Belastingaangifte te laat? Boete!

Ondernemers met een vestiging in Duitsland die hun maandelijks wederkerende belastingaangifte met name op het gebied van omzet- of loonbelasting niet op tijd aanleveren en het verschuldigde bedrag niet voldoen, moeten vanaf heden rekenen met snelle sancties. De Duitse Belastingdienst zal volgens een nieuwe richtlijn, die per 1 januari in werking is getreden, te laat aangeleverde aangiftes meteen doorsturen naar de afdeling strafzaken. Voor veel belastingplichtigen in Duitsland kan dit tot een aanzienlijke verscherping van het fiscale procedé leiden.

Ook in het verleden betekende een belastingaangifte die te laat, dus ná de 10. van de maand, werd aangeleverd, een “Steuerhinterziehung auf Zeit”. Een strafzaak werd dit echter alleen als duidelijk was dat de belastingplichtige met opzet probeerde door een vertraagde aangifte de betaling op de lange baan te schuiven. In veel gevallen echter bestaan er andere, banalere  redenen voor het verzuim, namelijk ziekte, onvolledige gegevens of gewoonweg vergeetachtigheid. 

Das was in het verleden weliswaar ook geen excuus. Maar terwijl er tot nu toe vanaf werd gezien automatisch de afdeling strafzaken in te schakelen voor het geval dat de belastingaangifte niet “pünktlich” werd aangeleverd, is het vanaf heden raadzaam deze op tijd af te geven én te betalen. Anders wordt dit meteen als belastingontduiking beschouwd en liggen er drastische boetes in het verschiet.


Heeft u vragen over belastingrecht in Duitsland, neem dan contact op met Lars Wemmers.

  • gepubliceerd : dinsdag, 07 februari 2012