Aansprakelijkheid van bemiddelingsbedrijven in de picture

Een bedrijf dat financiële producten zoals verzekeringen, bouwspaarcontracten en beleggingen bemiddelt, is verantwoordelijk voor vermogensdelicten die haar handelsagenten ten nadele van klanten hebben begaan. Aldus luidde onlangs een vonnis van het Duitse Bundesgerichtshof.

In de onderhavige kwestie ging het om de handelsagent van een bedrijf, die in het kader van een adviestraject op een formulier de handtekening van zijn klant had nagemaakt en vervolgens de winst uit de verkoop van aandelen op zijn eigen rekening had laten overmaken.

Een bedrijf dat financiële producten zoals verzekeringen, bouwspaarcontracten en beleggingen bemiddelt, moet instaan voor vermogensdelicten die haar handelsagenten ten nadele van klanten hebben begaan. Aldus luidde onlangs een vonnis van het Duitse Bundesgerichtshof.

In de onderhavige kwestie ging het om de handelsagent van een bedrijf, die in het kader van een adviestraject op een formulier de handtekening van zijn klant had nagemaakt en vervolgens de winst uit de verkoop van aandelen op zijn eigen rekening had laten overmaken.

De klant diende op grond daarvan tegen het bedrijf een eis tot schadevergoeding in – met succes. De rechtbank kwam tot de conclusie, dat het bedrijf zich in dit geval verantwoordelijk moest stellen voor de gevolgen van het plichtsverzuim van haar handelsagent, aangezien er een rechtstreeks verband bestond tussen de opzettelijke handelwijze van de agent en de taken die hem door het bedrijf waren toebedeeld. Dit kon in het genoemde geval worden toegeschreven aan het feit dat de handelsagent van het bemiddelingsbedrijf de persoonlijke gegevens van de klant had ontvangen en ook van de nodige formulieren was voorzien die hem in staat stelden, om zich toegang tot het vermogen van de klant te verschaffen.

Het vonnis van het Bundesgerichtshof is in zoverre baanbrekend, als tot nu toe bedrijven een aansprakelijkheid voor criminele handelingen van hun agenten over het algemeen van de hand konden wijzen. Beredeneerd werd deze afwijzing steeds met het ontbreken van een evident verband tussen de criminele handelwijze van de agent en de hem toegewezen taken.

Met name bemiddelaars van financiële producten, die hun klanten alomvattend adviseren, zien zich door dit recente vonnis blootgesteld aan een aanzienlijke vergroting van hun aansprakelijkheid. Om niet voortdurend geconfronteerd te worden met eisen van klanten die hun schade op het bedrijf willen verhalen, zien zich deze bedrijven nu genoodzaakt, hun interne structuren aan een grondig onderzoek te onderwerpen, hun formulieren te toetsen en mogelijk crimineel gedrag van hun handelsagenten vroegtijdig te onderkennen.   

Wilt u meer weten over verzekerings- en agentuurrecht in Duitsland, neem dan contact op met Cathrin van den Hurk.

  • gepubliceerd : donderdag, 26 april 2012