Ook een speeltje met verlichting moet bij de EAR worden gemeld

Fidget spinner die licht teweeg brengen zijn elektrische apparaten en vallen hierdoor uitdrukkelijk onder het Elektrogesetz en de verwijderingsvoorschriften ervan

Ook een speeltje met verlichting moet bij de EAR worden gemeld

“Fidget spinner” zijn de topper van het seizoen en van de Duitse schoolpleinen niet meer weg te denken. Een fidget spinner of handspinner is een speeltje dat oorspronkelijk bedoeld is om iets in je handen te hebben om mee te “friemelen”. Hij bestaat uit een vorm van plastic, hout of metaal met een kogellager in het midden. Dit kogellager wordt in het midden tussen duim en wijsvinger gehouden waarna je met een andere vinger een zetje geeft om het speeltje te laten draaien.

Te koop zijn deze speeltjes ook met een verlichting. De meeste handelaren die in Duitsland fidget spinner met een lampje verkopen gaan er overigens abusievelijk van uit, dat de vlammende fidget spinner geen elektrische apparatuur is omdat het lichtje slechts een onderschikte functie zou hebben en dus van van secundair belang zou zijn. En vandaar niet onder het Elektrogesetz zou vallen. Mooi mis dus, zoals blijkt.

De wettelijke definitie maakt namelijk geen verschil tussen primaire en secundaire functies van een elektr(on)isch aangedreven apparaat; gekeken wordt alleen of een product naar behoren functioneert. Zo’n fidget spinner functioneert weliswaar ook zonder verlichting, maar als zo’n speeltje expliciet met verlichting wordt aangeboden, zal een koper deze functie ook met nadruk invorderen. En als deze functie defect blijkt zal de klant dit ongetwijfeld als mankement op de handelaar willen verhalen. Volgens experts op het gebied van inzameling en verwijdering van uitgerangeerde elektr(on)ische appratuur gaat het hier om “speelgoed voor gebruik in particuliere huishoudens”, waarop de wet (Elektrogesetz) definitief van toepassing is.

Verwijderingsbijdrage

Het Elektrogesetz regelt in Duitsland het op de markt brengen, de inzameling en de milieuvriendelijke verwerking van uitgerangeerde elektr(on)ische apparaten. Fabrikanten en distributeurs die dit soort spullen op de Duitse markt aanbieden moeten zich bij de Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR) aanmelden en voor de geleverde goederen een verwijderingsbijdrage betalen. Hieraan konden tot verleden jaar ook buitenlandse bedrijven voldoen. Maar sinds 2016 kunnen zich bij de EAR alleen nog maar bedrijven aanmelden die een zetel in Duitsland hebben. Een oplossing: Nederlandse fabrikanten en distributeurs zonder Duitse vestiging kunnen sinds die datum een gevolmachtigde aanwijzen en deze in Duitsland gevestigde rechtspersoon de opdracht tot registratie geven. Hoe dan ook, voor allen geldt sinds 24 juli 2016 de EU-richtlijn: elektronicawinkels met meer dan 400 vierkante meter voor de verkoop gebruikte vloeroppervlakte moeten afgedankte apparaten terugnemen. Dit geldt ook voor onlineshops.

Heef u vragen over de aanmelding bij de EAR en geldende voorschriften van het Elektrogesetz, neem dan contact op met Udo Croonenbrock of Alexander Crämer.

 

  • gepubliceerd : maandag, 10 juli 2017