Minimumloon is ook van toepassing op standby-uren

Als een werknemer een vast maandsalaris en geen concreet uurtarief is overeengekomen, mag de vergoeding voor standby-uren wel lager liggen dan het wettelijk minimumloon

Minimumloon is ook van toepassing op standby-uren

Het wettelijk minimumloon geldt niet alleen voor ieder regulier werkuur, maar ook voor uren waarop een werknemer zich op een door de werkgever bepaalde plek binnen of buiten zijn bedrijf in oproepdienst bevindt, om, indien gewenst, meteen aan de slag te kunnen gaan.

Aldus een vonnis van het Duitse Bundesarbeitsgericht eind juni in laatste instantie. Echter, indien een werknemer met zijn werkgever een vast maandsalaris is overeengekomen en geen concreet uurtarief van toepassing is, mag de vergoeding voor standby-uren lager liggen dan het minimumloon. Doorslaggevend is in dit geval volgens de rechters dat de hoogte van het maandloon aan de eisen van het wettelijk minimumloon voldoet.

Hoogte maandsalaris doorslaggevend

Opgestart was de procedure door een ambulanceverpleegkundige uit Nordrhein-Westfalen die betaald word overeenkomstig de CAO van de Duitse Openbare Dienst. In het kader van deze CAO is geen uurtarief van toepassing, maar een vast maandsalaris. De verpleegkundige dient volgens de CAO 39 uur per week te werken, hierbij komen nog eens 9 uur bereikbaarheidsdienst; gezien deze standby-uren overeenkomstig de CAO maar voor de helft als werktijd worden afgerekend, kwam de verpleegkundige toentertijd rekenkundig uit op een uurloon van € 7,90. Toen per 1 januari 2015 een wettelijk minimumloon van € 8,50 in werking trad, was de verpleegkundige van mening dat hierdoor de vergoeding voor zijn standby-uren onder het minimumloon kwam te liggen en startte een procedure op.

De uitkomst van de procedure komt, zijn hoge verwachtingen ten spijt, nu enkel anderen ten goede. Want het Bundesarbeitsgericht oordeelde dat voor de naleving van het minimumloon de hoogte van het maandsalaris van doorslaggevende betekenis is. En het maandsalaris van de ambulanceverpleegkundige, aldus de rechtbank, is nu eenmaal hoger.  Overigens gaat het minimumloon per 1 januari 2017 met € 0,34 omhoog naar € 8,84.     

Heeft u vragen over arbeidsrecht in Duitsland, neem dan contact op met Gisela Surmann, Anja Romijnders of Torsten Viebahn.

 

No video selected.
  • gepubliceerd : maandag, 11 juli 2016