Nieuwe drempelwaarden bij openbare aanbestedingen per 01-01-2012

De Europese Commissie heeft per 1 januari 2012 de drempelwaarden voor openbare aanbestedings- en toewijzingsprocedures verhoogd. Met inwerkingtreding van de veranderde Vergabeverordnung op 22 maart jl. zijn nu ook in Duitsland de nieuwe drempelwaarden van toepassing op alle openbare opdrachtgevers. De EU-drempelwaarden bepalen, vanaf welke opdrachtwaarde (bijvoorbeeld een Duitse) opdrachtgever zijn werkopdracht op Europese schaal moet aanbesteden. Een aanpassing als deze geschiedt om de twee jaar.
 
Voor bouwgerelateerde prestaties geldt overeenkomstig de richtlijnen van de Europese Commissie heden een drempelwaarde van € 5.000.000. Voor levering en diensten voor decentrale overheden ligt de drempel bij € 200.000, voor levering en diensten in speciale sectoren (verkeer, watervoorziening, energie) bij € 400.000. Wat betreft levering en diensten voor nationale opdrachtgevers is met ingang van dit jaar de drempel verhoogd naar  € 130.000.

In beginsel gelden de aangepaste Europese drempelwaarden voor alle gunningen in de lidstaten van de EU. Wel kunnen lidstaten “strengere”, d.w.z. lagere drempelwaarden vastleggen. In Duitsland bijvoorbeeld waren de actuele “strengere” drempelwaarden ondanks de in Brussel besloten verhogingen ook ná 1 januari 2012 verder van toepassing. Pas als de in Brussel besloten aanpassingen in de Duitse Vergabeverordnung zijn opgenomen, zijn de hogere drempelwaarden ook in Duitsland van toepassing. Zoals nu dus het geval is.  

Heeft u vragen over aanbestedings- en toewijzingsprocedures in Duitsland, neem dan contact op met Udo Croonenbrock.    

  • gepubliceerd : woensdag, 06 juni 2012