Artikelen 2017

Minimumloon in de Duitse bouw wordt verhoogd

Met ingang van 1 april 2020 stijgt in het Bauhauptgewerbe het minimumloon voor ongeschoolde en geschoolde bouwvakkers stapsgewijs naar € 12,55 resp. € 15,40

Minimumloon in de Duitse bouw wordt verhoogd

Duizenden werknemers in de Duitse bouw gaan per 1 april 2020 meer verdienen. Het minimumloon in de bouw gaat met ingang van die datum stapsgewijs omhoog. Voor ongeschoold werk stijgt het minimumloon op 1 april a.s. van heden € 12,20 naar € 12,55.

Bescherming van uw bedrijfskenmerk ‒ met of zonder registratie?

Anders dan merken kunnen bedrijfskenmerken ook zonder registratie merkenrechtelijke bescherming genieten, registratie is desondanks zinvol

Bescherming van uw bedrijfskenmerk ‒ met of zonder registratie?

Het merkenrecht waarborgt in eerste instantie de bescherming van geregistreerde merken. Dat kan gaan om alle merktekens die ertoe dienen, goederen of diensten van een bedrijf te onderscheiden van die van andere bedrijven. Dat kunnen woorden zijn, beelden, combinaties van woord en beeld, getallen, driedimensionale vormen of andere symbolen. De gemeenschappelijke deler is echter, dat met behulp daarvan de goederen en diensten van het bedrijf worden aangeduid.

Nieuwe detacheringsregels en de gevolgen voor het bedrijfsleven

Na de hervorming van de EU-detacheringsrichtlijn worden voor in Duitsland gevestigde bedrijven werknemers bijvoorbeeld uit Oost-Europa duurder en detacheringen moeilijker

Nieuwe detacheringsregels en de gevolgen voor het bedrijfsleven

Gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek ‒ dit beginsel moet volgens de landen van de Euopese Unie voortaan uitgangspunt zijn voor miljoenen van werknemers die door hun werkgevers voor werkzaamheden naar andere EU-landen worden uitgezonden. De Ministers van Sociale zaken van de EU-landen bereikten onlangs overeenstemming over de hervorming van de EU-detacheringsrichtlijn (in Duitsland: Arbeitnehmer-Entsendegesetz).

Nieuw bouwcontractrecht regelt aanspraken op betaling bij gebreken

Een nieuwe regeling in het herziene bouwcontractrecht vergemakkelijkt de invordering van aanspraken op deelbetalingen ook zonder VOB/B-overeenkomst of betalingsplan

Nieuw bouwcontractrecht regelt aanspraken op betaling bij gebreken

Met ingang van 1 januari 2018 treden er enkele belangrijke veranderingen in het Duitse bouwcontractrecht in werking. De rechten van (particuliere) opdrachtgevers worden versterkt en de onderlinge relaties tussen de bij een bouwproject betrokken aannemers, architecten en ingenieurs zijn nieuw geregeld.

Duitsers voelen niets voor meer flexibiliteit op het werk

67,8% van meer dan 5.000 geënquêteerden geeft aan, ook in de toekomst liever overeenkomstig het gangbare achturige schema op de werkvloer beschikbaar te zijn

Duitsers voelen niets voor meer flexibiliteit op het werk

Voor Christoph Schmidt, hoofd van het economisch adviesorgaan van de bondsregering (“Wirtschaftsweisen”), zijn de werktijdregelingen in Duitsland niet meer van deze tijd. Schmidt vindt de achturige werkdag iets van de vorige eeuw en in tijden van globalisering en flexibilisering gewoonweg niet meer op zijn plaats. Hoewel cijfers aantonen dat in het jaar 2017 sowieso nog maar 60% van alle werknemers in Duitsland een volle baan hebben, is de reactie van de kant van de gemiddelde werknemer behoudender dan verondersteld.

Sappige boetes voor pielen met een smartphone achter het stuur

Wie tijdens het rijden in Duitsland handmatig telefoneert of hulpdiensten op de weg hindert moet sinds medio oktober rekening houden met duidelijk hogere boetes

Sappige boetes voor pielen met een smartphone achter het stuur

Verkeersovertreders moeten in Duitsland voortaan rekening houden met nieuwe boetes. Medio oktober zijn er een aantal wetswijzigingen in werking getreden die onder andere het handmatig telefoneren achter het stuur duidelijk duurder maken. Ook worden automobilisten heftiger aan het jasje getrokken die ambulances en politievoertuigen hinderen bij hun spoedinzet op Duitse wegen.

Zonder elektronische signatuur is een digitale inschrijving irrelevant

Een elektronische inschrijving op een aanbesteding zonder dat deze, zoals in het bestek geëist, elektronisch is ondertekend, wordt beschouwd als niet ingeschreven

Zonder elektronische signatuur is een digitale inschrijving irrelevant

In Duitse aanbestedingsprocedures moet bij een elektronisch verstuurde offerte de vertrouwelijkheid door versleuteling van de gegevens worden gewaarborgd. Een elektronisch ingediende offerte zonder scheiding en versleuteling van de gegevens mag per definitie niet in aanmerking worden genomen.

Duitse douane meldt successen bij bestrijding van zwart werken

De kans om op onzuivere praktijken betrapt te worden, is volgens de vakbond IG Bau met name voor bedrijven in de bouwbranche gedurende de laatste jaren duidelijk gestegen

Duitse douane meldt successen bij bestrijding van zwart werken

Bedrijven die hun medewerkers niet op correcte wijze hebben aangenomen of niet naar behoren betalen, krijgen vaker dan voorheen heibel met de Duitse douane. Dit heeft vooral te maken met het feit dat er meer controles plaatsvinden dan vroeger, omdat de douane haar aantal ambtenaren heeft kunnen opvoeren.

Vordering verjaard, aanmaning van generlei waarde

Verjaring begint in Duitsland te lopen aan het eind van het jaar, waarin de vordering is ontstaan ‒ voor een tijdsbestek van 3 jaar. Een aanmaning sturen is niet voldoende

Vordering verjaard, aanmaning van generlei waarde

Als u als ondernemer een vordering heeft kunt u deze na een bepaalde tijd niet meer opeisen. Een vordering is in Nederland meestal na vijf jaar verjaard, in Duitsland na drie jaar. In Nederland sturen de meeste bedrijven hun klanten een schriftelijke aanmaning en maken hierin duidelijk dat ze zich de rechten op de vordering voorbehouden; door deze schriftelijke aanmaning is de verjaring gestuit, en dit betekent dat de wettelijk voorziene termijn voor de verjaring van nul af opnieuw begint te lopen. Met nog eens vijf jaar.

Willem weet waar Abraham de mosterd haalt

In zijn troonrede op Prinsjesdag jl. onderstreepte koning Willem Alexander de sleutelrol van Duitsland voor veel Nederlandse ondernemers en de welvaart van Nederland

Willem weet waar Abraham de mosterd haalt

„We verdienen ons geld voor een groot deel over de grens“, verkondigde Willem-Alexander in zijn troonrede op 19 september jl.. De koning, geheel in de traditie van zijn voorvader, koopman-koning Willem I (1815-1840), weet waar Abraham de mosterd haalt. Ongetwijfeld speelt Duitsland voor Willem Alexander een sleutelrol.

Problemen in de bouw vroegtijdig onderkennen en handelen

Door goed doordacht claims management kunnen partijen eventuele technische en zakelijke problemen tijdens de uitvoering van bouwwerkzaamheden voorkomen

Problemen in de bouw vroegtijdig onderkennen en handelen

Dat bouwen ook in Duitsland risico’s met zich meebrengt, moge duidelijk zijn. Risico’s die kunnen leiden tot vertragingen, vorderingen en geschillen. Wat er zoal mis kan gaan en hoe je d.m.v. goed claims management geschillen en boetes kunt voorkomen, maakt wellicht het hier volgende geval duidelijk.

Wie trekt profijt van de creatieve inspanningen van een werknemer?

Een groot deel van de in Duitsland aangemelde octrooien berust op uitvindingen van werknemers. De wet Arbeitnehmererfindungsgesetz speelt in op een belangenconflict

Wie trekt profijt van de creatieve inspanningen van een werknemer?

In het Duitse arbeidsrecht geldt het beginsel dat een werkgever recht heeft op het resultaat van de inspanningen van zijn werknemer; in ruil daarvoor ontvangt de werknemer een salaris. Het octrooirecht gaat daarentegen uit van het beginsel dat de uitvinder het recht op een octrooi heeft.

Werken over de grens in de ambachtelijke sector

Wie in Duitsland (ook voor een korte klus) ambachtelijke werkzaamheden verricht, moet beschikken over een inschrijving in het Duitse ambachtenregister (Handwerksrolle)

Werken over de grens in de ambachtelijke sector

Duitsland kent voor de ambachtelijke sector een gildesysteem. Voordat er met eigen personeel werkzaamheden mogen worden uitgevoerd, moeten zich onder meer installateurs, loodgieters, timmerbedrijven, automonteurs, kachelsmeden, metaalconstructeurs, elektriciens, informatietechnici en talloze andere branches bij het Duitse ambachtenregister (Handwerksrolle) laten registreren.

Concurrenten kruisen de degens om nabootsing van een origineel

Het geschil tussen scheermesfabrikanten Gillette en Wilkinson toont aan dat een patent niet alleen als beschermschild, maar ook als strategisch wapen tegen concurrentie dient

Concurrenten kruisen de degens om nabootsing van een origineel

U kent het wel, de nieuwe printer krijg je haast cadeau, de inktpatronen daarentegen zijn peperduur. Zo gaat het ook met de aanschaf van scheermesjes: de scheermeshouder is goedkoop, de reservemesjes zijn bijna onbetaalbaar. Veel consumenten ergeren zich aan dit soort verkooptrucs.

Servicekosten bij non-cash-betalen vanaf 2018 niet meer geoorloofd

Door de afschaffing van servicekosten past Duitsland zijn regelgeving aan de EU-betalingsrichtlijn aan. Onder de betalingsrichtlijn vallen bankpassen en credit cards

Servicekosten bij non-cash-betalen vanaf 2018 niet meer geoorloofd

Wie online een vakantiereisje boekt, in een webwinkel een gunstige wok scoort of in een gewone stadswinkel benodigdheden voor het nieuwe schooljaar koopt en deze dingen met zijn bankpas of credit card wenst te betalen, hoeft met ingang van januari 2018 hiervoor in Duitsland geen extrakosten meer af te dokken.

Steeds meer Duitsers hebben meer dan een baan

Volgens de Bundesagentur für Arbeit verrichten inmiddels zo’n 2,7 miljoen werknemers naast hun vaste baan werkzaamheden van geringe omvang: met een “Minijob” voor € 450

Steeds meer Duitsers hebben meer dan een baan

Ondanks (of juist tengevolge van) de invoering van het minimumloon begin 2015 is in Duitsland het aantal niet-verzekeringsplichtige banen, zogenoemde minijobs, fors gestegen. 7,63 miljoen mensen, bijna 25% van de in loondienst werkende bevolking, zijn heden ten dage werkzaam in zo’n baan op 450-euro-basis, waarvoor zij geen sociale lasten en belasting hoeven af te dragen.

Tijdig zoeken en planning zijn succesfactoren bij bedrijfsopvolging

Na overdracht van de leiding van een onderneming blijken in Duitsland jonge managers, die van buitenaf het bedrijf binnenstromen, het meest innovatief en succesvol

Tijdig zoeken en planning zijn succesfactoren bij bedrijfsopvolging

Een zorgvuldig geplande en goed geregelde bedrijfsopvolging is de beste investering in de toekomst van een bedrijf. Toch blijkt in Duitsland de aflossing van de wacht regelmatig een probleem te zijn; met name de oprichters en menners van familiebedrijven kunnen slecht loslaten, en vaak ziet ook hun kroost een opvolging helemaal niet zitten.

Met toevoegsels als “pp” wachten tot het octrooi perfect is

Afkortingen zoals “patent pending” als ook symbolen, zoals bijvoorbeeld “TM” voor Trademark, kunnen pas dan worden gebruikt, als het octrooi daadwerkelijk is verstrekt

Met toevoegsels als “pp” wachten tot het octrooi perfect is

Onlangs stond een cliënt van ons kantoor op de Caravan-beurs in Düsseldorf. Hij vertelde over de uitvinding die hij recentelijk had gedaan en waarvoor hij door ons een octrooi had laten aanvragen bij het Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA). Hij vroeg of hij bevoegd was om zijn uitvinding te voorzien van een “pp” voor “patent pending” ofwel “octrooi aangevraagd”.

Onderweg in Duitsland op de bon geslingerd…?

Wie in Duitsland als automobilist bekeurd wordt, betaalt niet alleen een boete, maar verzamelt mogelijk ook strafpunten in het register van het Kraftfahrt-Bundesamt

Onderweg in Duitsland op de bon geslingerd…?

Het zijn niet bepaald de meest populaire vakantiesouvenirs: de geldboetes na bekeuringen voor verkeersovertredingen in het buitenland. In de meeste landen van de Europese Unie liggen de boetes voor overtredingen in het wegverkeer iets hoger dan in Duitsland.

Leveranciers van gebrekkig materiaal moeten vanaf 2018 ook voor de vervolgkosten van bouwondernemers opkomen

Ambachtslieden en bouwbedrijven kunnen voortaan in geval van gebrekkig gebleken bouwmateriaal ook de demontage- en montagekosten op hun leverancier verhalen

Leveranciers van gebrekkig materiaal moeten vanaf 2018 ook voor de vervolgkosten van bouwondernemers opkomen

Het Duitse bouwcontractrecht ervaart zojuist een belangrijke wijziging. Op het gebied van B2B-leveringen en de hiermee gepaard gaande aansprakelijkheden en verplichtingen tot hernieuwde nakoming is eindelijk in een prangende leemte voorzien.

Huurverhogingen altijd schriftelijk aankondigen

Wie als verhuurder van onroerend goed in Duitsland meer geld van zijn huurders wenst, moet hiervoor aan bepaalde formele eisen voldoen

Huurverhogingen altijd schriftelijk aankondigen

Een lopend huurcontract is in Duitsland geen vrijbiljet tegen huurverhogingen. Verhuurders van onroerend goed zijn gerechtigd de huur voor een woning of pand ook tijdens de overeengekomen periode te verhogen, om deze gelijk te trekken met het ter plaatse gebruikelijke niveau.

Ontslag op staande voet na belediging en dreigementen legitiem

Wie zijn werkgever op scheldwoorden tracteert en dreigt, met bedrijfsgeheimen de straat op te gaan, moet er rekening mee houden dat ontslag op staande voet gerechtvaardigd is

Ontslag op staande voet na belediging en dreigementen legitiem

Als een werknemer zijn werkgever beledigt en dreigt met openbaarmaking van bedrijfsgeheimen voor het geval hem zijn privileges worden afgenomen, is een buitengewoon ontslag zonder meer gerechtvaardigd.

Managers van Duitse bedrijven glimmen van tevredenheid

Het ondernemersvertrouwen stijgt in Duitsland verder. Het toonaangevende Ifo-Institut spreekt van een “euforische stemming”. Kansen te over ook voor Nederlandse ondernemers

Managers van Duitse bedrijven glimmen van tevredenheid

De stemming zit er momenteel goed in bij de managers van Duitse bedrijven. De economie boomt als nooit tevoren, de werkgelegenheid trekt alsmaar aan. In de maand juli brak de “Geschäftsklima-Index” weer alle records, aldus het toonaangevenden Ifo-Institut in München.

Vakbond laakt gebrek aan controle op naleving minimumloonwet

Vakbond laakt gebrek aan controle op naleving minimumloonwet

Een half jaar geleden werd in Duitsland het minimumloon verhoogd, van € 8,50 naar € 8,84 per uur. In sommige Duitse deelstaten verdienen werknemers in de publieke sector zelfs meer dan dit uurloon. Het probleem is veeleer dat ondanks het sinds 2015 geldende verplichte minimumloon veel werkgevers de voorschriften ontduiken en tegen de regels in hun werkkrachten minder betalen. En dat is volgens de Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), de overkoepelende organisatie van vakbonden in Duitsland, vooral te wijten aan een gebrek aan controle.

Werkloon is pas opeisbaar na betaling van de verplichte premies

Een onderaannemer moet de premies voor de openbare fondsen betalen. Doet hij dit niet, mag zijn opdrachtgever volgens de Bundesgerichtshof betaling van werkloon weigeren

Werkloon is pas opeisbaar na betaling van de verplichte premies

Contracten met onderaannemers betekenen vaak bijzondere risico’s voor een hoofdaannemer. Hij moet er onder andere voor instaan dat zijn onderaannemer de premies voor de sociale verzekering en de andere obligatoire openbare fondsen betaalt. In de desbetreffende modellen voor contracten met onderaannemers zijn vandaar meestal clausules opgenomen, met behulp waarvan een hoofdaannemer zich tegenover zijn onderaannemer tegen zulke risico’s indekt.

Ook een speeltje met verlichting moet bij de EAR worden gemeld

Fidget spinner die licht teweeg brengen zijn elektrische apparaten en vallen hierdoor uitdrukkelijk onder het Elektrogesetz en de verwijderingsvoorschriften ervan

Ook een speeltje met verlichting moet bij de EAR worden gemeld

“Fidget spinner” zijn de topper van het seizoen en van de Duitse schoolpleinen niet meer weg te denken. Een fidget spinner of handspinner is een speeltje dat oorspronkelijk bedoeld is om iets in je handen te hebben om mee te “friemelen”. Hij bestaat uit een vorm van plastic, hout of metaal met een kogellager in het midden. Dit kogellager wordt in het midden tussen duim en wijsvinger gehouden waarna je met een andere vinger een zetje geeft om het speeltje te laten draaien.

Vastgoed in de gordel rond grote Duitse steden is minder duur

Op locaties buitenaf vinden belangstellenden wooneigendom zowel voor eigen gebruik als ook voor verhuur tegen betaalbare prijzen en met het perspectief op waardetoename

Vastgoed in de gordel rond grote Duitse steden is minder duur

Terwijl in veel grote Duitse steden de prijzen voor wooneigendom het dak uit gaan valt er in de regio nog wel iets gunstigs op de kop te tikken. Volgens berekeningen van het Hamburgische WeltWirtschaftsinstitut (HWWI) voor de Postbank Wohnatlas 2017 is in 45 van de 402 Duitse Landkreise en Kreisfreie Städte de aankoop van onroerend momenteel buitengewoon gunstig.

Belastingheffing over ontslagvergoeding duidelijker geregeld

Welk land heeft het heffingsrecht, als na ontslag in Duitsland en verhuizing naar Nederland beide landen verwikkeld zijn in de fiscale afhandeling van een ontslagvergoeding?

Belastingheffing over ontslagvergoeding duidelijker geregeld

Sinds jaar en dag is belastingheffing over ontslagvergoedingen een hot issue in het internationale belastingrecht. Gezien een ontslagvergoeding gepaard gaat met de beëindiging van een betrekking en op de beëindiging van deze betrekking wellicht een verhuizing naar elders volgt – bijvoorbeeld door terugkeer naar het land van herkomst –, zijn vaak twee landen in de belastingheffing verwikkeld: het land waarin het dienstverband bestond en het nieuwe woonland na verhuizing.

Aanmelding en documentatie van werknemers moet voortaan online

Vanaf 1 juli 2017 kunnen werkgevers, die werknemers naar Duitsland sturen en aan hun meldverplichtingen t.a.v. de douane moeten voldoen, dit alleen nog maar online regelen

Aanmelding en documentatie van werknemers moet voortaan online

Sinds 1 januari 2017 onderhoudt de Duitse douane een elektronisch meldportaal. Werkgevers die aan hun meldverplichtingen tegenover de Duitse douane moeten voldoen, als ze werknemers naar Duitsland sturen, kunnen dit sinds begin van het jaar online regelen; dit geldt ook voor werkgevers die met mensen aan de slag gaan, die door uitzendbureaus met zetel in het buitenland zijn bemiddeld.

Wie bepaalt op welke manier een mankement wordt verholpen?

De opdrachtnemer van een bouwproject heeft het recht zelf te bepalen hoe hij een gebrek verhelpt, een opdrachtgever moet niet op zijn eigen zienswijze ter verbetering insisteren

Wie bepaalt op welke manier een mankement wordt verholpen?

De opdrachtnemer van een bouwproject is verplicht om alle gebreken, die gedurende de verjaringstermijn van zijn prestatie optreden, te verhelpen. Geeft hij ondanks het verzoek van de opdrachtgever, de mankementen binnen een door hem vastgelegde redelijke termijn te verhelpen, nul op rekest, kan de opdrachtgever de gebreken op kosten van de opdrachtnemer door een ander bedrijf laten verhelpen.

Elektrogesetz: boeteregeling moet uitvoering wet bekrachtigen

De nieuwe boeteregeling voor winkeliers die niet conform het Elektrogesetz m.b.t. terugname van oude apparaten handelen is sinds 1 juni van kracht

Elektrogesetz: boeteregeling moet uitvoering wet bekrachtigen

Winkeliers en distributeurs die niet conform de op 24 juli 2016 in Duitsland in werking getreden wet handelen en de terugname van uitgerangeerde elektrische en elektronische apparaten weigeren, moeten met boetes tot € 100.000 rekenen. Volgens het Duitse Ministerie van Milieubescherming  wordt hierdoor de wet (Elektrogesetz) sterker onder de aandacht gebracht en de uitvoering ervan bekrachtigd.

Bedrijfsruimte huren? Toets mogelijke aanvullingen op het contract!

Huurders van bedrijfsruimte in Duitsland moeten eventuele aanvullingen op hun huurcontract nauwgezet toetsen, om ongewenste verrassingen te voorkomen

Bedrijfsruimte huren? Toets mogelijke aanvullingen op het contract!

Regelmatig zijn Nederlandse cliënten van ons kantoor op zoek naar bedrijfsruimte in Duitsland. Zij willen graag in buitenaf gelegen shopping malls of ook in de binnensteden kantoor- of verkoopruimte huren. In de huurovereenkomst wordt dan mogelijk een nieuwe huurprijs bepaald.

Bescherm uw product vóór uw marktentrée!

Voordat u met uw product naar Duitsland komt is het zaak uw octrooien, designrechten en Gebrauchsmuster in Duitsland te beschermen. Deze zaken zijn vrij goedkoop beschikbaar

Bescherm uw product vóór uw marktentrée!

Dat een Nederlandse ondernemer op een technologiebeurs een nieuwe machine of onderdelen ervan presenteert, is zo vanzelfsprekend als wat. Maar als dit product in Duitsland nog onbeschermd is, handelt de man niet verstandig! Voordat u met uw product naar Duitsland komt is het zaak uw octrooien, designrechten en Gebrauchsmuster in Duitsland te beschermen.

Opzegging VOB-contract “om gegronde redenen” gerechtvaardigd

Als de vertrouwensrelatie met een opdrachtnemer nadrukkelijk verstoord is mag een opdrachtgever het bouwcontract met zijn opdrachtnemer eenzijdig opzeggen

Opzegging VOB-contract “om gegronde redenen” gerechtvaardigd

De opdrachtgever van een bouwproject die zijn contract overeenkomstig de Duitse algemene bouwvoorwaarden VOB/B met zijn opdrachtnemer opzegt, is hiertoe gerechtigd als de vertrouwensrelatie met zijn opdrachtnemer nadrukkelijk verstoord is.

Vastgoedprijzen gaan in de grote steden door het dak

Volgens een Bundesbank-rapport is er in meerdere grote Duitse steden sprake van exorbitant hoge prijzen voor woonvastgoed. Een einde van de boomfase is niet in zicht

Vastgoedprijzen gaan in de grote steden door het dak

Wie de ontwikkelingen op de Duitse vastgoedmarkt volgt, stelt vast dat de koopprijzen in de grote steden Berlijn, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, München en Köln sinds 2010 twee maal zo snel zijn gestegen als gemiddeld in Duitsland het geval was.

Aankoop van vastgoed t.b.v. bedrijfswoningen voor uitzendkrachten

Nederlandse uitzendbureaus zijn regelmatig op zoek naar vastgoed in Duitsland, om dan woningen aan medewerkers te verhuren. Een probleem zijn bestaande huurcontracten

Aankoop van vastgoed t.b.v. bedrijfswoningen voor uitzendkrachten

Veel bedrijven die in de uitzendbranche actief zijn, zoeken regelmatig naar huisvestingsmogelijkheden voor hun medewerkers. Vaak zijn dit Nederlandse organisaties die hun personeel aan bedrijven in Nederland bemiddelen, maar ook in Duitsland aan het werk zetten.

Verhuurder mag huurder scheldwoorden naar zijn hoofd slingeren

Tegen een belediging zijn in Duitsland verschillende juridische verweermiddelen mogelijk – alleen niet meerdere tegelijkertijd

Verhuurder mag huurder scheldwoorden naar zijn hoofd slingeren

Een belediging is in Duitsland een strafbaar feit en in sommige gevallen kan degene die beledigd wordt een sappige schadeloosstelling eisen voor deze schending van zijn persoonlijksheidsrecht. Maar zoals altijd zijn ook hier uitzonderingen mogelijk.

Met uitzendpersoneel de grens over

Met ingang van 1 april is in Duitsland een herziene uitzendwet in werking getreden. Er gelden een aantal nieuwe regels inzake equal pay en equal treatment voor uitzendkrachten

Met uitzendpersoneel de grens over

Sinds 1 april is in Duitsland een herziene uitzendwet (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, AÜG) van toepassing. Oorspronkelijk bedacht om uitzendkrachten beter te beschermen beoogt dit initiatief van de Duitse Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid intussen ook een effectievere sturing van de arbeidsmarkt.

Meer rechtzekerheid voor opdrachtgever en bouwondernemer

Het nieuwe Duitse bouwcontractrecht zorgt voor meer bescherming van de opdrachtgever/consument, desondanks blijven er altijd risico’s bestaan

Meer rechtzekerheid voor opdrachtgever en bouwondernemer

Duitse bouwbeschrijvingen moeten voortaan aan bepaalde minimum eisen voldoen en een bindende datum van oplevering bevatten. Dit heeft de bondsdag in maart besloten, inmiddels is het wetsontwerp ook door de Bundesrat, de Eerste Kamer van het Duitse parlement, aanvaard. Het is een stap in de goede richting.

Huis kopen? Informeer of de gemeentelijke rekeningen zijn betaald

Door de ingezetenenomslag voor een nieuwe bestrating of riolering kijken kopers van vastgoed in Duitsland vaak plotseling tegen onverwacht hoge kosten aan

Huis kopen? Informeer of de gemeentelijke rekeningen zijn betaald

Een nieuw trottoir, LED-verlichting om de zoveel meter en al het heerlijke nieuwe groen in de straat vinden in de regel bijval van buurtbewoners – tot ze de rekening gepresenteerd krijgen. En die is niet zelden gepeperd. Locale overheden zijn in Duitsland bevoegd de bewoners van hun gemeentes aan de kosten voor de aanleg van straten en rioleringen te laten bijdragen.

Staand douchen in een badkuip kan contractbreuk betekenen

Als een huurwoning beschikt over een badkuip zonder doucheschermen in een badkamer zonder toereikende betegeling is staand douchen in strijd met de huurovereenkomst

Staand douchen in een badkuip kan contractbreuk betekenen

Een douche neemt homo erectus in alle regel staand in de douchebak. Maar wat als een huurwoning slechts beschikt over een badkuip zonder doucheschermen in een badkamer die is voorzien van een tot borsthoogte reikende betegeling? In dit geval is staand douchen in strijd met de huurovereenkomst en kan nadelige gevolgen hebben voor de huurder.

Verhuur van woonvastgoed is rendabel, maar ken je klant!

Een verhuurder mag zijn huurder niet voorschrijven van welke kleuren deze zijn muren voorziet. Wel moet de woning bij vertrek in een redelijke staat worden opgeleverd

Verhuur van woonvastgoed is rendabel, maar ken je klant!

Investeren in woonvastgoed in de grote Duitse steden biedt momenteel goede kansen op rendement. Ondanks de vaak afwijkende  wet- en regelgeving inzake de rechten en plichten van een huurder is Duitsland voor vastgoedinvesteerders alleen al vanwege de actueel historisch lage hypotheekrentetarieven een uitstekende optie.

Wanneer is het recht op betaling van een eindafrekening verbeurd?

De aanspraak van een opdrachtnemer op vereffening van zijn eindafrekening is verbeurd, als tussen voltooiing van het project en het versturen van de eindfactuur “erg veel tijd” ligt

Wanneer is het recht op betaling van een eindafrekening verbeurd?

Heeft een opdrachtnemer van een bouwproject niet binnen 3 jaar een afsluitende factuur naar zijn opdrachtgever gestuurd is zijn vordering verbeurd, en wel te rekenen vanaf het eind van het jaar, waarin de vordering voldaan had moeten worden.

Agressieve handelspraktijken en misleidende reclame zijn in de ban

De Duitse economie gaat het voor de wind, daar zit ook voor Nederlandse bedrijven handel in. Maar houd rekening met de implicaties van de Duitse mededingingswet

Agressieve handelspraktijken en misleidende reclame zijn in de ban

De Duitse economie is met een stevige wind in de rug in het jaar 2017 gestart. Verleden jaar vertoonde een groei van 1,9 %, voor het lopende jaar rekent de EU-Commissie met een groei van 1,6%.

Bij het zakendoen is een Duitse bankrekening een pré

Duitse klanten en zakenpartners weten het te waarderen, als een Nederlandse leverancier over een Duitse bankrekening beschikt, het schept in ieder geval meer vertrouwen

Bij het zakendoen is een Duitse bankrekening een pré

Duitsers doen het liefst zaken met Duitse bedrijven, luidt een vaak gebezigde stelling. En net zoals het raadzaam is de Duitse markt met een GmbH te bewerken in plaats van met een in Nederland gevestigde BV, is voor de oprichting van zo’n GmbH een Duitse bankrekening in ieder geval een pré.

Nieuw portaal voor aanmelding en documentatie van werknemers

Werkgevers die aan hun meldverplichtingen tegenover de Duitse douane moeten voldoen, als ze werknemers naar Duitsland sturen, kunnen dit sinds 1 januari 2017 online regelen

Nieuw portaal voor aanmelding en documentatie van werknemers

Het heeft een tijdje geduurd, maar sinds 1 januari 2017 onderhoudt deDuitse douane een elektronisch meldportaal. Werkgevers die aan hun meldverplichtingen tegenover de Duitse douane moeten voldoen, als ze werknemers naar Duitsland sturen, kunnen dit nu online regelen.

Forse groeicijfers maken Duitsland mekka voor investeerders

2016 was opnieuw een jaar van forse economische groei in Duitsland. Deze ook 2017 stabiele markt is een reden om eens nadrukkelijk over een Duitse vestiging na te denken

Forse groeicijfers maken Duitsland mekka voor investeerders

Een forse binnenlandse consumptie is debet aan de forse groei van de Duitse economie in 2016. Het Statistische Bundesamt deelde in januari mee dat het BNP in Duitsland verleden jaar met 1,9 % is gegroeid en hierdoor de hoogste score sinds 2011 heeft bereikt.

Duitse spelregels inzake het uitwinnen van zekerheden

Voor zover een kredietverstrekker beschikt over zekerheden in het Duitse Grundbuch (kadaster), bestaan er meerdere mogelijkheden deze zekerheden te gelde te maken

Duitse spelregels inzake het uitwinnen van zekerheden

Know-how m.b.t. de zekerheden voor het verstrekken van kredieten, bijvoorbeeld hypotheken, hebben Nederlandse banken of bedrijven ongetwijfeld in huis, zolang deze banken en bedrijven in eigen land actief zijn. Maar zo gauw als zij de grens naar Duitsland over gaan, gelden plotseling de Duitse spelregels en wettelijke regelingen.

Wetgever: SOKA-Bau mag geïncasseerde premies behouden

Als antwoord op de opheffing van de algemeen verbindendverklaring van de bouw-cao door het Bundesarbeitsgericht wil de wetgever SOKA-Bau tegen vorderingen beschermen

Wetgever: SOKA-Bau mag geïncasseerde premies behouden

Nauwelijks was het nieuws over de uitspraak van het Bundesarbeitsgericht (BAG) inzake onterechte premiebetalingen aan het Duitse vakantiefonds SOKA-Bau de wereld in, of de wetgever in Berlijn timmerde vliegensvlug een reddingsplan voor de sociaalfondsen in de bouwsector in elkaar.

Elektrogesetz 2017: wie apparatuur niet terugneemt, gaat op de bon

De Duitse regering heeft een herziening van het Elektrogesetz besloten. Die houdt in dat winkeliers die niet conform de wet handelen met boetes tot € 100.000 moeten rekenen

Elektrogesetz 2017: wie apparatuur niet terugneemt, gaat op de bon

Een nieuwe wet in werking betekent nog niet dat iedereen zich er aan houdt. Sinds 24 juli 2016 moeten elektronicawinkels met meer dan 400 vierkante meter voor de verkoop bestemde vloeroppervlakte uitgerangeerde apparaten terugnemen. Waar  het apparaat gekocht werd, speelt geen rol.

Wellicht spoedig minder Duitse kinderbijslag voor grenspendelaars?

Duits kabinetslid pleit voor een aanpassing van de Duitse kinderbijslag aan het niveau van de landen van herkomst. Aanleiding is de opvallende toename van het aantal ontvangers

Wellicht spoedig minder Duitse kinderbijslag voor grenspendelaars?

Lovende woorden van nagenoeg alle kanten oogstte eind van het jaar de Duitse politicus Sigmar Gabriel, Minister van Economische Zaken en tevens voorzitter van de Sociaaldemocratische Partij (SPD). En wel voor iets, wat waarschijnlijk veel EU-buitenlanders die in Duitsland werken niet zo prettig zullen vinden.

Economische missie naar Saksen, Saksen-Anhalt en Thüringen

Van 7 tot 10 februari ontmoeten Nederlandse ondernemers o.l.v. Minister Ploumen counterparts in Oost-Duitse deelstaten, het koninklijk paar is er op werkbezoek

Economische missie naar Saksen, Saksen-Anhalt en Thüringen

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brengen van 7 tot 10 februari 2017 een werkbezoek aan de Duitse deelstaten Saksen, Saksen-Anhalt en Thüringen. Doel van het werkbezoek is de brede onderlinge relaties tussen Nederland en de betreffende deelstaten te versterken. 

In Duitsland ligt het geld letterlijk op straat

Nederlandse bedrijven die de komende 10 tot 15 jaar willen profiteren van de grote investeringen in de Duitse infrastructuur moeten tijdig over de juiste stukken beschikken

In Duitsland ligt het geld letterlijk op straat

Duitsland gaat de komende 10 tot 15 jaar rond € 270 miljard in het herstel en de vernieuwing van de nationale infrastructuur investeren. Het “Bundesverkehrswegeplan”, een gigantisch infrastructuurprogramma van de Duitse overheid, gaat hierdoor dan ook ruimschoots kansen creeëren voor bedrijven die werkzaam zijn in de (bruggen-)bouw, transport, drainage, machineleasing, spoor- en waterwegaanleg, de sloopbranche enz.

Let op de fiscale gevolgen van een vaste inrichting in Duitsland

Een fiscale vaste inrichting ontstaat bijv. als u langer dan een jaar aan een Duits project werkt, of meerdere projecten bij elkaar opgeteld langer dan twaalf maanden duren

Let op de fiscale gevolgen van een vaste inrichting in Duitsland

In beginsel zijn Nederlandse bedrijven belastingplichtig in Nederland. Maar als zij in Duitsland aan de slag gaan, wordt hun belastingplicht in Duitsland berekend overeenkomstig het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting (Doppelbesteuerungsabkommen) tussen beide landen.