Opzegging van een contract per fax of e-mail is legaal

De “schriftelijke vorm” van opzegging, die uit tekst en een eigenhandige paraaf bestaat, mag in de Algemene Voorwaarden niet meer van de klant worden geëist

Opzegging van een contract per fax of e-mail is legaal

Opzeggen per fax of e-mail is sinds 1 oktober 2016 in Duitsland rechtsgeldig. “Een contract opzeggen kan alléén schriftelijk” is hiermee van de baan. De herziene vorm van opzegging dient, gelet de huidige stand van de communicatie, gelijk te worden gesteld met een schriftelijke opzegging. Iedereen kan een overeenkomst, die na 30 september 2016 is afgesloten, vanaf meteen ook per fax of e-mail opzeggen.

 

Er hoeft geen brief meer te worden geschreven, de “tekstvorm” is voldoende. De “schriftelijke vorm” van opzegging, die uit tekst en een eigenhandige paraaf bestaat, mag in de Algemene Voorwaarden niet meer van de klant worden geëist. Een uitzondering hierop vormen notarieel  betuigde contracten.  

Dit geldt ook voor arbeidsovereenkomsten, deze kunnen ook in het vervolg alléén in de schriftelijke vorm, dus met tekst en eigenhandige paraaf, worden opgezegd. Indien een werknemer daarentegen nog uitstaande vorderingen wil doen gelden, bijvoorbeeld de nabetaling van werkprestaties, kan hij dit via e-mail doen. Wel verdient het aanbeveling dat in zo’n e-mail de naam van de verstuurder duidelijk herkenbaar is. Nog beter is een tekst met eronder een ingescande handtekening. Van belang is ook het volgende: als contracten die voor 1 oktober werden afgesloten m.b.t. een opzegging de schriftelijke vorm vereisen, is deze clausule ook in het vervolg van toepassing.

Heeft u vragen over Algemene Voorwaarden in Duitsland, neem dan contact op met Udo Croonenbrock.

 

No video selected.
  • gepubliceerd : vrijdag, 04 november 2016