Verhuizen naar de vleespotten is de sleutel voor de redding van de euro

Waarom zou de euro bezwijken als de dollar nog iedere financiële crisis zonder kleerscheuren heeft doorstaan. Goed, iedereen gaat er quasi als door God gegeven van uit dat de Amerikaanse dollar de toonaangevende munt op de wereldmarkt was en is. Toch is dit niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Per slot van rekening bindt deze munt gebieden samen, die eigenlijk niet onder een noemer te brengen zijn.

Je hebt namelijk in de Verenigde Staten industrieel braakland als Detroit aan de ene kant en bloeiende regio’s als New York aan de andere kant. Ook het niveauverschil tussen de verschillende bondsstaten is vaak enorm: het per capita inkomen in het rijke Maryland bijvoorbeeld is dubbel zo hoog als in het bitterarme Mississippi.

Dit niveauverschil kennen we in de eurozone ook. Het per capita inkomen bedraagt in landen als Griekenland en Portugal rond de helft van dit inkomen in Duitsland. Maar terwijl de dollar dit verschil zonder grote moeite aankan, dreigt de euro onder deze druk te bezwijken. Waarom toch?

Eén reden hiervoor is dat de VS een staat vormen en geen gemeenschap van staten zoals de EU-landen, die de euro als gezamenlijke munt hebben. Hierdoor kunnen bestaande sociale verschillen worden gelijkgetrokken, bijvoorbeeld op het gebied van de ziektekostenverzekering van staatswege, waar iedere AOWer in de VS recht op heeft. Verder vormen de Verenigde Staten een fiscale unie. Geld van belastingbetalers in New York vloeit hierbij zonder problemen via Washington naar werklozen in bijvoorbeeld Michigan. Veel belangrijker is echter de mobiliteit van de gemiddelde Amerikaan, die permanente trektocht vanuit de arme periferie naar de rijke metropolen, waar er werk is en geld te verdienen valt. Zonder deze onafgebroken binnenlandse migratie zou de dollar niet functioneren. 

Dit fenomeen zien we nu steeds vaker ook in de eurozone. Volgens het Duitse Statistische Bundesamt stijgt het aantal Spanjaarden en Grieken die, om de benarde situatie thuis te ontvluchten, naar Duitsland verhuizen, momenteel heel snel. En dit is ook onvermijdelijk! De euro gaat het alléén redden, als het buitenland binnenland wordt. Het voortbestaan en de kracht van de dollar zijn hiervoor het beste bewijs. 
Terwijl in Nederland steeds meer branches in het slop raken en de werkloosheid alsmaar toeneemt, groeit de Duitse economie nog steeds en ook de werkgelegenheid is ongekend. De vleespotten staan dus momenteel in Duitsland, en overeenkomstig bovenstaande logica biedt Duitsland voor Nederlandse ondernemers én werknemers buitengewoon goede kansen. 

  • gepubliceerd : dinsdag, 07 februari 2012