Ontslag op staande voet na belediging en dreigementen legitiem

Wie zijn werkgever op scheldwoorden tracteert en dreigt, met bedrijfsgeheimen de straat op te gaan, moet er rekening mee houden dat ontslag op staande voet gerechtvaardigd is

Ontslag op staande voet na belediging en dreigementen legitiem

Als een werknemer zijn werkgever beledigt en dreigt met openbaarmaking van bedrijfsgeheimen voor het geval hem zijn privileges worden afgenomen, is een buitengewoon ontslag zonder meer gerechtvaardigd.

Aldus een recentelijk vonnis van het Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz in het geval van een werknemer die tevoren in het bedrijf van zijn schoonvader werkzaam was.

De werknemer had tegen de achtergrond van familiaire meningsverschillen op een brief van de advocaat van de werkgever gereageerd. In deze brief sommeerde de werkgever de werknemer de toegangscodes van de bedrijfscomputer ter beschikking te stellen en zich te allen tijde, zoals ieder andere werknemer ook, correct af te melden in geval van afwezigheid. In zijn antwoordbrief noemde de werknemer zijn werkgever werkschuw, weigerde de toegangscodes in kwestie te overhandigen en dreigde ermee bedrijfsgeheimen openbaar te maken. Als reactie hierop ontsloeg de werkgever zijn schoonzoon op staande voet.

Belangen van de werkgever

In hun toelichting op de uitspraak signaleerden de rechters dat werknemers best wel kritiek mogen uiten op hun werkgever en diens bedrijfsbeleid, zelfs als deze kritiek wat overdreven en toegespitst overkomt. Echter, de aanduiding werkschuw is niets anders dan een belediging door persoonlijke kleinering van de adressaat. Ook de weigering, om de toegangscodes ter beschikking te stellen, was volgens het Landesarbeitsgericht een belangrijke reden voor ontslag. Hetzelfde geldt voor de afwijzing van de werknemer zich net als ieder ander in het bedrijf correct af te melden alvorens het terrein te verlaten.

Een doorslaggevende reden voor het voornoemde ontslag was het dreigement, om de werkgever in het openbaar aan de kaak te stellen door hem aan te geven bij instanties als de Handwerkskammer, de Berufsgenossenschaft en de Belastingdienst in geval de werkgever op zijn strepen zou blijven staan. Volgens de rechters heeft de werknemer in kwestie zijn contractuele verplichting, om de rechten en belangen van zijn werkgever te respecteren, geschonden doordat hij zijn werkgever annex schoonvader met allerlei euvel dreigde, om in het bezit van zijn privileges te blijven. Een waarschuwing alvorens op te zeggen was volgens het gerecht overbodig, gezien het feit dat een verandering in de houding van de werknemer geenszins te verwachten viel.  

Heeft u vragen over arbeidsrecht in Duitsland, neem dan contact op met Gisela Surmann, Anja Romijnders of Torsten Viebahn.

  • gepubliceerd : woensdag, 02 augustus 2017