Ook failliete aannemer heeft recht op termijnbetaling plus 10%

Kan een failliete aannemer aanspraak maken op de wettelijk bepaalde zekerheid van 110 % van de overeengekomen, maar nog niet betaalde vergoeding? Het is een angstscenario voor iedere Duitse opdrachtgever: de aannemer gaat failliet, laat het project half afgebouwd achter, maar eist wel de in Duitsland wettelijk bepaalde zekerheidstelling ter hoogte van 110 % van de overeengekomen termijnbetaling.

Terwijl de opdrachtgever niet inziet, waarom hij hieraan zou moeten voldoen, aangezien hij zijn bouwproject inmiddels door een andere aannemer laat afmaken, stelt een uitspraak van het Oberlandesgericht Celle de opdrachtnemer in het gelijk: ook al heeft een opdrachtgever de overeenkomst met een opdrachtnemer opgezegd vanwege diens faillissement, kan de opdrachtnemer overeenkomstig een 2009 herziene bepaling in het Duitse Burgerlijk Wetboek toch aanspraak maken op 110 % van de overeengekomen vergoeding.

De rechters argumenteren dat het er volgens de sinds 2009 geldende regels niet op aankomt, of de aannemer zijn prestatieverplichtingen nog dient te voldoen, alvorens zijn vergoeding op te eisen. Doel van de verordening is namelijk de aannemer de zekerheid te bieden dat hij zijn geld krijgt. En juist in het geval van een faillissement dient de zekerheidstelling ertoe weer door te kunnen starten.

Heeft u vragen over juridische kwesties rond de bouw in Duitsland, neem dan contact op met Udo Croonenbrock.

  • gepubliceerd : dinsdag, 09 oktober 2012