Huurverhogingen altijd schriftelijk aankondigen

Wie als verhuurder van onroerend goed in Duitsland meer geld van zijn huurders wenst, moet hiervoor aan bepaalde formele eisen voldoen

Huurverhogingen altijd schriftelijk aankondigen

Een lopend huurcontract is in Duitsland geen vrijbiljet tegen huurverhogingen. Verhuurders van onroerend goed zijn gerechtigd de huur voor een woning of pand ook tijdens de overeengekomen periode te verhogen, om deze gelijk te trekken met het ter plaatse gebruikelijke niveau.

Zomaar beschikken echter kan een verhuurder de verhoging niet, aldus een woordvoerder van de Deutsche Anwaltverein recentelijk in een regionale krant. Voor deze extra heffing dient aan bepaalde formele vereisten te worden voldaan.

Argumentatief onderbouwen

Allereerst is de verhuurder verplicht zijn eis schriftelijk kenbaar te maken en argumentatief te onderbouwen. Daarnaast moet het tijdspad van 12 maanden tot de volgende verhoging worden aangehouden. Bovendien moet de huurder het met de aangekondigde verhoging eens zijn. Dientengevolge heeft een huurder gedurende de rest van de maand, waarin hij de brief heeft ontvangen, plus 2 er op volgende maanden de tijd, om de eis van de verhuurder te toetsen. Gedurende deze periode hoeft hij de verhoogde huurprijs nog niet te betalen.

Indien een huurder akkoord gaat met de huurverhoging, is een vormvrije instemming voldoende. In het geval hij de verhoogde huurprijs zonder voorbehoud overmaakt, geldt dit eveneens als akkoordverklaring. Als de huurder echter weigert de gevorderde som te betalen, is de verhuurder gerechtigd hiertegen zijn beklag in te dienen. In dit geval wordt de zaak dan wellicht gerechtelijk geregeld.    

Heeft u vragen over huur en verhuur van vastgoed in Duitsland, neem dan contact op met Alexander Crämer.

 

  • gepubliceerd : woensdag, 02 augustus 2017