben een minijob. Het onderzoeksteam komt overigens tot de slotsom dat de minijob als arbeidsmarktinstrument inmiddels achterhaald is. Zinvoller zou zijn werknemers met een laag inkomen in hun eerste betrekking op fiscaal en sociaalverzekeringstechnisch gebied te ontlasten, om aldus een duurzamere beroepsmatige ontwikkeling voor alle werknemers op gang te krijgen.

Heeft u vragen over arbeidsrecht in Duitsland, neem dan contact op met Gisela Surmann, Anja Romijnders of Torsten Viebahn.

  • gepubliceerd : maandag, 11 september 2017