De Duitse markt op? Denk aan fiscale gevolgen!

Gisteren nog miljonair, vandaag al failliet. Dankzij de fiscus. De eerste Duitse “Big-Brother”-winnaar waande zich in het paradijs, nadat hij in 2004 na een jaar de TV-container verlaten had. 1 miljoen euro kreeg hij op zijn rekening, en wel belastingvrij, aldus de TV-producenten. Want net als al die andere game shows, waarmee geldprijzen in het geding zijn, werd “Big Brother”  als spel en het prijsgeld dienovereenkomstig als belastingvrij beschouwd. De gelukkige winnaar kocht voor zijn moeder een huis van € 300.000, voor zichzelf een dure BMW en huurde een vakantiewoning in Italië.  De helft van het prijsgeld parkeerde hij op de bank.

Zijn Pech: de Belastingdienst van zijn woonplaats beschouwde zijn oponthoud in de RTL-container niet als spel, maar als werk en stuurde een aanslag: € 460.000 inkomstenbelasting. Na een gerechtelijke procedure van 7 jaar, die hij zojuist in laatste instantie verloor, is de vermeende miljonair dit bedrag met terugwerkende kracht tot 2005 plus 6 % rente verschuldigd en wordt geacht, per omgaande € 700.000 aan zijn Finanzamt te betalen.

Een dure les voor deze man. Zijn geval kan Nederlandse ondernemers in ieder geval tot lering strekken dat je, alvorens in Duitsland actief te worden, beter eerst grondig advies inwint. Want op welke manier u de Duitse markt ook benadert – elke strategie kent zijn eigen juridische en fiscale nadelen. Veel Nederlandse bedrijven richten hun marktonderzoek op het zoeken en vinden van handelsagenten of buitendienstmedewerkers in Duitsland. De doelstelling is simpel: zo snel mogelijk zoveel mogelijk omzet draaien. Bij deze aanpak worden de fiscale consequenties regelmatig onderschat en wordt het Nederlandse bedrijf vaak zonder het te weten belastingplichtig in Duitsland.

In de meeste marktonderzoeken worden de fiscale consequenties van de keuze voor een bepaalde marktentree-strategie helaas niet of nauwelijks opgenomen. Dit is te wijten aan het feit dat de meeste schrijvers van zulke rapporten geen belastingdeskundigen zijn en net als de opdrachtgever puur vanuit de omzetgedachte redeneren.

Er zijn verschillende manieren te bedenken om in Duitsland ongewenste fiscale gevolgen te vermijden. Een gedegen marktonderzoek dient deze strategieën aan te tonen en te analyseren, alvorens wordt overgegaan tot het zoeken en vinden van handelsagenten of het oprichten van een Duitse vestiging.

Wilt u meer weten over marktentree-strategieën en de fiscale consequenties van uw keuze, neem dan contact op met Alexander Crämer.

  • gepubliceerd : maandag, 30 juli 2012