Agressieve handelspraktijken en misleidende reclame zijn in de ban

De Duitse economie gaat het voor de wind, daar zit ook voor Nederlandse bedrijven handel in. Maar houd rekening met de implicaties van de Duitse mededingingswet

Agressieve handelspraktijken en misleidende reclame zijn in de ban

De Duitse economie is met een stevige wind in de rug in het jaar 2017 gestart. Verleden jaar vertoonde een groei van 1,9 %, voor het lopende jaar rekent de EU-Commissie met een groei van 1,6%.

De werkgelegenheid stijgt gestaag, Max Modaal laat de Duitse middenstand meeprofiteren, sparen is momenteel sowieso de moeite niet. Maar ook de overheid toont zich niet scheutig en geeft meer uit, onder meer voor de huisvesting en integratieprogramma’s van vluchtelingen. Duitsland staat er dus, zoals uit de cijfers blijkt, economisch beter voor dan de meeste andere landen in de eurozone. Daar moet ook voor Nederlandse bedrijven wel handel in zitten. 

U wilt met uw product de Duitse markt op? Goed plan. Maar alvorens de Duitse markt te betreden is het wel raadzaam bestaande verschillen in wet- en regelgeving eens nader onder de loep te nemen. Aangezien u niet alleen bent op deze markt speelt de Duitse mededingingswet een niet onaanzienlijke rol. Het Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb dient oneerlijke concurrentie te voorkomen en moet mededingers en consumenten tegen malafide handelspraktijken beschermen die een invloed hebben op hun economisch gedrag. Tegelijkertijd wordt hierin rekening gehouden met het belang van de gemeenschap t.a.v. onvervalste concurrentie.

Unlauter zijn volgens de desbetreffende paragrafen ongepaste beïnvloeding, het uitbuiten van zakelijke onervarenheid of een dwangpositie, misleidende handelingen, het kleineren van kenmerken, goederen of dienstverleningen van mededingers, het aanbieden van nagebootste goederen of dienstverleningen, misleidende reclame, vergelijkende reclame, misleidende weglatingen en agressieve handelspraktijken zoals ongewenste telefoon-, telefax- of email-reclame. 

Verklaring van onthouding

In geval van overtreding kunnen mededingers door middel van een officiële waarschuwing (Abmahnung) tegen concurrenten optreden. Bijgevoegd onderdeel van zo’n Abmahnung is een verklaring van onthouding (Unterlassungserklärung) die de eigenschap van een overeenkomst heeft en ertoe dient, een buitengerechtelijk akkoord te bereiken. Als de beweerde inbreuk op het verbod van oneerlijke concurrentie van toepassing is, moet deze Unterlassungserklärung (eventueel in gewijzigde vorm) worden afgegeven. Slechts door middel van zo’n verklaring kan het zogenaamde gevaar voor herhaling (Wiederholungsgefahr) worden uitgebannen en kunnen verdere onkosten als gevolg van een gerechtelijke procedure worden vermeden.

 

Oneerlijke concurrentie

 

Als de beschuldigingen ongerechtvaardigd zijn, is het raadzaam de Abmahnung van de hand te wijzen. Echter: als de Unterlassungserklärung niet wordt afgegeven, kan de benadeelde een kort geding aanspannen tot onthouding van handelspraktijken die in strijd zijn met de concurrentieregels. De in een Abmahnung genoemde korte termijnen dienen onvoorwaardelijk in acht te worden genomen.

Met betrekking tot de bijzonderheden van het Duitse mededingingsrecht en de mechanismen die in werking treden, als u als een benadeelde grote urgentie vermoedt, kunt u te allen tijde bij onze specialisten op het gebied van oneerlijke concurrentie terecht.

Heeft u vragen over zakelijke concurrentie en mededingingsrecht in Duitsland, neem dan contact op met Heinz-Josef Klönne.

 

  • gepubliceerd : maandag, 06 maart 2017