Nieuwe detacheringsregels en de gevolgen voor het bedrijfsleven

Na de hervorming van de EU-detacheringsrichtlijn worden voor in Duitsland gevestigde bedrijven werknemers bijvoorbeeld uit Oost-Europa duurder en detacheringen moeilijker

Nieuwe detacheringsregels en de gevolgen voor het bedrijfsleven

Gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek ‒ dit beginsel moet volgens de landen van de Euopese Unie voortaan uitgangspunt zijn voor miljoenen van werknemers die door hun werkgevers voor werkzaamheden naar andere EU-landen worden uitgezonden. De Ministers van Sociale zaken van de EU-landen bereikten onlangs overeenstemming over de hervorming van de EU-detacheringsrichtlijn (in Duitsland: Arbeitnehmer-Entsendegesetz).

Nadat de herziene wet het Europese parlement is gepasseerd kan deze waarschijnlijk reeds medio 2018 in werking treden.

Waartoe dienen de nieuwe regels? De EU-regeringen willen een doeltreffend instrument tegen loondumping en tegen slechtere arbeidsvoorwaarden voor buitenlandse werknemers teweegbrengen. De tot nu toe geldende detacheringsrichtlijn bepaalt namelijk enkel dat de naar rijkere landen uitgezonden werknemers uit armere landen in hun gastland tenminste het minimumloon moeten verdienen. En dit leidt ertoe dat de pakweg 2 miljoen uitgezonden werknemers in hun bedrijf vaak slechts de helft van het loon van de werknemers in vaste dienst krijgen ‒ of nog minder. Volgens de nieuwe richtlijn moeten ook van elders uitgezonden werknemers in het gastland meteen hetzelfde loon verdienen en onder dezelfde Cao-regels vallen. Daarnaast wordt de duur van de detachering beperkt tot 12 maanden werkoponthoud, onder bepaalde omstandigheden tot 18 maanden.

Werkgevers uiten kritiek

Wat betekent dit voor Duitse bedrijven? Duitse werkgevers reageren kritisch op de nieuwe regelingen. Indien zij bijvoorbeeld aan uit Bulgarije uitgezonden werknemers het in Duitsland gebruikelijke uurloon moeten gaan betalen, worden prestaties automatisch duurder, aldus berekeningen van het Institut der deutschen Wirtschaft. Betwijfeld wordt tevens dat de nieuwe regels de Duitse aanbieder van prestaties beter beschermen tegen de goedkopere concurrentie uit Oost-Europa.

Ook de detachering op lange termijn vanuit Duitse bedrijven richting EU-buitenland wordt door de herziene richtlijn bemoeilijkt, gezien detacheringen tot de duur van 12 maanden worden beperkt. En omdat bij iedere detachering vooraf het loontarief van het betreffende EU-land moet worden getoetst, gaat dit ook nog eens behoorlijk wat tijd kosten. Op die manier is het waarschijnlijk dat detacheringen, die zonder de herziene richtlijn gedaan zouden worden, voortaan achterwege blijven.

Heeft u vragen over het Arbeitnehmer-Entsendegesetz, neem dan contact op met Torsten Viebahn.  

 

  • gepubliceerd : maandag, 11 december 2017