Artikelen 2017

Verhuur van woonvastgoed is rendabel, maar ken je klant!

maandag, 06 maart 2017.

Verhuur van woonvastgoed is rendabel, maar ken je klant!

Een verhuurder mag zijn huurder niet voorschrijven van welke kleuren deze zijn muren voorziet. Wel moet de woning bij vertrek in een redelijke staat worden opgeleverd

Investeren in woonvastgoed in de grote Duitse steden biedt momenteel goede kansen op rendement. Ondanks de vaak afwijkende  wet- en regelgeving inzake de rechten en plichten van een huurder is Duitsland voor vastgoedinvesteerders alleen al vanwege de actueel historisch lage hypotheekrentetarieven een uitstekende optie.

Wanneer is het recht op betaling van een eindafrekening verbeurd?

maandag, 06 maart 2017.

Wanneer is het recht op betaling van een eindafrekening verbeurd?

De aanspraak van een opdrachtnemer op vereffening van zijn eindafrekening is verbeurd, als tussen voltooiing van het project en het versturen van de eindfactuur “erg veel tijd” ligt

Heeft een opdrachtnemer van een bouwproject niet binnen 3 jaar een afsluitende factuur naar zijn opdrachtgever gestuurd is zijn vordering verbeurd, en wel te rekenen vanaf het eind van het jaar, waarin de vordering voldaan had moeten worden.

Agressieve handelspraktijken en misleidende reclame zijn in de ban

maandag, 06 maart 2017.

Agressieve handelspraktijken en misleidende reclame zijn in de ban

De Duitse economie gaat het voor de wind, daar zit ook voor Nederlandse bedrijven handel in. Maar houd rekening met de implicaties van de Duitse mededingingswet

De Duitse economie is met een stevige wind in de rug in het jaar 2017 gestart. Verleden jaar vertoonde een groei van 1,9 %, voor het lopende jaar rekent de EU-Commissie met een groei van 1,6%.

Bij het zakendoen is een Duitse bankrekening een pré

maandag, 06 maart 2017.

Bij het zakendoen is een Duitse bankrekening een pré

Duitse klanten en zakenpartners weten het te waarderen, als een Nederlandse leverancier over een Duitse bankrekening beschikt, het schept in ieder geval meer vertrouwen

Duitsers doen het liefst zaken met Duitse bedrijven, luidt een vaak gebezigde stelling. En net zoals het raadzaam is de Duitse markt met een GmbH te bewerken in plaats van met een in Nederland gevestigde BV, is voor de oprichting van zo’n GmbH een Duitse bankrekening in ieder geval een pré.

Nieuw portaal voor aanmelding en documentatie van werknemers

vrijdag, 03 februari 2017.

Nieuw portaal voor aanmelding en documentatie van werknemers

Werkgevers die aan hun meldverplichtingen tegenover de Duitse douane moeten voldoen, als ze werknemers naar Duitsland sturen, kunnen dit sinds 1 januari 2017 online regelen

Het heeft een tijdje geduurd, maar sinds 1 januari 2017 onderhoudt deDuitse douane een elektronisch meldportaal. Werkgevers die aan hun meldverplichtingen tegenover de Duitse douane moeten voldoen, als ze werknemers naar Duitsland sturen, kunnen dit nu online regelen.

Forse groeicijfers maken Duitsland mekka voor investeerders

vrijdag, 03 februari 2017.

Forse groeicijfers maken Duitsland mekka voor investeerders

2016 was opnieuw een jaar van forse economische groei in Duitsland. Deze ook 2017 stabiele markt is een reden om eens nadrukkelijk over een Duitse vestiging na te denken

Een forse binnenlandse consumptie is debet aan de forse groei van de Duitse economie in 2016. Het Statistische Bundesamt deelde in januari mee dat het BNP in Duitsland verleden jaar met 1,9 % is gegroeid en hierdoor de hoogste score sinds 2011 heeft bereikt.

Duitse spelregels inzake het uitwinnen van zekerheden

vrijdag, 03 februari 2017.

Duitse spelregels inzake het uitwinnen van zekerheden

Voor zover een kredietverstrekker beschikt over zekerheden in het Duitse Grundbuch (kadaster), bestaan er meerdere mogelijkheden deze zekerheden te gelde te maken

Know-how m.b.t. de zekerheden voor het verstrekken van kredieten, bijvoorbeeld hypotheken, hebben Nederlandse banken of bedrijven ongetwijfeld in huis, zolang deze banken en bedrijven in eigen land actief zijn. Maar zo gauw als zij de grens naar Duitsland over gaan, gelden plotseling de Duitse spelregels en wettelijke regelingen.

Wetgever: SOKA-Bau mag geïncasseerde premies behouden

vrijdag, 03 februari 2017.

Wetgever: SOKA-Bau mag geïncasseerde premies behouden

Als antwoord op de opheffing van de algemeen verbindendverklaring van de bouw-cao door het Bundesarbeitsgericht wil de wetgever SOKA-Bau tegen vorderingen beschermen

Nauwelijks was het nieuws over de uitspraak van het Bundesarbeitsgericht (BAG) inzake onterechte premiebetalingen aan het Duitse vakantiefonds SOKA-Bau de wereld in, of de wetgever in Berlijn timmerde vliegensvlug een reddingsplan voor de sociaalfondsen in de bouwsector in elkaar.

Elektrogesetz 2017: wie apparatuur niet terugneemt, gaat op de bon

maandag, 09 januari 2017.

Elektrogesetz 2017: wie apparatuur niet terugneemt, gaat op de bon

De Duitse regering heeft een herziening van het Elektrogesetz besloten. Die houdt in dat winkeliers die niet conform de wet handelen met boetes tot € 100.000 moeten rekenen

Een nieuwe wet in werking betekent nog niet dat iedereen zich er aan houdt. Sinds 24 juli 2016 moeten elektronicawinkels met meer dan 400 vierkante meter voor de verkoop bestemde vloeroppervlakte uitgerangeerde apparaten terugnemen. Waar  het apparaat gekocht werd, speelt geen rol.

Wellicht spoedig minder Duitse kinderbijslag voor grenspendelaars?

maandag, 09 januari 2017.

Wellicht spoedig minder Duitse kinderbijslag voor grenspendelaars?

Duits kabinetslid pleit voor een aanpassing van de Duitse kinderbijslag aan het niveau van de landen van herkomst. Aanleiding is de opvallende toename van het aantal ontvangers

Lovende woorden van nagenoeg alle kanten oogstte eind van het jaar de Duitse politicus Sigmar Gabriel, Minister van Economische Zaken en tevens voorzitter van de Sociaaldemocratische Partij (SPD). En wel voor iets, wat waarschijnlijk veel EU-buitenlanders die in Duitsland werken niet zo prettig zullen vinden.

Economische missie naar Saksen, Saksen-Anhalt en Thüringen

maandag, 09 januari 2017.

Economische missie naar Saksen, Saksen-Anhalt en Thüringen

Van 7 tot 10 februari ontmoeten Nederlandse ondernemers o.l.v. Minister Ploumen counterparts in Oost-Duitse deelstaten, het koninklijk paar is er op werkbezoek

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brengen van 7 tot 10 februari 2017 een werkbezoek aan de Duitse deelstaten Saksen, Saksen-Anhalt en Thüringen. Doel van het werkbezoek is de brede onderlinge relaties tussen Nederland en de betreffende deelstaten te versterken. 

In Duitsland ligt het geld letterlijk op straat

maandag, 09 januari 2017.

In Duitsland ligt het geld letterlijk op straat

Nederlandse bedrijven die de komende 10 tot 15 jaar willen profiteren van de grote investeringen in de Duitse infrastructuur moeten tijdig over de juiste stukken beschikken

Duitsland gaat de komende 10 tot 15 jaar rond € 270 miljard in het herstel en de vernieuwing van de nationale infrastructuur investeren. Het “Bundesverkehrswegeplan”, een gigantisch infrastructuurprogramma van de Duitse overheid, gaat hierdoor dan ook ruimschoots kansen creeëren voor bedrijven die werkzaam zijn in de (bruggen-)bouw, transport, drainage, machineleasing, spoor- en waterwegaanleg, de sloopbranche enz.

Let op de fiscale gevolgen van een vaste inrichting in Duitsland

maandag, 09 januari 2017.

Let op de fiscale gevolgen van een vaste inrichting in Duitsland

Een fiscale vaste inrichting ontstaat bijv. als u langer dan een jaar aan een Duits project werkt, of meerdere projecten bij elkaar opgeteld langer dan twaalf maanden duren

In beginsel zijn Nederlandse bedrijven belastingplichtig in Nederland. Maar als zij in Duitsland aan de slag gaan, wordt hun belastingplicht in Duitsland berekend overeenkomstig het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting (Doppelbesteuerungsabkommen) tussen beide landen.