Algemene leveringsvoorwaarden zijn onderdeel van het contract

In Duitsland moeten leveringsvoorwaarden onderdeel van het contract zijn. Uiterlijk met de ontvangst van de factuur moet de klant de leveringsvoorwaarden in zijn bezit hebben

Algemene leveringsvoorwaarden zijn onderdeel van het contract

In Nederland is het blijkbaar vaak te doen gebruikelijk dat de Algemene leveringsvoorwaarden niet per se onderdeel van de leveringspapieren zijn. Er wordt daarentegen enkel verwezen naar de passage: “Wij werken alleen onder toepassing van onze leveringsvoorwaarden”.

Vergezeld van het zinnetje dat deze gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel. Nog fraaier is de opmerking dat de leveringsvoorwaarden zijn down te loaden van de homepage. En vaak nog niet eens dit!

Het zou best eens kunnen dat dit in Nederland zo werkt. Maar zodra u grensoverschrijdend bezig bent, gaat dit niet lukken! Dan kunt u nog zo veel verwijzen naar de leveringsvoorwaarden, die ergens gedeponeerd en van toepassing zijn. In Duitsland moeten de leveringsvoorwaarden gewoon onderdeel van het contract zijn. En zo’n contract komt tot stand door opdracht en aanvaarding. Dus uiterlijk dan moeten leveringsvoorwaarden geldig onderdeel van het contract zijn geworden.

Fouten in de beginfase voorkomen

Wil zeggen, die moeten gewoon bij afsluiting van het contract aan de ontvanger ter beschikking worden gesteld. De factuur is het einde van het contract. Dus, bij grensoverschrijdende levering van goederen en diensten moet u ervoor zorgen, dat de Algemene Voorwaarden uiterlijk bij het afsluiten van het leveringscontract ter beschikking staan. En wel in de taal die uw zakenpartner beheerst. Wellicht zijn uw voorwaarden uiterst vakkundig opgesteld, maar begrijpt uw Duitse zakenpartner Nederlands? In geval van een geschil en een procedure struikelt een rechter mogelijk over in het Engels geschreven e-mails en Nederlandstalige Algemene Voorwaarden. Door een simpele fout in de beginfase van een transactie kun je een hoop heibel krijgen. Als je je aan de boven geschetste volgorde bij een transactie houdt, is er geen vuiltje aan de lucht, alles is rechtsgeldig, niets is aanvechtbaar. 

Heeft u vragen over de algemene leveringsvoorwaarden bij het zakendoen in Duitsland, neem dan contact op met Udo Croonenbrock.

 

No video selected.
  • gepubliceerd : maandag, 12 september 2016