Salarisadministratie: oplossingen op maat

De Duitse salarisadministratie met al z´n wisselende parameters is een vak apart. Het uitbetalen van salarissen en de pünktliche afdracht van premies en loonbelasting aan de bevoegde instanties lijkt eenvoudig. Toch gaat het op deze punten regelmatig fout.

Vaak om de volgende redenen. Het salaris bereikt de aan het einde van de maand lege bankrekening van de werknemer pas enkele dagen na het afgesproken tijdstip. Als de werknemer niet (verder) rood mag staan worden zijn huur en de overige vaste lasten, die aan het begin van de maand worden afgeboekt, door de bank geblokkeerd. Met als gevolg: paniek bij de werknemer, verontruste reacties via de telefoon en, indien een en ander zich herhaalt, een abrupte daling van zijn werkmotivatie.

Een ander geval vormen de fiscus en de sociale instanties. Te laat betalen betekent onmiddellijk een boete. Lastig, duur en overbodig. Toch gebeurt het elke maand opnieuw. De vraag is: wie is hiervoor verantwoordelijk. De Nederlandse administratie, de Duitse salarisadministrateur of de bank, die te lang over de grensoverschrijdende betaalopdracht heeft gedaan. U raadt het, de één kon niet sneller omdat de andere te laat was met het aanreiken van gegevens en vice versa, en banklooptijden zijn nu eenmaal zoals ze zijn.

Ons kantoor biedt derhalve een integrale oplossing: berekening van salarissen, uitbetaling van salarissen en afdracht van sociale premies en belastingen uit een hand.
Voor meer informatie en een oplossing op maat voor uw organisatie kunt u contact opnemen met Ulrich P. Meyer.

  • gepubliceerd : maandag, 30 juli 2012