Loonkosten gaan 2013 omlaag

Door een verlaging van de indirecte loonkosten worden volgens plannen van de Duitse regering werkgevers en werknemers in Duitsland aanzienlijk ontlast. De ministerraad wil met ingang van 1 januari 2013 de pensioenbijdrage laten zakken tot 19,0 procent, in plaats van heden 19,6 procent. Voor Duitse bedrijven betekent deze vermindering een besparing van om en nabij de € 2,7 miljard per jaar.

Deze beslissing wordt overigens fel bekritiseerd vanuit de oppositie en door deelstaten die door Merkels CDU/CSU geregeerd worden, omdat ze vinden dat het beter is een financiële reserve aan te leggen voor de vergrijzende bevolking. De regering Merkel verdedigt haar beslissing door te verwijzen naar de lage werkloosheid en de stevige groei van de Duitse economie.

Volgens de regering moet het de verlaging doorvoeren, omdat een wet bepaalt dat die bijdragen aangepast moeten worden aan de financiële situatie van de Duitse pensioenverzekeringen. Die staan er nu goed voor, en dat zorgt er onder andere voor dat de Duitse openbare financiën in de eerste zes maanden van 2012 een overschot konden optekenen.

De verlaging van de bijdragen wordt niet alleen bekritiseerd door de sociaal-democratische en groene oppositie in het parlement, maar ook door enkele christen-democratische en andere conservatieve volksvertegenwoordigers. Zij denken dat het beter is om het geld van de pensioenverzekeringen te gebruiken in de strijd tegen de armoede bij oude mensen, en om reserves aan te leggen voor de snelle veroudering van de Duitse bevolking.

Heeft u vragen omtrent sociale zekerheid in Duitsland, neem dan contact op met Ulrich P. Meyer

  • gepubliceerd : maandag, 01 oktober 2012