Nieuwe Duitse voorwaarden voor BTW-nultarief

Nieuwe Duitse voorwaarden voor BTW-nultarief

Als een ondernemer goederen naar een bedrijf in een andere EU-lidstaat exporteert, mag hij 0 % BTW berekenen.  Aangezien deze BTW-regeling m.b.t. intracommunautaire leveringen nogal fraudegevoelig is, heeft Duitsland na een lange worsteling nu een nieuwe maatregel in de omzetbelastingwetgeving geïntroduceerd.

Per 1 oktober 2013 is voor de toepassing van het BTW-nultarief op intracommunautaire leveringen een ontvangstbevestiging (Gelangensbestätigung) noodzakelijk. Deze Gelangensbestätigung wordt de belangrijkste component in de administratieve bewijsvoering bij export binnen de EU, hoewel deze bevestiging van aankomst na bijna 2 jaar Duitse discussie slechts in een afgeslankte vorm wordt doorgevoerd.

Oorspronkelijk was het namelijk de intentie van de Duitse BTW-administratie om een papieren verklaring te laten opsturen door de Duitse leverancier naar zijn EU-klant, waarmee de intracommunautaire levering van goederen naar een ander EU-land moest worden bevestigd. Deze laatste moest dit document binnen 3 weken terugsturen op straffe dat de Duitse leverancier anders een nieuwe factuur moest aanmaken met Duitse BTW (19 %).

De maatregel, die per 1 oktober in werking treedt, wijkt weliswaar niet af van het concept van de Gelangensbestätigung , maar is na heftige kritiek door het bedrijfsleven van zijn scherpe kanten ontdaan. De herziene BTW-wetgeving plant een tweeledige bewijsvoering: ten eerste door een duplicaat van de factuur, ten tweede door de nieuwe Gelangensbestätigung respectievelijk d.m.v. een van de mogelijke alternatieve manieren van bewijsvoering. Toegestaan zijn bij verzending van goederen door de leverancier of klant onder andere:

• een bewijs van verzending, dus bijvoorbeeld een in de handel gebruikelijke vrachtbrief met bijbehorende ontvangstbevestiging, een ladingsbrief of de duplicaten hiervan;

• een schriftelijke bevestiging van het vervoersbedrijf, die bepaalde gegevens moet bevatten (kan ook elektronisch worden opgestuurd);

• een schriftelijke of elektronische plaatsing van de order inclusief de notulen m.b.t. het transport;

• bij verzending per post een reçu van de posterijdienst inzake de inontvangstname en het bewijs van betaling van de levering;

• in geval van verzending van de goederen door de klant wordt ook een bewijs van betaling via een bankrekening plus een schriftelijke bevestiging van het expeditiebedrijf met bepaalde gegevens geaccepteerd.

Heeft u vragen over de Duitse handhaving van het BTW-nultarief bij intracommunautaire leveringen, neem dan contact op met de Duitse belastingadviseur Sabine van Wickeren-Lenk.

  • gepubliceerd : vrijdag, 09 augustus 2013