Economische missie naar Saksen, Saksen-Anhalt en Thüringen

Van 7 tot 10 februari ontmoeten Nederlandse ondernemers o.l.v. Minister Ploumen counterparts in Oost-Duitse deelstaten, het koninklijk paar is er op werkbezoek

Economische missie naar Saksen, Saksen-Anhalt en Thüringen

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brengen van 7 tot 10 februari 2017 een werkbezoek aan de Duitse deelstaten Saksen, Saksen-Anhalt en Thüringen. Doel van het werkbezoek is de brede onderlinge relaties tussen Nederland en de betreffende deelstaten te versterken. 

Tegelijk met dit werkbezoek leidt de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Lilianne Ploumen, een economische missie naar deze deelstaten. De focus ligt op fotonica, semiconductors, biobased chemie en water. Het doel van deze missie is onder meer bevordering van de handel, wederzijdse investeringen en technologische samenwerking.

De oostelijke deelstaten Saksen, Saksen-Anhalt en Thüringen bieden op specifieke sectoren veel kansen voor Nederlandse bedrijven. De economische missie onder leiding van minister Ploumen sluit aan op deze kansen. Op het gebied van fotonica en semiconductors is Thüringen een zwaartepunt in Duitsland. Biobased chemie geeft gestalte aan de verdere verduurzaming van de economie en de chemische industrie heeft zich in Saksen en Saksen-Anhalt na de Duitse hereniging noodgedwongen moeten heruitvinden. In het stroomgebied van de Elbe is er behoefte aan Nederlandse expertise en innovaties op het gebied van hoogwaterbescherming en watermanagement. Tegelijkertijd hebben de Duitse counterparts veel ervaring met grote overstromingen en crisismanagement.

Ondertussen presenteert Thüringen zich ook als Sensorland, omdat 25% van de in Duitsland geproduceerde sensors uit deze deelstaat komt. Veel bedrijven en kennisinstellingen in de halfgeleiderindustrie bevinden zich in de driehoek Erfurt – Jena – Ilmenau. De doelgroep van de HTSM-missie bestaat uit bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van fotonica en semiconductor – technologie, die nauwer willen samenwerken met deze clusters uit Thüringen.

De Duitse industrie heeft behoefte aan betrouwbare partners en aan innovatieve oplossingen op bovenstaande vraagstukken. Door de goede bestaande relaties op het gebied van green chemistry tussen Nederland en de regio biedt de missie kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. In de deelstaten is een sterk cluster met enkele multinationals, veel MKB-bedrijven en een aantal toonaangevende onderzoeksinstituten zoals het Helmholtz instituut UFZ aanwezig. De doelgroep van de economische missie bestaat uit Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven die oplossingen en producten bieden op het gebied van green chemistry, bijvoorbeeld biokatalyse, bioraffinage, bioplastics, groen gas en hoogwaardige biobased producten.

Op het programma staan bezoeken aan bedrijven en instituten in Leipzig en Leuna. Tijdens het bezoek genereren we aandacht voor de innovatieve oplossingen van de deelnemende Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven en gaan we de dialoog aan over business cases en duurzaamheid met Duitse counterparts.

Tijdens het bezoek aan de Duitse deelstaten Saksen en Saksen-Anhalt staat de integrale aanpak voor het stroomgebied van de Elbe centraal. De uitdagingen zijn waterveiligheid, klimaatverandering, bevaarbaarheid en waterkwaliteit. Duurzame ontwikkeling van de regio vraagt om een integrale, en grensoverschrijdende aanpak waarbij zowel Europese, regionale als lokale belangen betrokken worden. De missie biedt een goede gelegenheid voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen om de markt in Duitsland te verkennen, bestaande contacten aan te halen en om nieuwe contacten te leggen. (Bron: RVO)

Heeft u vragen over zakendoen in Duitsland, neem dan contact op met Freddy Heinzel of Udo Croonenbrock.

 

  • gepubliceerd : maandag, 09 januari 2017