Minimumloon: sinds 1 augustus is de documentatieplicht versoepeld

Minimumloon: sinds 1 augustus is de documentatieplicht versoepeld

Een half jaar na invoering van het wettelijk minimumloon in Duitsland heeft de Duitse Minister voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten, ondernemers tegemoet te komen m.b.t. een aantal hieraan verbonden lastige verplichtingen. De aan de minimumloonwet (MiLoG) verbonden meld- en documentatieplichten, die ook Nederlandse bedrijven raken, zijn met ingang van 1 augustus jl. versoepeld.

Bij vaste dienstverbanden van werknemers hoeven werkgevers voortaan de werktijd niet meer bij te houden, als het regelmatige maandloon meer dan € 2.958 bedraagt of meer dan € 2.000 bruto bedraagt en de werkgever dit vaste maandloon gedurende de laatste 12 maanden daadwerkelijk heeft uitbetaald. De vergaande meld- en documentatieplichten overeenkomstig het MiLoG en het Arbeitnehmer-Entsendegesetz komen te vervallen, wanneer het gaat om meewerkende familieleden.

Voor seizoenwerkers of werknemers met onregelmatige werktijden moeten deze werktijden net als voorheen tot een maandelijks inkomen van maximaal € 2.958 worden gedocumenteerd. Juist in dit segment worden er volgens het ministerie steeds weeer pogingen geregistreerd het minimumloon door foutieve documentatie te omzeilen.

Sinds ruim zeven maanden is het tevoren zo heftig omstreden minimumloon nu van kracht. Bedrijven uit alle branches in heel Duitsland dienen hun werknemers sinds 1 januari van dit jaar een verplicht minimumloon van € 8,50 bruto betalen. De nieuwe wettelijke regeling verplicht overigens alle buitenlandse werkgevers (zoals voorheen alleen in het Arbeitnehmer-Entsendegesetz en het Arbeitnehmer-Überlassungsgesetz van toepassing) hun werkzaamheden vooraf bij de Bundesfinanzdirektion West (BfD) in Keulen aan te melden en per werknemer Duitstalige documenten voor eventuele controles door de douane gereed te houden. Voor deze aanmelding zijn nieuwe, algemeen geldende formulieren voor alle branches ontwikkeld, die ook van toepassing zijn voor ondernemers die voorheen al aan de verplichting tot aanmelding moesten voldoen.

Heeft u vragen m.b.t. het minimumloon en de verplichting tot aanmelding en documentatie van werkzaamheden in Duitsland, neem dan contact op met Anja Romijnders, Nicki Welchering of Torsten Viebahn.

  • gepubliceerd : maandag, 10 augustus 2015