Elektronisch factureren nu ook in Duitsland

Wat in Nederland al een tijdje tot de mogelijkheden behoort, is op 4 november jl. ook door de Duitse Bundesrat goedgekeurd: het verzenden van facturen per email. In het kader van het Steuervereinfachungsgesetz 2011, dat met terugwerkende kracht per 1 juli 2011 in werking is getreden, kunnen facturen elektronisch worden verstuurd, als aan bepaalde voorwaarden betreffende het elektronisch rechtsverkeer zonder signatuur  is voldaan.

De ontvanger van de e-mail moet het eens zijn met het papierloze procedé. Bij een letterlijke interpretatie van de verordening kan de ontvanger zijn toestemming hiertoe ook achteraf, in sommige gevallen stilzwijgend geven. Toestemming zou ook verleend kunnen worden in het kader van Algemene Voorwaarden. Van groot belang blijft dat de authenticiteit van de factuur, de behouden toestand van de inhoud en de leesbaarheid ervan gewaarborgd is. Dit houdt in dat de factuur tijdens het verzendproces ongewijzigd moet blijven en dat ook de gegevens van de afzender ongewijzigd blijven.

Wat betreft het opslaan van elektronische facturen is het niet voldoende de facturen uit te printen en als hard copy te bewaren; dit dient digitaal te gebeuren. Facturen moeten gedurende de wettelijke bewaartermijn op een opslagmedium worden vastgelegd. Hierbij mag het niet mogelijk zijn om de facturen achteraf te wijzigen. Het Duitse Ministerie van Financiën heeft bepaald dat hiervoor CD’s en DVD’s in aanmerking komen, die slechts eenmalig kunnen worden beschreven.

Heeft u vragen omtrent het Steuervereinfachungsgesetz en de implicaties ervan m.b.t. de Duitse omzetbelasting, neem dan contact op met Ulrich P. Meyer.

  • gepubliceerd : maandag, 05 december 2011