Doktersattest vanaf de eerste dag van het ziekteverzuim

Volgens een recentelijk vonnis van het Bundesarbeitsgericht in Erfurt mag een Duitse werkgever zonder opgave van redenen verlangen dat zijn werknemer meteen op de eerste dag van zijn ziekteverzuim een arts consulteert en hem een medisch attest doet toekomen, waarin opgenomen de diagnose en de vermoedelijke duur van het verzuim.

Drie dagen uitzieken en daarna zonder doktersattest weer aan het werk – dit was tot nu toe overal op de werkplek in Duitsland te doen gebruikelijk. Ook al zal in het verleden zo menig werknemer er wel eens de kantjes vanaf hebben gelopen – een mandag missen onder het voorwendsel van ziekte is vanuit werkgeversperspectief altijd nog beter dan dat een werknemer maandag naar zijn huisarts stapt en vervolgens met een attest tot en met vrijdag mag uitzieken. Door het vonnis in laatste instantie staat nu vast, dat werkgevers het recht hebben vanaf de eerste dag een doktersattest te eisen, tenminste voor zover de arbeidsovereenkomst geen andere regeling kent. 

Aan het vonnis voorafgegaan was de dagvaarding van een meerdere door een medewerkster van de Westdeutsche Rundfunk in Köln. Nadat de redactrice een dienstreis had aangevraagd waarvoor haar de toestemming werd ontzegd en zij zich vervolgens op de dag van de geplande reis ziek meldde, maar de volgende dag weer op haar werk verscheen, verlangde de werkgever van haar, voortaan vanaf de eerste dag van ziekteverzuim een attest te tonen. Hierdoor voelde de redacteur zich gekoeioneerd, gezien deze eis volgens haar inhoudelijk niet gerechtvaardigd zou zijn.

Fout, oordeelde het Landesarbeitsgericht Köln en daarna ook het Bundesarbeitsgericht Erfurt. In de wet op doorbetaling van loon tijdens ziekte is weliswaar bepaald dat een werknemer uiterlijk vier dagen na het ziek-worden een doktersattest moet presenteren. Maar in die wet is tevens vastgelegd dat een werkgever gerechtigd is, het medisch attest op een vroeger tijdstip te verlangen.

Het vonnis heeft weliswaar in juridisch opzicht voor duidelijkheid gezorgd, maar in de praktijk zullen niet veel Duitse werkgevers hun personeelschefs deze handhaving daadwerkelijk aanbevelen.  

Heeft u vragen over arbeidsrecht in Duitsland, neem dan contact op met Gisela Surmann, Anja Romijnders of Torsten Viebahn, Fachanwälte für Arbeitsrecht.

  • gepubliceerd : woensdag, 05 december 2012