Belastingadvies in Duitsland – dat kan niet zomaar!


U wilt als eigenaar/directeur van een BV van de actuele hausse in Duitsland profiteren? Goed idee, de vooruitzichten zijn vergeleken met de economische situatie in eigen land momenteel ideaal. U wilt de Duitse markt dan maar meteen het liefst vanuit een Duitse entiteit bewerken?

Dat verdient in ieder geval aanbeveling, zal ook uw belastingadviseur u aanraden. Maar als deze belastingadviseur, die al jaren de belangen van uw Nederlandse BV behartigt, u vervolgens vertelt dat hij zonder meer in staat is, om ook uw nieuwe bedrijf in Duitsland fiscaal te begeleiden, is waakzaamheid geboden. In de meeste gevallen gaat dit namelijk mis, en als het mis gaat, kost het u als ondernemer een hoop geld. Bovendien ligt u waarschijnlijk met uw belastingadviseur overhoop wegens een aansprakelijkheidsprobleem.

Wat is er aan de hand? Wel, een belastingadvies-, loonadministratie- of registeraccountantkantoor dat in een andere lidstaat van de Europese Unie is geregistreerd, mag niet zomaar aan Duits recht onderhevig advies verlenen – de in de EU geldende vrijheid van dienstverlening ten spijt. Volgens de Oberfinanzdirektion Niedersachsen is een buitenlandse belastingconsulent/-adviseur/ accountant/ registeraccountant in Duitsland niet bevoegd, als hij niet over een beroepsaansprakelijk-heidsverzekering of een andere individuele of collectieve bescherming tegen beroepsaansprakelijkheid beschikt, die aan de Duitse voorwaarden voldoet. De Oberfinanzdirektion refereert hiermee aan een vonnis van de Bundesfinanzhof, dat onlangs tijdens een rechtsgeding geen discriminatie op grond van nationaliteit of vestiging kon ontdekken. Bovendien moeten buitenlandse belastingspecialisten zich aanmelden bij een bevoegde Steuerberaterkammer. Voor Nederlanders is dit de Steuerberaterkammer Düsseldorf. Deze instantie is bevoegd, Nederlandse specialisten op dit gebied als Steuerberater  te benoemen.

Daarnaast zijn buitenlandse dienstverleners vóór hun eerste prestatie in Duitsland verplicht, hiervan de bevoegde instanties schriftelijk op de hoogte te stellen. Vereist zijn voor een benoeming een bevestiging van het woonland, een bewijs van bekwaamheid en het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan Duitse eisen. Ook al gaat het maar om een eenmalige prestatie – een buitenlandse adviseur moet zich alvorens een opdracht uit te voeren in ieder geval met alle vereiste documenten aanmelden. Wie zich hieraan niet houdt en in Duitsland zonder officiële benoeming als Steuerberater actief wordt, riskeert gerechtelijk vervolgd te worden. Beroepsgenoten worden uitdrukkelijk aangemoedigd, de Belastingdienst te verwittigen en de belastingplichtigen in kwestie van het vergrijp op de hoogte te stellen.
 
Om u en uw adviseurs tegen mogelijke schade te beschermen, raden wij u dringend aan om in dergelijke gevallen met een binnenlands advieskantoor in zee te gaan.

  • gepubliceerd : maandag, 14 mei 2012