Een website dient te zijn voorzien van een colofon (impressum)

Wie zich van waar dan ook met een website op de Duitse markt richt, moet zorgen dat hij over een correcte colofon beschikt. Deel 2 van de serie grensoverschrijdend webwinkelen

Een website dient te zijn voorzien van een colofon (impressum)

Volgens EU-regelgeving is de eigenaar van een webwinkel verplicht, op zijn website een aantal essentiële gegevens over persoon en bedrijf ter beschikking te stellen. Deze regels zijn door de EU ontwikkeld, om de consument te beschermen. De geldende voorschriften zijn vanzelfsprekend ook in Nederland bindend. Toch worden ze hier vaak met een korreltje zout genomen of niet eens in acht genomen.

Boetes en schadevergoeding

Een goed voorbeeld hiervan is het zogenoemde impressum, de colofon. De colofon is obligatoir op een website, deze stelt de consument in staat vast te stellen, met wie hij zaken doet. Als de consument bijvoorbeeld op een website producten of diensten bestelt, weet hij a priori met wie hij een koopcontract heeft afgesloten. In de colofon vermeld staan verplichtend de naam van het bedrijf, de rechtsvorm van het bedrijf, het adres, de directeur met voluit geschreven naam en voornaam, de zetel, het handelsregisternummer, het omzetidentificatienummer enz.

Naar Duitse maatstaven wordt van iemand, die zich van waar dan ook met een website op de Duitse markt richt, verwacht dat hij over een correct impressum beschikt. Wie de bovengenoemde punten niet in een impressum heeft staan, maar wel zaken wil doen in Duitsland, doet er goed aan, een impressum naar Duitse maatstaven te hanteren. Want wie op dit gebied in gebreke blijft, riskeert boetes en in sommige gevallen zelfs sommatiebrieven, waarin schadevergoeding wordt geeist. 

Dus, als u zich met uw website op de Duitse markt richt, hanteer dan vooral een volledig en naar Duitse maatstaven opgezet impressum.

Heeft u vragen over grensoverschrijdend zakendoen via een webshop, neem dan contact op met Alexander Crämer of Udo Croonenbrock.

 

No video selected.
  • gepubliceerd : maandag, 12 september 2016