Aanmelding en documentatie van werknemers moet voortaan online

Vanaf 1 juli 2017 kunnen werkgevers, die werknemers naar Duitsland sturen en aan hun meldverplichtingen t.a.v. de douane moeten voldoen, dit alleen nog maar online regelen

Aanmelding en documentatie van werknemers moet voortaan online

Sinds 1 januari 2017 onderhoudt de Duitse douane een elektronisch meldportaal. Werkgevers die aan hun meldverplichtingen tegenover de Duitse douane moeten voldoen, als ze werknemers naar Duitsland sturen, kunnen dit sinds begin van het jaar online regelen; dit geldt ook voor werkgevers die met mensen aan de slag gaan, die door uitzendbureaus met zetel in het buitenland zijn bemiddeld.

Het indienen van de aanmeldingen per fax is nog tot uiterlijk eind van deze maand mogelijk, met ingang van 1 juli 2017 dient dit online te geschieden.

De in acht te nemen meld- en registratieplichten inzake het Mindestlohngesetz, het Arbeitnehmer-Entsendegesetz resp. het Arbeitnehmer-Überlassungsgesetz zijn vanaf heden dus met groter gemak te handhaven. Bovendien bespaart u als ondernemer door het wegvallen van de papieren documentatie verzendtijd en -kosten. De inhoud van de informatie die verstrekt dient te worden is niet veranderd en er zijn ook geen nieuwe meldverplichtingen bij gekomen.

Eerst registreren

Menig Nederlands ondernemer gaat er van uit, dat hij deze aanmelding gewoon per e-mail kan sturen. Maar zo simpel is het nu ook weer niet. U dient uw bedrijf allereerst bij een meldportaal in te schrijven. Dit meldportaal kan worden opgeroepen via de website www.zoll.de in de rubriek “Dienste und Datenbanken” ofwel direct via www.meldeportal-mindestlohn.de. Om gebruik te kunnen maken van het elektronisch meldportaal moet u zich registreren door een account op te maken.

Heeft u vragen m.b.t. de Duitse minimumloonwet en de verplichting tot aanmelding en documentatie van werkzaamheden in Duitsland, neem dan contact op met Gisela Surmann, Alexander Crämer, Anja Romijnders of Torsten Viebahn.

 

  • gepubliceerd : maandag, 12 juni 2017