Regels voor het in omloop brengen van producten in Duitsland

Wie in Duitsland consumentengoederen in omloop brengt, is verplicht op de producten of de verpakking ervan naam en adres van de fabrikant te vermelden. Aangezien verpakkingen maar al te vaak kwijtraken, verdient het aanbeveling deze gegevens op het product aan te brengen. Een vermelding van naam en adres in de gebruiksaanwijzing of de handleiding op het prijsetiket dan wel op een afzonderlijk etiket is ook geoorloofd en staat gelijk met de opgave van de gegevens op de verpakking. De opgave van deze gegevens op de kassabon, de factuur of op het expeditiepakket is niet voldoende.

Zoals vermeld moeten op zijn minst naam en adres van de fabrikant zijn opgegeven. Het adres houdt in: straat, huisnummer, postcode en plaats. Wie zich hier niet aan houdt, riskeert een boete of moet rekenen met een officiële vermaning van de kant van mededingers in de markt.

 

Naast deze verplichting bestaan er tal van regels die men als Nederlandse ondernemer bij het zakendoen in Duitsland in acht moet nemen.

 

Heeft u vragen over het in omloop brengen van consumentengoederen of andere regels m.b.t. het zakendoen in Duitsland, neem dan contact op met Alexander Crämer.

  • gepubliceerd : woensdag, 11 januari 2012