Wie een foutieve levering niet volgens het boekje laakt, verliest

Gebrekkige koopwaar geldt volgens de wet als aanvaard, als de koper het mankement niet op staande voet afkeurt, een klacht moet hierin de rangorde van koopcontracten volgen

Wie een foutieve levering niet volgens het boekje laakt, verliest

Bij een trajecttransactie (waarbij een fabrikant handelswaar direct aan de eindafnemer levert en niet aan de grossier, die geacht wordt de zaak door te sturen), moet een klacht wegens gebreken in beginsel de rangorde van koopovereenkomsten volgen. Wie zich hier niet aan houdt, trekt aan het kortste eind. Aldus een recente uitspraak van het Oberlandesgericht Frankfurt.

De toedracht: Een dakdekker bestelt bij de groothandel warmte-isolatie-tegels van het merk Tekurat voor een bedrag van € 49.385,00. De grossier bestelt het materiaal bij de fabrikant. De fabrikant levert de tegels vervolgens direct op de bouwplaats; hij levert echter niet het bestelde product Tekurat (met een aluminium coating), maar het product Neopor (zonder aluminium coating). Deze afwijking valt de uitvoerder van de opdrachtgever op, die vervolgens de fabrikant om opheldering vraagt. Die antwoordt dat de gelaakte Neopor-tegels gelijkwaardig zijn. Deze verklaring blijkt niet juist te zijn. De een jaar na afwerking van het dak door de opdrachtgever met toetsing belaste deskundige stelt namelijk vast, dat de Neopor-tegels een geringere warmte-isolatiewaarde laten zien.

De dakdekker besluit tot een schikking met de opdrachtgever. Hij, de dakdekker, moet de afwerking achteraf verbeteren, aanvaardt een vermindering van de overeengekomen prijs en komt tevens op voor de ontstane kosten voor de deskundige en de rechtsbijstand. De totale kosten hiervoor (rond de € 95.000) wil de dakdekker verhalen op de grossier. Bovendien wenst hij de aanschaffingsprijs voor de tegels met € 25.000 verlaagd te zien. Heeft hij kans op succes met zijn klacht tegen de grossier?

De koper moet afkeuren

Nee dus! Gebrekkige koopwaar geldt volgens de wet als aanvaard, als de koper het mankement niet op staande voet afkeurt. De dakdekker is niet degene die de tegels heeft afgekeurd en kan zich ook niet beroepen op de vraag om opheldering door de uitvoerder van de opdrachtgever. Bij een trajecttransactie van deze aard dient een klacht in beginsel de volgorde van koopovereenkomsten te volgen. En dat wil zeggen, dat de eindafnemer de grossier en deze op zijn beurt de fabrikant van het euvel moet verwittigen. De grossier werd niet op de hoogte gesteld van de foutieve levering, de reprimande ging rechtsstreeks aan het adres van de fabrikant. Maar in zo’n trajecttransactie functioneert de fabrikant geenszins als ontvangstvervanger van de grossier. Bovendien dient een klacht uit te gaan van de koper. En hieraan ontbreekt het, gezien de dakdekker helemaal geen weet had van de vraag om opheldering door de opdrachtgever en toenterdijd ook geen uitleg over de gebreken had gegeven.

Heeft u vragen over bouwrecht in Duitsland, neem dan contact op met Udo Croonenbrock.

 

No video selected.
  • gepubliceerd : maandag, 12 september 2016