Managers van Duitse bedrijven glimmen van tevredenheid

Het ondernemersvertrouwen stijgt in Duitsland verder. Het toonaangevende Ifo-Institut spreekt van een “euforische stemming”. Kansen te over ook voor Nederlandse ondernemers

Managers van Duitse bedrijven glimmen van tevredenheid

De stemming zit er momenteel goed in bij de managers van Duitse bedrijven. De economie boomt als nooit tevoren, de werkgelegenheid trekt alsmaar aan. In de maand juli brak de “Geschäftsklima-Index” weer alle records, aldus het toonaangevenden Ifo-Institut in München.

Met name de bouwbranche vertoont opgaande trend. En dat terwijl vooraanstaande economen voor de zomermaanden met een kleine achteruitgang hadden gerekend. De onderzoeksinstelling vraagt iedere maand 7.000 leidinggevenden van Duitse bedrijven naar de stand van zaken en hun vooruitzichten voor de komende zes maanden. En spreekt van een doorgaans “euforische stemming” in Duitsland.

Wel is men zich bewust van het feit dat de Duitse economie duidelijk meeprofiteert van de economische wederopleving in de partnerlanden van de EU. En dat deze euforie wel eens een domper zou kunnen krijgen als gevolg van het uitlekken van illegitieme afspraken tussen de grote jongens van de Duitse automobielindustrie. Als Daimler, BMW, Audi en Volkswagen hoge boetes moeten betalen en als gevolg daarvan gaan bezuinigen, zijn de toeleveranciers hiervan de dupe en dus de kleine middenstandsbedrijven.

Meeprofiteren

Vooraleerst is het ondernemersvertrouwen echter op een topniveau. Wie als Nederlandse ondernemer wil meeprofiteren van een boomende Duitse economie, doet er goed aan zich terdege voor te bereiden op de stap over de grens, om bij zijn transacties met Duitse klanten en partners zo min mogelijk fouten te maken. Want bij het zakendoen in Duitsland komen Nederlandse ondernemers wel degelijk juridische en fiscale valkuilen tegen. Om nog maar te zwijgen over taalkundige misverstanden. Succesvol zakendoen in Duitsland vergt van een ondernemer dan ook dat hij zijn belangen op een professionele manier behartigt. Dit houdt onder meer in dat hij zijn afspraken schriftelijk bevestigt.

Daarnaast verdient het aanbeveling, om alvorens tot levering over te gaan informatie over nieuwe zakenpartners in te winnen. Raadzaam is bovendien om als leverancier goederen tot de volledige betaling onder (verlengd) eigendomsvoorbehoud te leveren. Zoals altijd is het ook in dit geval belangrijk om de kleine lettertjes te lezen. Op de achterkant van Duitse bestellingen zijn in de regel de zogenaamde “Allgemeine Geschäftsbedingungen” te vinden. Om problemen te voorkomen is het raadzaam, om eigen Duitstalige Algemene Voorwaarden voor de Duitse markt te ontwikkelen.

Van groot belang zijn uiteraard ook kwesties als debiteurenbeheer, beslaglegging en incasso. Snelle incassomiddelen zoals de in Nederland gehanteerde conservatoire (derden) beslagen en het faillissementsrekwest kunnen overigens in Duitsland (zo goed als) nooit worden toegepast. Eerste vereiste is een titel, pas daarna kun je tot executie overgaan.

Wie grensoverschrijdend actief is, moet rekening houden met hobbels. Maar met doelgerichte voorzorgsmaatregelen en met behulp van maatwerk advies kunnen ondernemers een hoop onaangename verrassingen voorkomen.

Wilt u meer weten over de kansen en valkuilen bij het zakendoen met Duitsland, neem dan contact op met Freddy Heinzel, Udo Croonenbrock of Alexander Crämer.

 

  • gepubliceerd : woensdag, 02 augustus 2017