Opgelet bij Algemene Voorwaarden!

“Algemene Voorwaarden blijken vaak veel te algemeen te zijn met ingrijpende gevolgen.” Zo luidde onlangs de inleiding van een artikel in het Financieele Dagblad. Onderwerp van deze bijdrage was het geval van een bouwkundig adviseur die na een schadeclaim van een klant ter hoogte van € 17.000 moest constateren dat zijn Algemene Voorwaarden vernietigbaar waren. Hij had zijn Algemene Voorwaarden enkel bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd en verzuimd deze zijn klant bij het sluiten van de overeenkomst ter hand te stellen en hem te laten tekenen voor ontvangst.


Het is in de Duitse zakenwereld niet anders dan in de Nederlandse: Algemene Voorwaarden moeten aan de wederpartij worden overlegd, of de wederpartij moet redelijkerwijs geacht kunnen worden kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden. De in Duitsland hiervoor noodzakelijke instrumenten verschillen van de in Nederland gebruikelijke methodes. Zo is het bijvoorbeeld in Duitsland niet mogelijk, zijn Allgemeine Geschäftsbedingungen bij een kamer van koophandel te deponeren. Ook wordt in Duitsland een bewaargeving van de Algemene Voorwaarden in het buitenland niet erkend.

Wie grensoverschrijdend actief is, moet bijzondere hindernissen nemen. Dat geldt ook voor de Algemene Voorwaarden. Ondernemers die met Duitsers zaken doen, doen er goed aan niet zomaar de voor hun Nederlandse bedrijven geldende Algemene Voorwaarden in het Duits te vertalen. Want daarmee heb je niet automatisch een rechtsgeldige basis voor contracten. Actuele en rechtzekere Algemene Voorwaarden zijn voor de gebruiker in ieder geval een investering die zich terugbetaalt.

Ook m.b.t. de Algemene Voorwaarden van Duitse zakenpartners is het oppassen geblazen. Vaak kijk je als Nederlandse ondernemer tegen de Allgemeine Geschäftsbedingungen van een Duitse partner aan. Ze zijn alomvattend en vaak uiterst gecompliceerd. Met doelgerichte voorzorgsmaatregelen kunt u onaangename verrassingen vermijden.

Als u vragen heeft over Algemene Voorwaarden in Duitsland, neem dan contact op met Udo Croonenbrock.

  • gepubliceerd : maandag, 27 augustus 2012