Met toevoegsels als “pp” wachten tot het octrooi perfect is

Afkortingen zoals “patent pending” als ook symbolen, zoals bijvoorbeeld “TM” voor Trademark, kunnen pas dan worden gebruikt, als het octrooi daadwerkelijk is verstrekt

Met toevoegsels als “pp” wachten tot het octrooi perfect is

Onlangs stond een cliënt van ons kantoor op de Caravan-beurs in Düsseldorf. Hij vertelde over de uitvinding die hij recentelijk had gedaan en waarvoor hij door ons een octrooi had laten aanvragen bij het Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA). Hij vroeg of hij bevoegd was om zijn uitvinding te voorzien van een “pp” voor “patent pending” ofwel “octrooi aangevraagd”.

Weliswaar hadden we het patent al bij het DPMA aangevraagd, maar het was nog niet verstrekt. En afkortingen als ook symbolen, zoals bijvoorbeeld “TM” voor Trademark, kunnen pas dan worden gebruikt, als het octrooi daadwerkelijk is verstrekt.

Is dit niet het geval worden zulke aanduidingen als misleidend beschouwd. Wij raden in zulke gevallen dan ook altijd aan, pas dan een “pp” te gebruiken, als het octrooi bij het DPMA daadwerkelijk is geregistreerd. Mededingers nemen dit soort zaken heel critisch onder de loep en zouden wel eens een sommatie kunnen sturen. En sommaties zijn vaak met hoge kosten verbonden, omdat er onder andere onthoudingsverklaringen moeten worden getekend en zelfs folders, die op een beurs zijn verspreid, moeten worden vernietigd. Ons advies: wees voorzichtig met het gebruik van zulke toevoegsels, alvorens het octrooi is verstrekt.

Heeft u vragen over de aanmelding van octrooien, merken of Gebrauchsmuster in Duitsland, neem dan contact op met Heinz-J. Klönne.

  • gepubliceerd : maandag, 11 september 2017