Aanpassing Elektrogesetz: aansprakelijkheid ligt bij distributeur

Title

Door een herdefinitie van het zogenaamde Elektrogesetz (“Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten”), dat per 1 juni van dit jaar in werking is getreden, dreigt nieuw ongemak voor handelaren die in Duitsland elektrische en elektronische apparatuur aanbieden. Zij moeten er voorts op toezien dat ook de fabrikant die hun de goederen levert, is aangemeld bij de uitvoeringsorganisatie Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR).


Wie op de Duitse markt elektrische en elektronische apparaten aanbiedt, is verplicht zich tevoren bij de EAR aan te melden en voor de geleverde goederen een verwijderingsbijdrage te betalen. In dit verband dienen ook de geleverde hoeveelheden regelmatig te worden gemeld. Wie apparatuur van die aard op de Duitse markt verkoopt, heeft deze tevoren bij een fabrikant ingekocht. Als deze fabrikant zich dan niet bij de EAR heeft aangemeld of zijn apparaten in een onjuiste rubriek heeft laten registreren, wordt degene die het apparaat doorverkoopt, aansprakelijk gemaakt en ter verantwoording geroepen. Voor detailhandelaren is het daarom uiterst belangrijk in het online register van de verantwoordelijke Duitse instantie na te gaan, of hun fabrikanten aan deze eisen voldoen.

Hetzelfde is ook van toepassing bij het te koop aanbieden via een webwinkel of een vergelijkbaar platform  Wie als Nederlandse ondernemer bijvoorbeeld zijn webshop niet bij de EAR heeft laten registreren of verzuimt, de geleverde hoeveelheden regelmatig te melden, moet met boetes rekenen die tot € 10.000 kunnen oplopen.

Bij het Duitse Umweltbundesamt is er een speciale “afvalpolitie” ingesteld. Die gaat op zoek naar bedrijven die zich niet hebben laten registreren bij de EAR. Vaak is het zo dat het Bundesumweltamt reageert op anonieme tips van mededingers die wel bij de EAR zijn geregistreerd en aan hun verplichting, de verwijderingsbijdrage te betalen, wel voldoen.

De in Duitsland bevoegde instanties controleren o.a. door intensieve internetrecherche welke Nederlandse bedrijven elektrische of elektronische producten op de Duitse markt aanbieden. De EAR is er overigens toe overgegaan, om bedrijven die niet aan hun meldingsplicht voldoen aan te geven bij het Umweltbundesamt, dat vervolgens aan nalatige bedrijven boetebeschikkingen oplegt.
Om moeilijkheden te voorkomen, is het dus zaak te toetsen, of u met uw producten bij de EAR geregistreerd bent.

Wilt u meer weten over de registratieprocedure of algemene informatie over de implicaties van het Elektrogesetz, neem dan contact op met Alexander Crämer.

  • gepubliceerd : woensdag, 04 juli 2012