Nieuwe wettelijke regelingen 2012

Het jaar 2011 was er in Duitsland een van gestage economische opleving en van een ongekende ontwikkeling van de werkgelegenheid. Desondanks of juist daarom hebben de wetgevende instanties voor mens en bedrijf ook dit jaar weer een aantal nieuwigheden bedacht die zich in ieders portemonnee zullen terugvinden.

 

Nieuwe wettelijke regelingen 2012

 

  • De belastingaangifte is in zijn geheel vereenvoudigd, het beroepskostenforfait voor werknemers wordt verhoogd.

 

  • Premiepercentage voor de Duitse AOW (Rentenbeitrag) gaat omlaag van 19,9 naar 19,6 %; werknemers en bedrijven worden hierdoor ontlast.

 

  • Ontvangers van een werkloosheidsuitkering (Arbeitslosengeld II) hebben m.i.v. heden € 10 meer te besteden.

 

  • Uitzendkrachten gaan een zojuist onderhandeld minimumloon verdienen.

 

  • Werknemers die thuis familieleden verzorgen worden in de gelegenheid gesteld, zonder salarisverlies part-time te gaan werken.

 

  • De uitkeringen voor de thuiszorg gaan omhoog.

 

  • De bevordering van duurzame energie volgt in sterkere mate dan voorheen de marktgegevens.

 

  • gepubliceerd : woensdag, 11 januari 2012