Nieuw portaal voor aanmelding en documentatie van werknemers

Werkgevers die aan hun meldverplichtingen tegenover de Duitse douane moeten voldoen, als ze werknemers naar Duitsland sturen, kunnen dit sinds 1 januari 2017 online regelen

Nieuw portaal voor aanmelding en documentatie van werknemers

Het heeft een tijdje geduurd, maar sinds 1 januari 2017 onderhoudt deDuitse douane een elektronisch meldportaal. Werkgevers die aan hun meldverplichtingen tegenover de Duitse douane moeten voldoen, als ze werknemers naar Duitsland sturen, kunnen dit nu online regelen.

Dit geldt ook voor werkgevers die met mensen aan de slag gaan, die door uitzendbureaus met zetel in het buitenland zijn bemiddeld.

De in acht te nemen meld- en registratieplichten inzake het Mindestlohngesetz, het Arbeitnehmer-Entsendegesetz resp. het Arbeitnehmer-Überlassungsgesetz zijn vanaf heden dus met groter gemak te handhaven. Bovendien bespaart u als ondernemer door het wegvallen van de papieren documentatie verzendtijd en -kosten. De inhoud van de informatie die verstrekt dient te worden is niet veranderd en er zijn ook geen nieuwe meldverplichtingen bij gekomen.

Eerst registreren

Het meldportaal kan worden opgeroepen via de website www.zoll.de in de rubriek “Dienste und Datenbanken” ofwel direct via www.meldeportal-mindestlohn.de. Om gebruik te kunnen maken van het elektronisch meldportaal moet u zich registreren door een account op te maken.

Het indienen van de aanmeldingen per fax is nog tot uiterlijk 30 juni 2017 mogelijk, daarna alleen nog maar online. Of uw bedrijf verplicht is, werknemers overeenkomstig het Mindestlohngesetz bij de Duitse douane aan te melden, komt u te weten op bovengenoemde websites.

Heeft u vragen m.b.t. de Duitse minimumloonwet en de verplichting tot aanmelding en documentatie van werkzaamheden in Duitsland, neem dan contact op met Gisela SurmannNicki WelcheringAnja Romijnders of Torsten Viebahn.

  • gepubliceerd : vrijdag, 03 februari 2017