Staatsgarantie is steun in de rug bij financiering export

De exportkredietgarantieregeling is met ingang van 1 juni aantrekkelijker gemaakt. Daartoe heeft de ministerraad op voorstel van minister De Jager van Financiën afgelopen maand besloten. Voor Nederlandse ondernemers met belangen in Duitsland is dat goed nieuws. Zij krijgen de kans om orders binnen te halen die anders moeilijk financierbaar waren geweest.

Volgens de werkgeversvereniging VNO-NCW zal de exportkredietgarantieregeling de handel en onze economie stimuleren. In de herziene regeling kunnen investeerders een volledige garantie van de Staat krijgen. Banken kunnen hiermee hun kapitaalverschaffers een product bieden waarvan de risico's transparant zijn. Zij krijgen bovendien de zekerheid over de terugbetaling van de lening.

Betaalbare financiering is de laatste jaren voor Nederlandse exporteurs steeds moeilijker geworden, zeker in vergelijking met buitenlandse concurrenten. Het gaat bijvoorbeeld om bedrijven in de sectoren als de scheepsbouw, aannemerij, baggerwerken, kassenbouw en handel in medische instrumenten. Volgens de overheid is het belangrijk dat Nederland dergelijke producten blijft exporteren, ook als de risico's groter zijn. Dit verstevigt de internationale reputatie van Nederland als exporteur.

Volgens VNO-NCW is de exportkredietgarantieregeling op dit moment het juiste steuntje in de rug voor bijvoorbeeld banken of andere commerciële verzekeraars. Zij lopen door deze Staatsgarantie, in deze tijden van crisis, namelijk ook minder risico. De garantieregeling, die tot en met 31 december 2014 loopt, moet een stabiliserende werking op de Nederlandse export hebben.

Bron: VNO-NCW

  • gepubliceerd : dinsdag, 29 mei 2012