Minimumloon nu ook bij tijdelijke tewerkstelling

In Duitsland hebben twee miljoen werknemers mogelijk een zucht van verlichting geslaakt. De regering Merkel heeft in haar laatste kabinetszitting voor het kerstreces voor een aantal branches nieuwe minimumlonen besloten. Voor tijdelijke tewerkstelling is het wettelijk minimumloon zelfs een première.

Van toepassing zijn de nieuwe regelingen voor uitzendwerk, schoonmaakwerk en het dakdekkerhandwerk. De door de Cao-partners onderhandelde minimumlonen zijn hierdoor voor de hele branche verplicht en gelden ook voor niet aan een Cao gebonden én buitenlandse bedrijven. Voor circa 900.000 uitzendkrachten is hiermede met ingang van 1 januari 2012 een verplicht minimumloon in werking getreden.

 

Voor uitzendwerk is vanaf heden een minimumloon van € 7,89 in de westelijke deelstaten voorgeschreven, in de vijf oostelijke deelstaten € 7,01. Per 1 november 2012 worden deze uurlonen verhoogd naar € 8,19 in het Westen en € 7,50 in het Oosten van de Bondsrepubliek. Dakdekkers moeten vanaf januari van dit jaar minstens € 11,00 per uur betaald krijgen, schoonmaakpersoneel minstens € 8,82 in het Westen en € 7,33 in het Oosten. Glazenwassers verdienen net als voorheen € 11,33 in het Westen en € 8,88 in het Osten.

 

Volgens het Bundesarbeitsministerium gelden minimumlonen voortaan in 11 branches met alles bij elkaar rond de vier miljoen tewerkgestelde personen.

 

Heeft u vragen over arbeidsrecht in Duitsland, neem dan contact op met Gisela Surmann, Torsten Viebahn of Anja Romijnders, Fachanwälte für Arbeitsrecht.

  • gepubliceerd : woensdag, 11 januari 2012