Problemen in de bouw vroegtijdig onderkennen en handelen

Door goed doordacht claims management kunnen partijen eventuele technische en zakelijke problemen tijdens de uitvoering van bouwwerkzaamheden voorkomen

Problemen in de bouw vroegtijdig onderkennen en handelen

Dat bouwen ook in Duitsland risico’s met zich meebrengt, moge duidelijk zijn. Risico’s die kunnen leiden tot vertragingen, vorderingen en geschillen. Wat er zoal mis kan gaan en hoe je d.m.v. goed claims management geschillen en boetes kunt voorkomen, maakt wellicht het hier volgende geval duidelijk.

In een aanbesteding is sprake van een bouwput met een damwandconstructie inclusief het hiervoor noodzakelijke grondverzet. De offerte van het uitvoerende bedrijf voor de bouw van een damwand wordt gedaan overeenkomstig de aanbestede prestatie. Hoeksteen voor de beschrijving van de prestatie is de in de aanbestedingsdocumenten voorhanden zijnde tekening van de bouwplaatsinrichting, die de werk- en opslagplaats op het bouwterrein alsmede het oppervlak in zijn geheel laat zien.

Gunningsonderhandelingen

In het kader van de gunningsonderhandelingen doet het uitvoerende bedrijf het voorstel, de bouwput niet van een damwand maar van een talud te voorzien. Voor het geval de opdrachtgever akkoord gaat met het voorstel van zo’n (goedkopere) hellingconstructie, wil het uitvoerende bedrijf wel met de prijs omlaag gaan, gezien de uitvoering met een taludconstructie minder tijd en moeite zou kosten. Beide partijen bereiken na onderhandelingen overeenstemming over de uitvoering met een taludconstructie, het onderhandelingsresultaat word genotuleerd.      

Het gevolg: door de uitvoering van de werkzaamheden d.m.v. een taludconstructie zijn de verhoudingen op het bouwterrein ingrijpend gewijzigd. De taludconstructie neemt een veel breder oppervlak in beslag dan de oorspronkelijk geplande damwandconstructie. Bovendien staat de oorspronkelijk geplande opslagplaats voor materiaal door de veel bredere talud-uitvoering niet meer ter beschikking; deze vereist een totaal ander concept voor het grondverzet alsmede een heel andere bouwplaatslogistiek.     

Nadelige gevolgen van een wijziging

Geschilpunt: het uitvoerende bedrijf kondigt tijdens de bouwfase een verhoging van de kosten aan, veroorzaakt door extra werkzaamheden als gevolg van de wijziging van het bouwplan alsmede de verplaatsing van de aardmassa. De opdrachtgever daarentegen is van mening dat het uitvoerende bedrijf reeds bij de presentatie van het alternatieve voorstel had moeten anticiperen, wat de gevolgen van de wijziging van het plan voor de bouwlogistiek zouden zijn. Het geding is gaande, een schikking resp. een arbitraal vonnis ontbreekt nog.

Inzicht: Het geschil had in beginsel voorkomen kunnen worden, als men reeds tijdens de gunningsonderhandelingen de technische en zakelijke gevolgen van een uitvoering met een taludconstructie correct en in het belang van beide partijen duidelijk had gemaakt.

Vooraf bewust omgaan met risico’s kan negatieve effecten als deze helpen verminderen en bijdragen aan een betere beheersing van bouwprojecten en bedrijf.

Heeft u vragen over bouwrecht in Duitsland, neem dan contact op met Udo Croonenbrock

  • gepubliceerd : maandag, 09 oktober 2017