Een testament voorkomt erfeniskwesties

Ieder jaar worden er in Duitsland zo’n slordige 200 miljard euro aan erfenissen vermaakt. Meer dan eens moet een erfenis onder meerdere personen verdeeld worden, en wel omdat de erflater zijn nalatenschap niet of slechts ontoereikend heeft geregeld. Hierdoor krijgt men te maken met de “beruchte” groep van “gezamenlijke erfgenamen”, die maar al te vaak grote herrie krijgen en vervolgens voor de rechter om de “buit” gaan vechten.

Als een nalatenschap onder meerdere personen moet worden verdeeld, er dus sprake is van gezamenlijke erfgenamen, blijft deze erfenis zolang het gemeenschappelijk vermogen van alle betrokken personen, totdat men overeenstemming over de verdeling heeft bereikt; geen erfgenaam kan zonder toestemming van de andere erfgenamen over afzonderlijke gedeeltes van de nalatenschap beschikken. In de regel ontstaan zulke gezamenlijke erfgenamen, als de overledene geen testament heeft opgemaakt en hierdoor automatisch de wettelijke erfopvolging van kracht is.

Het is voor de hand liggend dat als de erfgenamen het niet eens kunnen worden over de verdeling van geld en goederen van het overleden familielid dergelijke procedures jaren in beslag kunnen nemen. Het verdient daarom aanbeveling de zaken in onderlinge verstandhouding te regelen, aangezien een langdurig rechtsgeding de omvang van de erfdelen heel snel kan verminderen. Nog beter is het natuurlijk als de persoon in kwestie tijdens zijn leven de zaken op orde heeft gebracht, dat wil zeggen in een testament heeft bepaald wie van zijn nabestaanden wordt begunstigd.    
 
Aangezien er de afgelopen jaren steeds meer Nederlanders in Duitsland zijn gaan wonen, krijgt ook deze groep in geval van overlijden met de verdeling van een nalatenschap te maken. Vaak wordt aan deze problematiek geen aandacht geschonken. Bij een langer verblijf in Duitsland is het echter raadzaam, de planning van een nalatenschap met behulp van een jurist en/of belastingspecialist te maken – alleen al om onaangename verrassingen te voorkomen.

Wilt u meer weten over erf- en successierecht in Duitsland, neem dan contact op met Alexander Crämer.

  • gepubliceerd : woensdag, 11 april 2012