Nieuwe EU-richtlijn voor het werken in het buitenland

Een nieuwe EU-verordening brengt wijzigingen aan in de gemoderniseerde coördinatie van sociale zekerheid in lidstaten van de Europese Unie. Tot de inwerkingtreding van de nieuwe regeling afgelopen zomer waren voor werknemers, die voor meerdere werkgevers in verschillende landen van de EU werkzaam waren, de sociale verzekeringsbepalingen van het woonland van toepassing.

De nieuwste regeling heeft het criterium van de "substantiële activiteiten" uitgebreid tot gelijktijdige tewerkstellingssituaties, waarin een werknemer bijvoorbeeld gelijktijdig in dienst is van een Nederlandse en een Duitse werkgever. Als gevolg daarvan zullen werknemers die werken voor een werkgever in Nederland en tevens voor een werkgever in Duitsland, waarbij Duitsland hun woonland is, 25% van de arbeidstijd en/of verloning in Duitsland moeten uitoefenen, opdat de wetgeving van dat land van toepassing is.

Als dit niet het geval is, zijn zij voortaan onderworpen aan de wetgeving van de lidstaat waar de andere werkgever is gevestigd. Echter, zodra een persoon in verschillende lidstaten werkt voor verschillende werkgevers die gevestigd zijn in twee of meer lidstaten die niet het woonland zijn, zal hij/zij nog steeds onderworpen zijn aan de wetgeving van de woonlidstaat.

Een overgangsperiode van maximaal 10 jaar zal zorgen voor een zachte landing van de nieuwe regels. Personen die door de nieuwe regels worden geraakt, kunnen dus de huidig toepasselijke wetgeving handhaven, tenzij hun situatie verandert of indien zij uitdrukkelijk kiezen voor de toepassing van de nieuwe regels.

Heeft u vragen over de sociale verzekeringsplicht in Duitsland, neem dan contact op met Ulrich P. Meyer.

  • gepubliceerd : dinsdag, 13 november 2012