Let op bij - creatief gebruik - van verrekenprijzen

Internationale verschillen in winstbelasting beïnvloeden belastingopbrengsten onder meer doordat ze leiden tot puur boekhoudkundige verschuivingen van winst. Nederlandse bedrijven met een Duitse dochter bijvoorbeeld willen hun verrekenprijzen voor onderlinge levering van goederen en diensten wel eens “aanpassen”. Je zou dit “creatief gebruikmaken” van verrekenprijzen (transfer prices) kunnen noemen.

Hoewel de OECD-richtlijnen erop aandringen dat groepsonderdelen gebruik maken van marktprijzen voor interne leveringen, is de toepassing hiervan vaak een probleem. Niet alleen bestaat er voor veel transacties binnen een onderneming vaak geen vergelijkbare markt buiten het bedrijf. Het is ook zo dat bijvoorbeeld multinationals hun kosten het liefst in die landen willen neerslaan waar de belastingtarieven het hoogst zijn en hun opbrengsten daar waar de tarieven het laagst zijn.

Waarom gaat het precies? Een voorbeeld: U levert als Nederlandse BV producten aan uw Duitse dochterbedrijf dat deze vervolgens op de Duitse markt verkoopt. Over de winst die het dochterbedrijf maakt, moet uiteraard in Duitsland belasting worden betaald. Veel Nederlandse bedrijven berekenen daarom de prijzen voor toelevering duurder door aan hun Duitse dochters, dan eigenlijk bedrijfseconomisch gerechtvaardigd is. Het gevolg: de geboekte winst blijft in Nederland.

Uiteraard vindt de Duitse fiscus deze praktijk niet zo geslaagd. In tegendeel, het Finanzamt zal alle zeilen bijzetten om te bewijzen dat vanuit het oogpunt van de Duitse onderneming de gefactureerde transfer prices te hoog waren. Na een bedrijfscontrole bij de Duitse dochter worden de verrekenprijzen dan ook regelmatig gecorrigeerd en de winst verhoogd. En dan kijkt u ondanks het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tegen een tweevoudige vordering aan.

Het is dus geboden bij grensoverschrijdende onderlinge levering van begin af aan een voor beide landen uitgebalanceerd systeem van transfer prices op te zetten. Zo’n systeem dient wel aan bepaalde criteria te voldoen. Bovendien moeten de gehanteerde verrekenprijzen op een inzichtelijke manier gedocumenteerd zijn. Vooral aan deze eis tot documentatie wordt, afgaand op onze ervaring, vaak te weinig zorg besteed.

Heeft u vragen over de criteria waaraan een transfer pricing systeem tussen een Nederlands moeder- en een Duitse dochterbedrijf moet voldoen, neem dan contact op met Anton Ingenerf.

  • gepubliceerd : donderdag, 07 juni 2012