Duitse spelregels inzake het uitwinnen van zekerheden

Voor zover een kredietverstrekker beschikt over zekerheden in het Duitse Grundbuch (kadaster), bestaan er meerdere mogelijkheden deze zekerheden te gelde te maken

Duitse spelregels inzake het uitwinnen van zekerheden

Know-how m.b.t. de zekerheden voor het verstrekken van kredieten, bijvoorbeeld hypotheken, hebben Nederlandse banken of bedrijven ongetwijfeld in huis, zolang deze banken en bedrijven in eigen land actief zijn. Maar zo gauw als zij de grens naar Duitsland over gaan, gelden plotseling de Duitse spelregels en wettelijke regelingen.

Je kunt als kredietverstrekker zomaar te maken krijgen met debiteuren die in liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen raken, omdat afnemers het laten afweten of debiteuren wachten met betalen. En hierdoor is de kans groot dat je als bank of Nederlandse onderneming te maken krijgt met een Duitse contractspartner, die bij betaling in gebreke blijft.

Gedwongen verkoop

Voor zover een crediteur inzake een hypotheek beschikt over zekerheden in het Duitse Grundbuch (kadaster), bestaan er afhankelijk van de inhoud van de kadastrale oorkonde drie mogelijkheden, deze zekerheden te gelde te maken. Allereerst bestaat de mogelijkheid direct beslag te laten leggen op het vermogen van de schuldenaar. Daarnaast kan een schuldeiser als verstrekker van een hypotheek in geval van non-betaling van zijn Duitse debiteur dwangmatig beheer over het object in kwestie aanvragen. Hiermee maak je weliswaar kosten, maar het levert eventueel het voordeel op dat het object verhuurd kan worden en de opbrengsten hiervan de schuldeiser te goede komen.

Als laatste optie bestaat er dan nog de gedwongen verkoop. Dit is een uiterst gecompliceerde procedure die via de rechter opgestart dient te worden met de opdracht aan een taxateur, verscheidene veilingdagen alsmede alomvattende kennisgeving van de diverse eisen.

Wilt u meer weten over het vestigen en uitwinnen van zekerheden in Duitsland, neem dan contact op met Alexander Crämer.

  • gepubliceerd : vrijdag, 03 februari 2017