Wijzigingen in de Duitse BTW-wetgeving

In de Duitse BTW-wetgeving zijn met ingang van 1 januari 2012 twee wijzigingen vast te stellen. Bij de eerste wijziging gaat het om de zogenoemde intracommunautaire leveringen: ondernemers die goederen vanuit Duitsland naar een andere EU-lidstaat leveren zijn officieel sinds begin dit jaar verplicht, om in hun administratie een ontvangstbevestiging van de afnemer op te nemen. Zijn zij niet in het bezit van deze ontvangstbevestiging, zijn zij verplicht om in plaats van het nultarief Duitse BTW in rekening te brengen.

De afnemer ontvangt van zijn leverancier een standaardformulier dat de naam “Gelangensbestätigung” draagt. De afnemer moet dit formulier na ontvangst van de goederen invullen en terugsturen naar de leverancier. Let wel: dit is niet van toepassing op de intracommunautaire levering van goederen naar Duitsland.

Deze wijziging is weliswaar officieel per 1 januari van toepassing, van kracht wordt de nieuwe regeling echter pas op 30 juni van dit jaar, is dus voorlopig een half jaar uitgesteld. Dit is niet het geval m.b.t. de tweede wijziging van de Duitse BTW-wetgeving.

Deze tweede wijziging betreft de uitvoer van goederen vanuit Duitsland naar een land buiten de Europese Unie. Om te bewijzen dat het nultarief van toepassing is, moet de exporteur vanaf 1 januari 2012 beschikken over een exportverklaring uit het elektronische systeem ATLAS van de Duitse douane. Andere bewijsmiddelen worden voortaan enkel in uitzonderingsgevallen aanvaard.

Heeft u vragen omtrent de Duitse omzetbelasting of andere fiscale kwesties, neem dan contact op met Lars Wemmers.

  • gepubliceerd : dinsdag, 13 maart 2012