Aankoop van vastgoed t.b.v. bedrijfswoningen voor uitzendkrachten

Nederlandse uitzendbureaus zijn regelmatig op zoek naar vastgoed in Duitsland, om dan woningen aan medewerkers te verhuren. Een probleem zijn bestaande huurcontracten

Aankoop van vastgoed t.b.v. bedrijfswoningen voor uitzendkrachten

Veel bedrijven die in de uitzendbranche actief zijn, zoeken regelmatig naar huisvestingsmogelijkheden voor hun medewerkers. Vaak zijn dit Nederlandse organisaties die hun personeel aan bedrijven in Nederland bemiddelen, maar ook in Duitsland aan het werk zetten.

Zij streven ernaar hun uitzendkrachten van geschikte en betaalbare woonruimte te voorzien en kopen daarom bij voorkeur voor dit doel geschikt vastgoed. Deze woonruimte is in Duitsland een stuk goedkoper dan in Nederland. Bovendien is het aanbod groter. Meestal echter wonen er huurders in de huizen die voor dit doel worden gekocht. En net als Nederland kent Duitsland huurbescherming; opzeggingen van huurcontracten zijn niet zonder meer mogelijk.

Verkopers en makelaars van vastgoed attenderen echter regelmatig op het feit dat er een buitengewoon opzeggingsrecht bestaat, als de woningen in kwestie als bedrijfswoningen verhuurd gaan worden. Tekent een zittend huurder hiertegen verweer aan, heeft dit in ieder geval een rechtsgeschil tot gevolg. Alvorens een aankoop van woonvastgoed te overwegen verdient het daarom aanbeveling te toetsen, of het mogelijk is bestaande huurcontracten op te zeggen en tevens welke fiscale consequenties zulk een aankoop van woonvastgoed ten voordele van eigen personeel met zich mee brengt.

Heeft u vragen over de aankoop van vastgoed en huurrecht in Duitsland, neem dan contact op met Alexander Crämer.

 

  • gepubliceerd : maandag, 08 mei 2017