Verhoogde drempelwaarden bij openbare aanbestedingen

De Europese Commissie heeft zojuist de nieuwe drempelwaarden voor openbare aanbestedings- en toewijzingsprocedures bekendgemaakt. Zij zijn geldig met ingang van 1 januari 2012. De EU-drempelwaarden bepalen, vanaf welke opdrachtwaarde (bijvoorbeeld een Duitse) opdrachtgever zijn werkopdracht op Europese schaal moet aanbesteden. Een aanpassing als deze geschiedt om de twee jaar.

Voor bouwgerelateerde prestaties geldt overeenkomstig de richtlijnen van de Europese Commissie m.i.v. 1 januari 2012 een drempelwaarde van € 5.000.000 (tot nu toe: € 4.845.000). Voor levering en diensten voor decentrale overheden wordt de drempel van € 193.000 verhoogd naar € 200.000, voor levering en diensten in speciale sectoren (verkeer, watervoorziening, energie) van tot nu toe € 387.000 naar € 400.000. Wat betreft levering en diensten voor nationale opdrachtgevers gaat de drempel omhoog van € 125.000 naar  € 130.000.

 

In beginsel gelden de aangepaste Europese drempelwaarden voor alle gunningen in de lidstaten van de EU. Wel kunnen lidstaten “strengere”, d.w.z. lagere drempelwaarden vastleggen. In Duitsland gelden de “strengere” drempelwaarden ondanks de in Brussel besloten verhogingen voorlopig ook ná 1 januari 2012. Pas als de in Brussel besloten aanpassingen in de Duitse Vergabeverordnung zijn opgenomen, zijn de hogere drempelwaarden ook in Duitsland van toepassing.

 

Heeft u vragen over aanbestedings- en toewijzingsprocedures in Duitsland, neem dan contact op met Udo Croonenbrock.

  • gepubliceerd : woensdag, 11 januari 2012