Nieuwe meldplicht bij uitzendwerk

Per 1 januari 2012 is in Duitsland een algemeen minimumloon voor uitzendkrachten in werking getreden. In het Westen van de Bondsrepubliek ligt dit minimumloon bij € 7,89 bruto, in de vijf oostelijke deelstaten bij € 7,01. Het minimumloon geldt niet voor een branche in het bijzonder, maar automatisch voor alle uitzendkrachten die in Duitsland tewerkgesteld worden. Een ander gevolg van deze nieuwe regeling is, dat zowel de uitlener als de inlener bij een grensoverschrijdende Arbeitnehmerüberlassung aan dezelfde meld- en documentatieverplichtingen moet voldoen, die tot nu toe alleen met betrekking tot het Arbeitnehmer-Entsendegesetz, met name in de bouwsector, van toepassing waren.

Dientengevolge moet de inlener de tewerkstelling van uitzendkrachten in Duitsland vooraf middels een speciaal formulier melden. De buitenlandse (Nederlandse) uitlener moet deze aanmelding een verklaring bijvoegen, dat hij het wettelijke minimumloon in acht neemt. Daarnaast moet de inlener dagelijks begin, duur en einde van de werktijden documenteren.


De formulieren zijn verkrijgbaar via een download op :
https://www.formulare-bfinv.de/


Om te kunnen controleren, of de buitenlandse uitlener zijn uitzendkrachten daadwerkelijk het minimumloon betaalt, eist de douane bovendien van de uitlener dat hij actuele Duitstalige loonstroken en Duitstalige arbeidsovereenkomsten ter inzage beschikbaar stelt. Deze documenten moeten tijdens werkzaamheden in Duitsland steeds beschikbaar  zijn en daarna minstens 2 jaar worden opgeslagen. Overtredingen tegen deze verordening of tegen de meldplicht kunnen de inlener en/of de uitlener een boete tot € 30.000 gaan kosten.


Deze verplichting bestond voor Nederlandse uitzendbureau’s tot nu toe voornamelijk bij werkzaamheden in de bouw.  Maar door het opnemen van de regeling in het Arbeitnehmerüberlassungsgesetz is zij heden inclusief de mogelijke boetes van toepassing op alle branches, waar uitzendkrachten tewerkgesteld worden.


De nieuwe regeling is bij Duitse inleners van uitzendkrachten tot nu toe vrijwel onbekend. Als de inlener pas door een boeteprocedure op deze regeling geattendeerd wordt, is het Nederlandse uitzendbureau deze klant hoogstwaarschijnlijk kwijt. Nederlandse uitzendbureau’s doen er dan ook  goed aan, hun klanten te attenderen op de meldplicht en hun uitzendkrachten van de vereiste Duitstalige documenten voor hun tewerkstelling in Duitsland te voorzien.


Heeft u vragen over het Arbeitnehmerüberlassungsgesetz en/of de gevolgen van het uitzenden van personeel naar Duitsland, neem dan contact op met Nicki Welchering.

  • gepubliceerd : dinsdag, 07 februari 2012