Let op de fiscale gevolgen van een vaste inrichting in Duitsland

Een fiscale vaste inrichting ontstaat bijv. als u langer dan een jaar aan een Duits project werkt, of meerdere projecten bij elkaar opgeteld langer dan twaalf maanden duren

Let op de fiscale gevolgen van een vaste inrichting in Duitsland

In beginsel zijn Nederlandse bedrijven belastingplichtig in Nederland. Maar als zij in Duitsland aan de slag gaan, wordt hun belastingplicht in Duitsland berekend overeenkomstig het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting (Doppelbesteuerungsabkommen) tussen beide landen.

Een belangrijk onderdeel hiervan is de definitie en behandeling van de zogenaamde fiscale vaste inrichting (Betriebsstätte), met de bepaling dat de uitvoering van een bouwwerk of van constructie- of installatiewerkzaamheden alleen dán een vaste inrichting vormt, als deze langer duurt dan twaalf maanden.

Anders dan het woord „vast“ doet vermoeden gaat het niet alleen om de vraag of u in Duitsland kantoor houdt of een werkplaats heeft, maar om de vraag hoe structureel u in Duitsland werkt. Een fiscale vaste inrichting ontstaat bij voorbeeld als u langer dan een jaar aan een Duits project werkt of meerdere projecten (die met elkaar in verband staan) en bij elkaar opgeteld langer dan twaalf maanden duren.

Ook via een zgn. vaste vertegenwoordiger kunt u in Duitsland belastingplichtig worden. De vaste vertegenwoordiger is een persoon die namens uw bedrijf is gerechtigd in Duitsland contracten voor u af te sluiten en dit ook doet. Als u bij voorbeeld een contract met een Duits bedrijf sluit en boven de handtekeningenlijst zowel bij de opdrachtgever als de opdrachtnemer een Duitse plaatsnaam staat, betekent dit dat de overeenkomst in Duitsland is tot stand gekomen. Voor de fiscus een sterke aanwijzing dat er sprake is van belastingplicht in Duitsland. Is er sprake van een fiscale vaste inrichting dan heeft dit de nodige consequenties.

  1. u moet over uw winst in Duitsland vennootschapsbelasting betalen (15%) 
  2. u moet in Duitsland Gewerbesteuer betalen (13-15%) 
  3. u betaalt btw volgens het Duitse Umsatzsteuergesetz 
  4. uw medewerkers worden in Duitsland loonbelastingplichtig en verliezen (gedeeltelijk) de Nederlandse hypotheekrenteaftrek.

Vooral het laatste is een zuur gelag. Het financiële huishouden van de gemiddelde Nederlander is immers gebouwd op deze aftrek. De werknemer kan trouwens ook nog op een andere manier in Duitsland belastingplichtig worden. Verblijft hij binnen een tijdsbestek van 12 maanden meer dan 183 dagen in Duitsland, zo wordt hij eveneens via het belastingverdrag in Duitsland belastingplichtig met alle gevolgen van dien. Hierbij gaat het nadrukkelijk niet om werkdagen maar verblijfsdagen, wat een groot verschil kan uitmaken.

Heeft u vragen over de fiscale gevolgen van een vaste inrichting in Duitsland, neem dan contact op met Lars Wemmers.

 

  • gepubliceerd : maandag, 09 januari 2017