In Duitsland ligt het geld letterlijk op straat

Nederlandse bedrijven die de komende 10 tot 15 jaar willen profiteren van de grote investeringen in de Duitse infrastructuur moeten tijdig over de juiste stukken beschikken

In Duitsland ligt het geld letterlijk op straat

Duitsland gaat de komende 10 tot 15 jaar rond € 270 miljard in het herstel en de vernieuwing van de nationale infrastructuur investeren. Het “Bundesverkehrswegeplan”, een gigantisch infrastructuurprogramma van de Duitse overheid, gaat hierdoor dan ook ruimschoots kansen creeëren voor bedrijven die werkzaam zijn in de (bruggen-)bouw, transport, drainage, machineleasing, spoor- en waterwegaanleg, de sloopbranche enz.

Dat biedt natuurlijk ook mogelijkheden voor Nederlandse ondernemingen.

Om hier een graantje van mee te kunnen pikken verdient het aanbeveling, zijn zaken vooraf goed op orde te hebben, d.w.z. tijdig vergunningen aan te vragen, zich bij het ambachtenregister in te schrijven, aan meldverplichtingen van werknemers voldoen en steeds de vereiste documentatie mee te nemen. Wie dit zogenoemde prekwalificatietraject heeft afgerond, kan zonder meer meedingen naar openbare aanbestedingen.

Dit is ook het geval, indien u als onderaannemer van een Nederlandse hoofdaannemer een opdracht voor een project in Duitsland binnenhaalt. Veel opdrachtgevers vragen ook steeds meteen naar deze dossiers, en vaak blijkt het dan moeilijk, de stukken binnen enkele dagen te vergaren. Kortom: wie als Nederlands bouwbedrijf verder wil groeien, doet er goed aan de komende jaren de aanbestedingen in het kader van het “Bundesverkehrswegeplan” goed in de gaten te houden en degelijk voorbereid met de juiste stukken de Duitse markt op te gaan.

Heeft u vragen over voorbereidende stappen voor het uitvoeren van projecten in Duitsland, neem dan contact op met Alexander Crämer of Udo Croonenbrock.

 

  • gepubliceerd : maandag, 09 januari 2017