VOB/B 2012: blijde boodschap voor de aannemer

Nederlandse aannemers, onderaannemers en installatiebedrijven die succesvol mee willen dingen naar Duitse opdrachten en in Duitsland bouwprojecten willen uitvoeren doen er goed aan, de alhier geldende wetten en regels te kennen. Hiertoe behoren de beginselen van de Duitse verordening “Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen”, Teil B. Deze VOB/B, de editie van 2009, werd zojuist zonder grote veranderingen opnieuw geïmplementeerd en geldt sinds 30 juli 2012 – met één uitzondering, en die komt de opdrachtnemer in ieder geval ten goede: de opdrachtgever van een openbare bouwopdracht moet na oplevering zijn laatste termijn uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de factuur hebben voldaan. Voorheen bedroeg deze termijn 2 maanden.

Onder bepaalde, goed onderbouwde omstandigheden kan deze termijn verlengd worden tot maximaal 60 dagen. De opdrachtgever maakt zich, zonder dat hiervoor een aanmaning noodzakelijk is, aan verzuim schuldig, als de laatste termijn niet binnen deze 30 (cq. 60) dagen op de rekening van de opdrachtnemer is geboekt.


Wilt u meer weten over openbare aanbestedingen in Duitsland en de beginselen van de VOB/B, neem dan contact op met Udo Croonenbrock.

  • gepubliceerd : donderdag, 06 september 2012