Artikelen 2011

De Duitse bouw gaat boomen

 

Geachte dame / heer,

“Investeerders zullen de komende jaren Duitsland herontdekken als land om er hun geld naar toe te brengen. Dat zal grote gevolgen hebben voor de economie. Vooral de woningmarkt en de bouwsector zullen een geweldige impuls krijgen.” Aldus Hans-Werner Sinn, directeur van het economisch instituut Ifo in een gesprek met fd.weekend.

Criteria van een goede factuur

Aannemers, installateurs en aanverwante ondernemers die in Duitsland voor particulieren werkzaam zijn doen hun klanten en zichzelf een groot plezier met correcte en gedetailleerde facturen. De klanten zijn tevreden omdat nauwkeurig gefactureerde diensten van ambachtslieden vaak aftrekbaar zijn, ondernemers omdat zij er door een goede service voor zorgen dat tevreden klanten ook in de toekomst bij hen zullen aankloppen.

Transportrecht: Lading vast en zeker: foto van de maand - december 2011

„Overal blik”

Iedere maand publiceert de `Transport-Informations-Service´een nieuwe foto omtrent ongevallen in verband met slecht beveiligde lading. Ook geeft men een technische toelichting.

 

Kijk hier voor de foto´s: http://www.tis-gdv.de/tis/foto/2011/2011_12.htm

Column De Polisagent: Wat gaat er gebeuren in 2012?

Column De Polisagent: Wat gaat er gebeuren in 2012?

De decemberperiode is van oudsher geschikt voor het maken van plannen, privé en zakelijk.

In dit artikel beperk ik mij tot de zakelijke plannen, wetend dat die ook voor privé weer grote gevolgen kunnen hebben.

Ontslag bij bedrijfsverplaatsing naar een bestemming buiten de EU

Het leek op het eerste gezicht vrij simpel: de Duitse vestiging nabij de grens met Zwitserland wordt opgedoekt, de productiemiddelen gaan naar de Zwitserse vestiging 60 kilometer verderop, klanten en leveranciers ontvangen de mededeling dat de zakelijke activiteiten voortaan vanuit Zwitserland worden ontplooid. En: het personeel in Duitsland wordt om bedrijfseconomische redenen ontslagen.

Vóór je het weet ben je aansprakelijk

Als verhuizen emigreren is, zal menig Nederlander die in Duitsland zaken doet en zich daar gevestigd heeft wellicht ooit lid worden van een club of vereniging. In de meeste gevallen zal dit een lokale vereniging zijn, bijvoorbeeld een voetbalclub of een schuttersgilde. Als iemand snel vrienden maakt of zijn Duitse medeleden, de taalbarrière ten spijt, door bekwaamheid overtuigt, zal hij wellicht spoedig in het bestuur van zo’n vereniging plaatsnemen of incidenteel een ledenvergadering voorzitten.

Geluidshinder en de vraagprijs van vastgoed

Voor Nederlandse beleggers is de Duitse vastgoedmarkt opnieuw interessant. Het aanbod is aanzienlijk, de prijzen zijn zoals altijd in Duitsland stabiel en de hypotheekrentetarieven liggen lager dan in Nederland. Bovendien is het te verwachten rendement door recentelijk gestegen huurprijzen aantrekkelijk.

Wie ziek thuis is, kan niet worden ontslagen

Misvattingen inzake het Duitse arbeidsrecht

Nee hoor, deze vooronderstelling is gewoonweg fout. Ziekte ontheft een werknemer enkel en alleen van zijn verplichting zijn contractueel overeengekomen prestatie te leveren; met andere woorden: hij mag thuis blijven in plaats van naar zijn werk te gaan. Maar dit betekent niet automatisch dat een werkgever het dienstverband niet zou mogen beëindigen. In bedrijven tot 10 medewerkers kan een dienstverband onder inachtneming van de wettelijke dan wel contractueel overeengekomen opzegtermijnen zonder opgave van redenen ook tijdens ziekte worden opgezegd. Sterker nog: onder bepaalde omstandigheden kan (langdurige) ziekte zelfs een reden voor ontslag zijn.

Vertraging bij Duitse aansluiting Betuwelijn irriteert havenbedrijf

Het wil maar niet vlotten met het zogenoemde derde spoor van de Betuwelijn, de goederenspoorlijn die de haven van Rotterdam sneller met het Ruhrgebiet en het Duitse binnenland moet verbinden. De railverbindung tussen Rotterdam en de Duitse grens is al sinds geruime tijd voltooid, over het traject tussen Emmerich en Oberhausen, dat in 2013 gereed zou zijn, wordt echter nog alleen gediscussieerd. Intussen heeft de Duitse minister van verkeer de planning opgeschoven naar 2018 – op zijn vroegst.

Auto van de zaak ook privé in gebruik?

Wie als Nederlandse ondernemer een vestiging in Duitsland onderhoudt, meldt hier over het algemeen ook bedrijfswagens aan. De Geschäftsführer van een GmbH schaft voor zichzelf een bedrijfswagen aan, daarnaast rijden eventueel nog twee buitendienstmedewerkers in een auto van de zaak. Ook in Duitsland is het de normaalste zaak van de wereld dat je als Geschäftsführer of medewerker ook privé, bijvoorbeeld voor een vakantietrip naar Italië, gebruik kunt maken van een bedrijfswagen. Echter: als een auto van de zaak op kosten van de zaak ook privé gebruikt wordt, moet het voordeel dat je er door privé gebruik aan overhoudt, wel aan de belasting worden opgeven, en wel volgens het 1-%-systeem of via kilometeradministratie (rijtijdenboekje) .

Aankoop van een vakantiehuis in Duitsland

Duitsland is voor Nederlanders een attractief vakantieland. Steeds meer Nederlanders beleggen daarom in een vakantiehuis in Duitsland. Dit heeft een aantal fiscale consequenties.

Overdrachtsbelasting (Grunderwerbsteuer)

Bij aankoop van onroerend goed moet in Duitsland Grunderwerbsteuer (overdrachtsbelasting) betaald worden. Deze belasting varieert tussen 3,5% en 5% van de koopprijs, afhankelijk van de deelstaat waarin het onroerend goed gelegen is. Wordt er naast het onroerend goed (erf, gebouw, tuin) ook nog inventaris gekocht, dan moet de koopprijs worden verdeeld tussen het onroerend goed en de inventaris. De Grunderwerbsteuer is uitsluitend te betalen over het vastgoedgedeelte.

Let op: in Duitsland is elke overdracht van onroerend goed met Grunderwerbsteuer belast, een doorverkoopregeling zoals in Nederland bestaat in Duitsland niet.

Elektronisch factureren nu ook in Duitsland

Wat in Nederland al een tijdje tot de mogelijkheden behoort, is op 4 november jl. ook door de Duitse Bundesrat goedgekeurd: het verzenden van facturen per email. In het kader van het Steuervereinfachungsgesetz 2011, dat met terugwerkende kracht per 1 juli 2011 in werking is getreden, kunnen facturen elektronisch worden verstuurd, als aan bepaalde voorwaarden betreffende het elektronisch rechtsverkeer zonder signatuur  is voldaan.

Transportrecht: Lading vast en zeker: foto van de maand - november 2011

„Gelukkig is er niets vanaf gevallen”

Iedere maand publiceert de `Transport-Informations-Service´een nieuwe foto omtrent ongevallen in verband met slecht beveiligde lading. Ook geeft men een technische toelichting.


Kijk hier voor de foto´s:

Deelnemers Nederlands-Duitse Businessacademie ondersteunen Cliniclowns

Titel

Met een cheque van maar liefst € 2.000 verraste op 19 oktober jl. de Nederlands-Duitse Businessacademie de Stichting Cliniclowns Nederland. Tijdens de “Duitsland-Borrel” bij Anwaltskanzlei Strick in Kleve overhandigde Freddy Heinzel, Honorair Consul der Nederlanden in Kleve, dit bedrag symbolisch aan mevrouw Truus Peeters-Vosbeek, regionaal ambassadrice van Cliniclowns Nederland.

Column De Polisagent: Spectaculaire branchepolis voor uitzendbureaus en payrollbedrijven

Titel

Uitzendbureaus zijn van nature sterk gericht op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van werkgelegenheid.
Gemakshalve kan daarbij voorbij gegaan worden aan de financiële gevolgen van het onderbrengen van uitzendkrachten bij werkgevers.


 

Let op de kleine lettertjes bij aankoop van een auto van een particulier

Uitsluiting van garantie bij een particuliere verkoop van een auto is in Duitsland nietig, als hierin geen voorbehoud inzake grof nalatig of opzettelijk plichtsverzuim alsmede lichamelijk letsel is opgenomen. Dit heeft in een recent vonnis het Oberlandesgericht Oldenburg bepaald. De persoon in kwestie die de procedure had opgestart, had van een particulier een tweedehands auto gekocht voor het bedrag van € 6.900. Als koopovereenkomst had de verkoper een standaard internetformulier gebruikt met hierin de formulering: “De verkoper staat niet garant voor de toestand van het door hem verkochte voertuig.”

Duitse stenen als veilige haven in tijden van crisis

Euro-crisis, toenemende inflatie, zorg over dalende koopkracht. In woelige tijden als deze zien veel mensen geen zin meer in riante spaartegoeden. Edelmetalen genieten daarentegen grote belangstelling. Goud heeft momenteel een onbetwiste status als “veilige haven”. Maar investeerders nemen ook weer hun toevlucht tot vastgoed. De markt voor onroerend goed trekt in Nederland nog niet echt aan ofschoon de rentetarieven historisch laag zijn en de prijzen relatief gunstig.

Rechten en plichten bij het huren van bedrijfsruimte in Duitsland

De huurovereenkomst voor bedrijfsruimte heeft betrekking op het verhuren van percelen, gebouwen of vertrekken en is van toepassing op alle overeenkomstige contracten voor gebouwen en vertrekken waar niet wordt gewoond, dus onder meer voor magazijnen, praktijkruimtes, horecagelegenheden, werkplaatsen enz.

Shoppen ter bestrijding van de crisis

Knip op de beurs uit vrees voor een nieuwe recessie? Op lange termijn sparen om de gevolgen van een mogelijke inflatie het hoofd te kunnen bieden? Niet in Duitsland! Otto Normalverbraucher, zoals Jan Modaal hier heet, vertrouwt zijn bank niet meer en geeft zijn geld liever uit. In Duitsland is de kooplust door de crisis van de euro pas echt aangewakkerd.

Wie op de werkplek privé-mails schrijft, zet zijn baan op het spel

Misvattingen inzake het Duitse arbeidsrecht

 

Dat ligt er maar aan. Allereerst stellen we vast dat in Duitsland het algemeen persoonlijkheidsrecht ook op de werkvloer van toepassing is. Dit betekent dat de werknemer in beginsel bescherming geniet tegen systematische controle op de werkplek. Anderzijds is het natuurlijk in het belang van een bedrijf dat medewerkers hun werk doen en geen interne aangelegenheden naar buiten dragen. Controle op de werkvloer is daarom steeds een schipperen tussen de belangen van de werkgever en het recht van medewerkers op hun privésfeer. In ieder geval is de veelvoorkomende stelling, dat de baas iedere mail die via het bedrijfsaccount wordt verstuurd mag lezen en dat op iedere denigrerende opmerking over het werkklimaat of de persoon van de baas meteen ontslag volgt, niet verdedigbaar.

Opgelet bij executie Nederlandse vonnissen in Duitsland

Net als bij een overeenkomst tussen zakenpartners moet ook in het vonnis van een gerechtelijke procedure in Nederland heel duidelijk naam, adres en rechtsvorm van de debiteur zijn bepaald, om het vonnis in Duitsland te kunnen executeren. Onlangs werd in Duitsland de tenuitvoerlegging van een Nederlands vonnis afgewezen, omdat hierin niet duidelijk was bepaald, wie de debiteur was. Het is in Duitsland voor een executie niet voldoende, om in het geval van een juridische persoon, bijvoorbeeld een GmbH, alleen de naam te vermelden. Duidelijk dient hieraan toegevoegd te worden dat het bedrijf een GmbH is. 

Bijeenkomst voor de textielsector

De Duitse inkoper

De Duitse inkoper
-textiel- en sportartikelenmarkt-


Donderdag 01-12-2011, 16.30-20.00 uur


Plaats bijeenkomst:
 Restaurant ‘t Poortje 
Siemensstraße 31
47533 Kleve

7% omzetgroei verwacht in Duitse bouwsector

De Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) stelt haar prognose voor 2011 naar boven bij. Volgens de branchekoepel gaat de omzet in de Duitse bouwsector dit jaar naar verwachting 87,5 miljard euro bedragen. Dit is een groei van 6,8 procent ten opzichte van 2010. In mei 2011 ging het ZDB nog uit van een omzetgroei van slechts 2 procent. De correctie naar boven schrijft het ZDB toe aan de goede ontwikkeling in de woning- en utiliteitsbouw. Alleen de publieke bouwsector laat te wensen over.

Column De Polisagent: Training telefonisch incasseren op 10 november 2011 in Assen

Titel

Een factuur naar een klant sturen leidt niet automatisch tot vlotte betaling. In veel gevallen zullen debiteuren actief benaderd moeten worden om het geld binnen te krijgen.

Het is zeer gebruikelijk om daarbij met schriftelijke aanmaningen te werken, maar tegenwoordig nemen sms en mail ook een prominente plaats in. Voor een benadering op maat is een persoonlijk contact nog altijd het meest succesvolle middel.

Transportrecht: Lading vast en zeker: foto van de maand oktober 2011

„Machine op autobaan”

Iedere maand publiceert de `Transport-Informations-Service´een nieuwe foto omtrent ongevallen in verband met slecht beveiligde lading. Ook geeft men een technische toelichting.

Kijk hier voor de foto´s.

Krot moet krot blijven: Let op bij aankoop beschermd monument

De aankoop van een monument kan in Duitsland loodzware gevolgen hebben. Vooral als je hierdoor tegen wil en dank in ambtelijk vaarwater terecht komt. Die gewaarwording maakte een tijdje geleden een ondernemer uit München die aan de westelijke oever van de Beierse Ammersee een romantisch ogend stulpje kocht met het plan, hier met zijn gezin de vakanties door te brengen. Dat het rond 1900 door de kunstschilder Hans Beat Wieland gebouwde “Norwegerhaus” op de lijst van beschermde monumenten stond, wist de nieuwe eigenaar, maar dit weerhield hem er niet van het houten buitenverblijf van binnen uit grondig te verbouwen.

Een goede factuur is de aanhef tot een nieuwe opdracht

Aannemers, installateurs en aanverwante ondernemers die in Duitsland voor particulieren werkzaam zijn doen hun klanten en zichzelf een groot plezier met correcte en gedetailleerde facturen. De klanten zijn tevreden omdat nauwkeurig gefactureerde diensten van ambachtslieden vaak aftrekbaar zijn, ondernemers omdat zij er door een goede service voor zorgen dat tevreden klanten ook in de toekomst bij hen zullen aankloppen.

Elektrogesetz: Afvalpolitie waakt over uitvoering Elektrogesetz

Wie op de Duitse markt elektrische en elektronische apparatuur aanbiedt, is verplicht zich tevoren bij de uitvoeringsorganisatie Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR) te registreren en voor de geleverde goederen een verwijderingsbijdrage te betalen. In dit verband dienen ook de geleverde hoeveelheden regelmatig te worden gemeld. Wie als Nederlandse ondernemer bijvoorbeeld zijn webshop niet bij de EAR heeft laten registreren dan wel verzuimt de geleverde hoeveelheden regelmatig te melden, moet met boetes rekenen die tot € 10.000 kunnen oplopen.

Toets het huurcontract bij aankoop Duits horecabedrijf

Wie in Duitsland een horecabedrijf wil overnemen moet goed op de juridische en fiscale implicaties van zo’n aankoop letten. Want het gaat hier in de meeste gevallen niet om de aankoop van een pand, maar om het verwerven van een huurovereenkomst. Vóór aankoop van bijvoorbeeld een restaurant is het beslist geen overbodige luxe, om het beoogde object aan een grondig onderzoek te onderwerpen door een ter zake deskundige specialist: door middel van een zogenaamde due diligence.

Geschäftsführer GmbH verantwoordelijk voor correcte aandeelhouderslijst

De Geschäftsführer van een Duitse GmbH is sinds de inwerkingtreding van de hernieuwde GmbH-wet (1 november 2008) verplicht erop toe te zien dat de bij het handelsregister gedeponeerde lijst van aandeelhouders correct is. In het “Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG)“ is vastgelegd dat in principe alleen diegene als aandeelhouder geldt, die in de laatste in het handelsregister opgenomen aandeelhouderslijst te boek staat. Tot 1 november 2008 bestonden er geen negatieve consequenties indien een niet gerechtigde aandeelhouder op de lijst genoteerd stond. Maar sinds 1 november 2008 geldt in grote lijnen het volgende: een derde kan van diegene, die langer dan drie jaar ten onrechte op de aandeelhouderslijst staat, rechtmatig diens (veronderstelde) aandeel verwerven, als deze lijst op verantwoording van de echte aandeelhouder onjuist is.

Werknemers kunnen niet opgenomen vakantiedagen uitbetaald krijgen

Misvattingen inzake het Duitse arbeidsrecht

Werknemers kunnen niet opgenomen vakantiedagen uitbetaald krijgen.

Ja, maar alleen in geval van ontslag! Slechts als er tot het tijdstip van de beëindiging van het dienstverband niet genoeg tijd over is, om de resterende vakantiedagen op te nemen, is de werkgever tot compensatie verplicht. Concreet is in Duitsland wettelijk geregeld dat alle vakantiedagen in het lopende jaar worden opgenomen en niet opgenomen dagen per 31 december komen te vervallen. Slechts als dringende bedrijfseconomische of privéredenen van de werknemer in het geding zijn, kunnen vakantiedagen worden “meegenomen” naar het volgende jaar. Weliswaar is het in veel bedrijven te doen gebruikelijk resterende vakantiedagen tot eind maart van het volgende jaar op te nemen, maar in de wet staat hierover niets.

Geen dienstverlening zonder aansprakelijkheidsverzekering

Een belastingadvieskantoor dat in een andere lidstaat van de Europese Unie is geregistreerd, mag niet zomaar aan Duits recht onderhevig belastingadvies verlenen – de in de EU geldende vrijheid van dienstverlening ten spijt. Overeenkomstig een vonnis van de Duitse Bundesfinanzhof is een buitenlandse belastingconsulent/-adviseur/ accountant/ registeraccountant in Duitsland niet bevoegd, als hij niet over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een andere individuele of collectieve bescherming tegen beroepsaansprakelijkheid beschikt, die aan de Duitse voorwaarden voldoet. Bovendien dienen zich buitenlandse belastingspecialisten aan te melden bij een bevoegde Steuerberaterkammer; voor Nederlanders is dit de Steuerberaterkammer Düsseldorf.

Niet aangenomen, maar toch ...

Wegens het discriminatoire karakter van een vacature advertentie heeft het Oberlandesgericht Karlsruhe onlangs in het voordeel van een afgewezen sollicitante beslist en haar een schadevergoeding van € 13.000 toegewezen. De als personeelschef (v) werkzame juriste had naar aanleiding van de advertentie “Geschäftsführer gesucht” gesolliciteerd.

Cursus: De Duitse vennootschap in de Nederlandse bedrijfscultuur

Stel u bent registeraccountant en adviseert een Nederlandse onderneming of ondernemingsgroep die in haar bedrijfsstructuur een Duitse GmbH bevat. In dit geval zou het wel eens kunnen zijn dat bijvoorbeeld de opname van een nieuwe aandeelhouder fiscale gevolgen heeft. Op dinsdag 22 november a.s. bieden wij u gelegenheid uw kennis hieromtrent te verbreden.

Klik hier voor meer informatie.

Duurzame samenwerking met Duitsland

Bernhard Wientjes bij de Duitsland-Borrel (21 september 2011)

De Nederlandse welvaart heeft veel te maken met Duitsland, 132 miljard euro handelsvolume vormen hiervoor het beste bewijs, begon Bernhard Wientjes op 21 september j.l. zijn toespraak tijdens de “Duitsland-Borrel” van Anwaltskanzlei Strick. “Er is geen ander land in Europa dat zoveel handel drijft met zijn buurland”, aldus de voorzitter van de Nederlandse werkgeversorganisatie VNO-NCW in zijn betoog ten aanzien van meer dan honderd Nederlandse ondernemers, die op deze middag naar de (maandelijks georganiseerde) netwerkbijeenkomst in het Duitse Kleve waren gekomen.

Transportrecht: Lading vast en zeker: foto van de maand - september 2011

„Overbelading / verkeerde verdeeling”

Iedere maand publiceert de `Transport-Informations-Service´een nieuwe foto omtrent ongevallen in verband met slecht beveiligde lading. Ook geeft men een technische toelichting.

 

 

Kijk hier voor de foto´s

Aantal bouwvergunningen in de lift

Wat economen begin 2011 al voorspelden, is uitgekomen: De Duitse bouwsector beleeft een ongekende groei. De afgifte van het aantal vergunningen is gedurende de eerste zes maanden van dit jaar met 28 % gestegen tot bijna 109.000. Vooral de woningbouw profiteert van deze positieve ontwikkeling. Het Duitse centrale bureau voor de statistiek, het Statistische Bundesamt in Wiesbaden, zag het aantal vergunningen voor alleenstaande woningen met 30,4 % toenemen naar 46.878. Daarnaast steeg ook het aantal bouwvergunningen voor gebouwen van drie of meer wooneenheden (37.750) met ruim 30 %. Ook de vraag naar Doppelhaushälften (twee onder een kap) trok met 16,5 % aan naar 8.830.

Nederlands-Duitse Businessacademie – Seminarprogramm 2011

Seminarprogramma september t/m november 2011

September

 

20-09-2011

Juridische valkuilen bij het zakendoen in Duitsland

 

27-09-2011

Oprichting van een bedrijf of vestiging in Duitsland

 

29-09-2011

Duitse contracten en Algemene Voorwaarden

 

Column De Polisagent: Heeft uw klant met uw geld vakantie gevierd?

Titel

Het is niet te hopen dat dit u overkomt, maar helaas is het aan de orde van de dag.

 

Ondernemers komen terug van vakantie en in die periode is men er achter gekomen, dat het beter is om de onderneming financieel te reorganiseren (vaak ten koste van leveranciers) of zelfs failliet te laten verklaren en al dan niet met een schone lei weer verder te gaan. Toezeggingen van voor de vakantie zijn niet gehonoreerd en er is niets of niet veel meer te halen.

Nederlands populair in Duitsland

Nederlandse les wordt steeds populairder in de Duitse grensregio. In het afgelopen jaar is het aantal Duitsers dat Nederlands volgt meer dan verdubbeld ten opzichte van tien jaar geleden.

 

Terwijl in Nederland de belangstelling voor het vak Duits dalende is willen veel Duitse scholen het vak juist dolgraag geven, maar zij beschikken echter niet over genoeg  leraren.

 

Alleen al in Münster zijn er meer Duitsers die Nederlands studeren dan er in heel Nederland Nederlanders zijn die Duits studeren, aldus een medewerker van de universiteit aldaar. Aangezien Duitsland de grootste handelspartner van Nederland is en het Nederlandse bedrijfsleven door gebrek aan kennis van de Duitse taal en cultuur naar officiële schatting in Duitsland per jaar zo’n € 7 miljard omzet laat liggen, is dit een ontwikkeling die de bevoegde ministeries in Den Haag toch eens aan het denken zou moeten zetten.

In Duitsland is de debiteur de koning te rijk

Omdat hij sinds jaren € 30 miljoen van Thailand eist en maar niet krijgt, heeft een Duitse curator een aantal weken geleden in München beslag laten leggen op een vliegtuig van de Thaise luchtmacht. Bij de vordering gaat het om een gedeelte van de boedel van een Duitse bouwonderneming, die in Thailand voor een klus een Joint venture met een staatsfirma was aangegaan, maar nooit betalingen mocht ontvangen en uiteindelijk over de kop ging.

 

Nu is deze Boeing 737 min of meer de privé jet van de Thaise kroonprins, maarschalk bij ’s lands luchtmacht, en is het in Duitsland sowieso niet bepaald eenvoudig beslag te leggen. Eind deze maand zal het Landgericht Landshut dan ook beslissen of het beslag rechtmatig is of niet. Intussen is de zaak tot een heuse diplomatieke affaire uitgegroeid, de curator is tot persona non grata in Thailand verklaard en de Duitse autoriteiten tonen zich bezorgd. Mocht de rechtbank tot de slotsom komen dat het vliegtuig privé bezit van de kroonprins, moet de curator de machine laten vertrekken, en wel zonder dat er een zekerheid van € 20 miljoen gedeponeerd wordt.

 

Wat betreft het incasseren van vorderingen in Duitsland bestaan in principe dezelfde uitgangspunten als in Nederland: het buitengerechtelijke incasso en het gerechtelijke incasso. Er bestaat echter een fundamenteel cultuurverschil tussen het Nederlandse en Duitse rechtsstelsel. Terwijl het Nederlandse rechtsstelsel uitgaat van crediteurenbescherming, staat in Duitsland de debiteurenbescherming voorop. In tegenstelling tot de Nederlandse praktijk gaat het Duitse stelsel ervan uit, dat de debiteur wel goede redenen zal hebben, om aan een vordering niet te voldoen. Dit laatste leidt ertoe, dat de snelle incassomiddelen zoals de bekende conservatoire (derden) beslagen en het faillissementsrekwest in Duitsland (zo goed als) nooit kunnen worden gebruikt. Eerste vereiste is in Duitsland een titel, pas daarna kun je tot executie overgaan. En dat kan duren. Als je dan geen eigendomsvoorbehoud bent overeengekomen en de debiteur inmiddels failliet is, heb je ondanks executoriale titel uiteindelijk een hoop kosten, maar geen baten.

 

Heeft u vragen omtrent het incasseren van vorderingen in Duitsland, neem dan contact op met Lars Wemmers.

 

Ambachtelijke werkzaamheden in Duitsland ieder jaar opnieuw bevestigen

Duitsland kent voor de ambachtelijke sector een gildesysteem. Voordat er met eigen personeel werkzaamheden mogen worden uitgevoerd, moeten zich onder meer installateurs, loodgieters, timmerbedrijven, automonteurs, kachelsmeden, metaalconstructeurs, elektriciens, informatietechnici en talloze andere branches bij het Duitse ambachtenregister (Handwerksrolle) laten registreren.

 

Wie in Duitsland een beroep uitoefent zonder passende registratie is in overtreding van de wet tot regeling van de ambachtssector (Handwerksordnung) en de wet tegen zwartwerk (Schwarzarbeitergesetz). Er kunnen geldboetes tot € 30.000 worden opgelegd. De contracten met de opdrachtgever zijn bovendien nietig, zodat de overeengekomen vergoeding niet opgeëist kan worden. Verder kan de douane in principe de niet ingeschreven werkgever verbieden om de werkzaamheden op de werkplaats voort te zetten.

 

Voor registratie is het noodzakelijk dat men beschikt over een EG-verklaring van de Kamer van Koophandel omtrent de vakbekwaamheid. Het is een natuurlijk persoon die werkzaam is bij een bedrijf, die voor een dergelijke verklaring in aanmerking komt. Gezien de uiteindelijke registratie bij de Handwerksrolle op naam van de werkgever gebeurt, is het aan te raden dat de persoon die de EG-verklaring aanvraagt, nog langere tijd bij de organisatie werkzaam zal zijn, omdat anders in de toekomst een nieuwe verklaring zal moeten worden aangevraagd. 

 

De registratie geldt in principe voor onbepaalde tijd. Wel is het sinds enige tijd zo dat bedrijven die in Duitsland werkzaamheden uitvoeren, ieder jaar opnieuw moeten bevestigen dat zij nog steeds in Duitsland werkzaam zijn, en wel bij de Handwerkskammer, waar zij zich in den beginne hebben aangemeld. Als bewijs van registratie verstrekt de Handwerkskammer Düsseldorf een pasje, dat men op de werkplaats bij zich moet dragen.

 

Let op: de registratieplicht is van toepassing op iedere onderaannemer in de keten die werkzaamheden met eigen personeel uitvoert, en geldt ook voor ZZPers. Om boetes te voorkomen is het raadzaam onderaannemers hierop te wijzen. Alvorens een onderaannemer werk te laten uitvoeren zou hij u bijvoorbeeld zijn registratie moeten aantonen.    

 

Heeft u vragen m.b.t. de Handwerksrolle of ketenaanprakelijkheid in de bouw, neem dan contact op met Nicki Welchering.

Gebreken ná montage? Nieuw materiaal en verplichting tot monteren!

Lever alléén bouwmateriaal dat je ook voor je eigen huis zou gebruiken. Geen slecht uitgangspunt voor een ondernemer, tenslotte zou het in geval van mankementen wel eens duur kunnen worden. Want de aansprakelijkheid is in dit geval in Duitsland door een recent vonnis van het Europese gerechtshof nog eens vergroot.

 

Wat was de aanleiding van het geding? Een Duitse eindafnemer had bij een handelaar vloertegels gekocht, die een mankement vertoonden als gevolg van foutief polijsten. Maar dit gebrek bleek pas nadat de tegels waren geplaatst. De koper van de tegels eiste vervolgens dat de handelaar het mankement zou verhelpen, en wel door het gebrekkige materiaal te demonteren, nieuwe foutloze tegels te leveren en ze bovendien opnieuw te plaatsen.

 

Het Duitse Bundesgerichtshof had 2008 op basis van deze toedracht het volgende beslist: De koper van bouwmateriaal, dat pas na het plaatsen gebreken vertoont, heeft aanspraak op een nieuwe levering foutloos materiaal. Tevens draagt de leverancier de kosten voor het demonteren en verwijderen van het slechte materiaal. Maar de kosten van de hernieuwde montage van het vervangend materiaal hoeft de leverancier volgens het Duitse vonnis uitdrukkelijk niet te dragen.

 

De Europese rechters komen in tegenstelling tot hun Duitse collega’s tot een andere slotsom. Als een eindafnemer in goed vertrouwen op de kwaliteit van een product dit overeenkomstig zijn gebruiksdoeleinde monteert, maar het blijkt na montage gebreken te vertonen, dan is de verkoper verplicht, om niet alleen de demontage te verzorgen en een vervangend product ter beschikking te stellen, maar hij dient het vervolgens ook te monteren. Deze verplichting bestaat onafhankelijk van het feit, of de handelaar zich volgens de oorspronkelijke koopovereenkomst verplicht had het gekochte product te monteren of niet.

 

Hoewel het vonnis van het Europese gerechtshof slechts van toepassing is op koopovereenkomsten tussen ondernemers en consumenten, zou het Duitse Bundesgerichtshof in overeenkomstige gevallen wel eens kunnen beslissen, dat ook bij een overeenkomst tussen ondernemers de verkoper voor de hernieuwde montage moet opkomen.   

 

Heeft u vragen m.b.t. aansprakelijkheid in de bouwgerelateerde sector, neem dan contact op Udo Croonenbock.    

Let op de details bij aankoop van commercieel vastgoed

Regelmatig wordt ons kantoor door cliënten benaderd met het verzoek, vóór aankoop van bijvoorbeeld een groot winkelcentrum in Duitsland het beoogde pand aan een grondig onderzoek te onderwerpen: door middel van een zogenaamde due diligence. Winkelcentra worden in Duitsland namelijk vaak in z’n geheel door één hoofdhuurder afgehuurd. Een grote jongen als Mediamarkt, Saturn, Lidl of Aldi neemt zijn intrek, en daarna volgen een warme bakker, een schoenreparatie en een kapper op de voet. Hoofdhuurder Mediamarkt trekt klanten naar zich toe. En van deze klanten moeten het daarna ook de bakker, de schoenlapper en de kapper in zo’n pand hebben.

Ook lonen die boven de cao-norm liggen dienen regelmatig te worden verhoogd

Misvattingen inzake het Duitse arbeidsrecht

Als dat zou kunnen ... Helaas klopt het niet. Een werknemer die een salaris verdient dat hoger is dan het cao-loon in de desbetreffende branche, moet er rekening mee houden dat zijn inkomen vooraleerst op hetzelfde pijl blijft.

Waarschuw me - button biedt bescherming tegen valkuilen op internet

Steeds vaker worden consumenten op internet het slachtoffer van twijfelachtige verkooppraktijken van webwinkels. Daarom heeft de Duitse regering nu besloten, om burgers beter te beschermen tegen het afsluiten van transacties met verplichte betaling van (vaak onduidelijke) extra kosten. Consumenten realiseren zich vaak niet dat ze een bestelling doen of een abonnement afsluiten, waar kosten mee gemoeid zijn. Het wetsvoorstel van het kabinet Merkel maakt de weergave van een waarschuwende button vóór het afsluiten van een “kostenpflichtige Transaktion” op internet verplicht. Deze bestelknop dient op niet mis te verstane wijze voor de consument goed leesbaar te zijn en hen op een betalingsverplichting te attenderen. Met dit model ter voorkoming van twijfelachtige online praktijken loopt Duitsland vooruit op een Europese richtlijn ter bescherming van de consument op internet, die heden in de maak is. 

Heeft u vragen omtrent webshops en online transacties in Duitsland, neem dan contact op met Petra Gorny.

Bezint eer ge begint, want de fiscus lacht het laatst

 

In Duitsland is iedere transactie van onroerend goed met Grunderwerbsteuer belast. Een doorverkoopregeling binnen bepaalde termijn zoals in Nederland kennen wij in Duitsland niet. Voor menig vastgoedinvesteerder is dit des te meer van groot belang, aangezien na Hamburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Bremen, Niedersachsen en Saarland nu ook Nordrhein-Westfalen (per 1 oktober 2011) en Rheinland-Pfalz (per 1 maart 2012) de overdrachtsbelasting van 3,5 naar 5 percent zullen opschroeven.

 

Duits erf- en successierecht deel IV

Bij een langer verblijf in Duitsland is het raadzaam, de planning van een nalatenschap met behulp van een jurist/specialist te maken – alleen al om onaangename verrassingen te voorkomen. In deel I van de serie Duits erf- en successierecht (JND, juli 2010) behandelden wij de wettelijke erfopvolging, in deel II (JND, augustus 2010) de legitieme portie (Pflichtteil), in deel III (JND, oktober 2010) de Beschikking vanwege overlijden. In de hier volgende passages gaat het over huwelijkse voorwaarden en de erfrechtelijke gevolgen van samenwonen.

Belastingrecht is niet saai, zoals de Zwitserse Minister van Financiën laat zien (hilarisch)

Soms kan ook een minister het niet meer volgen wat zijn ambtenaren allemaal bedenken. En als hij het dan ook nog in het parlement moet verwoorden, dan kan het gebeuren dat hij de slappe lach krijgt. Kijk hier naar de toespraak van de Zwitserse Minister van Financiën is gebeurd.

De rel om het boek van Thilo Sarrazin, lees hier het befaamde artikel uit de Spiegel

Duitsland is in rep en roer over het boek van Thilo Sarrazin, lid van de raad van bestuur van de Duitse Bundesbank. Interessant voor mij was dat iedereen al een uitgesproken mening over het boek, de inhoud en de persoon van Sarrazin had, alvorens het boek was uitgekomen. Enige informatiebron was een voorpublicatie van een passage uit het boek in het weekblad Der Spiegel. Opdat u een eigen mening kunt vormen vindt u hier de link naar dit roemruchte artikel. Een must voor eenieder die de actuele discussie in Duitsland wil begrijpen.

Woordmerk, beeldmerk of allebei

De meeste bedrijven laten woorden of combinaties van woorden als merk registreren. Het is echter ook mogelijk beelden of symbolen of een combinatie van beelden en woorden te registreren.

Ons kantoor biedt full service op het gebied van salarisadministratie, uitbetaling van salarissen en het beantwoorden van arbeids- en sociaalverzekeringstechnische vraagstukken voor u en uw werknemers in Duitsland.

Het voeren van een Duitse salarisadministratie met al z´n wisselende parameters is een vak apart en het spreekt voor zich dat je deze werkzaamheden als Nederlander aan (Duitse) specialisten overlaat. Ogenschijnlijk simpel is echter het uitbetalen van salaris en de pünktliche afdracht van premies en loonbelasting aan de bevoegde instanties. Toch gaat het op deze punten regelmatig fout.

Column De Polisagent: Kredietverzekering

VEEL KANSEN VOOR KREDIETVERZEKERING
De periode van financiële en economische crisis laat nog altijd haar sporen na.
Hoewel het in een aantal sectoren weer beter gaat, is dit nog niet in alle sectoren het geval. Denk bijvoorbeeld aan transport, de totale bouwsector met al haar toeleveranciers, maar ook intermediairs in verzekeringen.
 
Duidelijk is, dat er nog een groot aantal ondernemingen in zwaar weer verkeert.
Vermogensverhoudingen zijn vaak zeer mager en het rendement laat nog veel te wensen over. Daarbij kunnen ondernemingen het zich vaak niet permitteren om het risico van wanbetaling op haar vorderingen zelf te dragen. Aangezien de afnemers te maken hebben met vergelijkbare omstandigheden is de kans dat vorderingen niet betaald kunnen worden, nog altijd buitengewoon groot.
Naar schatting is afgelopen jaar een derde van de bedrijfsmatige faillissementen veroorzaakt door andere faillissementen.
 
Er is dus in de markt veel vraag naar mogelijkheden om dergelijke risico’s over te dragen aan professionele partijen.

Duitse omzetbelasting voor Nederlandse touringcarbedrijven

Nederlandse touringcarbedrijven die personen in of door Duitsland vervoeren zijn in Duitsland omzetbelasting verschuldigd. Stel een Nederlands touringcarbedrijf krijgt van een particulier de opdracht in Hillegom 50 vakantiegangers op te pikken, om hen voor een weekje skipret en nachtvermaak naar St. Anton te brengen. Dat levert niet alleen centjes op, maar heeft voor dit Nederlandse touringcarbedrijf ook omzetbelasting-technische consequenties, en wel in drie landen.

De afstand tussen Hillegom en St. Anton bedraagt circa 1.250 km. Voor het traject tussen Hillegom en Elten aan de Duitse grens is over ca. 200 km Nederlandse omzetbelasting verschuldigd, over de circa 900 km tussen Elten en Bregenz Duitse omzetbelasting, en over de circa 150 km tussen Bregenz en St. Anton uiteindelijk Oostenrijkse omzetbelasting.

Duitsland zet in op duurzame energie

Duitsland wordt alsmaar groener. Terwijl in Nederland net als in Frankrijk onwrikbaar wordt vastgehouden aan de kernenergie en de Duitse stroomgigant RWE zelfs met 30 procent deel wil hebben in de Nederlandse kerncentrale Borssele, heeft de regering Merkel besloten, tot 2022 alle kerncentrales te sluiten. Sinds de explosie in de kerncentrale van Fukushima geniet de opwekking van duurzame energie in Duitsland duidelijk voorrang. Het is de bedoeling tot 2020 het aandeel van duurzame energie aan de totale productie van heden 17 % naar 35 % op te schroeven.

Duitse vastgoedmarkt in de lift

De Duitse vastgoedmarkt boomt. Uit vrees voor inflatie en beleggingsverliezen op de aandelen- en grondstoffenmarkt zijn beleggers hier momenteel naarstig op zoek naar investerings-mogelijkheden in huurpanden, met name in de grote steden zoals Berlijn, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt en München. Voor investeerders is beleggen in woonvastgoed momenteel een prima indekking tegen toenemende inflatie, het levert calculeerbare opbrengsten op en is bovendien niet onderhevig aan al te heftige rendementsschommelingen.

Reeds 2009 werd er in heel Duitsland een omzet van € 8,5 miljard geboekt, het merendeel (70 %) hiervan in steden met meer dan 500.000 inwoners. Volgens berekeningen van de Immobilienverband Deutschland stonden de zaken er 2010 nog beter voor. Alleen al in de hoofdstad Berlijn werd in 2010 op het gebied van huurpanden rond € 2 miljard omzet gedraaid.

Waar de vraag naar vastgoed groter wordt blijven prijsstijgingen natuurlijk niet uit. In de bekende A1 locaties worden ondertussen al zo hoge koopsommen gevraagd, dat een fatsoenlijk rendement niet zonder meer gegarandeerd kan worden. Maar om hun vermogens te beschermen zijn beleggers inmiddels zelfs bereid minder rendement op de koop toe te nemen. Hun geduld zal ten langen leste worden beloond. Want zelfs in het vergelijkenderwijs goedkope Berlijn stijgen de huren momenteel gestaag.
Nederlandse vastgoedbeleggers doen er dus goed aan de kansen, die de Duitse markt actueel biedt, grondig te toetsen, mede omdat ook de grote kredietverstrekkers zo kort na de crisis op de financiële markten hun restrictieve koers hebben laten varen en weer tot
80 % van de koopprijs financieren.

Heeft u vragen omtrent beleggen in vastgoed in Duitsland, neem dan contact op met Freddy Heinzel of Alexander Crämer

Aanvullende tachograafregels in Duitsland

Wie in Duitsland als beroepschauffeur de weg op gaat, moet er rekening mee houden dat Duitsland een ietwat uitgebreidere tachograaf-wetgeving kent. Een tachograaf is bedoeld om naleving van rij- en rusttijden van beroepschauffeurs te controleren. Het apparaat legt deze tijden vast, de bestuurder en het bedrijf moeten ze bewaren en, mochten zij gecontroleerd worden, kunnen aantonen.

De Europese rij- en rusttijdenregels schrijven voor dat voertuigcombinaties boven de
3.500 kg een (digitale) tachograaf moeten hebben. Deze verplichting geldt ook voor bestelauto’s met aanhangwagen. Voor bedrijven waar het rijden met een bestel- of vrachtauto geen hoofdtaak is, zijn er onder bepaalde omstandigheden vrijstellingen mogelijk, zodat deze bedrijven niet onnodig op kosten worden gejaagd. Vrijstellingen worden verleend onder meer voor vervoer in de land- en tuinbouw, voor privé vervoer mits het totale gewicht onder de 7.500 kg blijft, en voor vervoer van eigen werkmaterieel, mits het totale gewicht onder de 7.500 kg en binnen een straal van 50 km rondom de vestigingsplaats blijft.

Bedrijfsorgie legaal en fiscaal aftrekbaar

Topverkopers verdienen vaker een extraatje, dacht men 2007 bij de Duitse verzekeraar Hamburg-Mannheimer en trakteerde zijn 100 meest succesvolle agenten op een heel bijzonder uitje. Op kosten van de zaak (respectievelijk van miljoenen premie betalende klanten) werd het exclusieve gezelschap een avond lang verwend in de classicistische ambiance van het Gellertbad in Boedapest.

De catering voorzag hierbij volgens een recent bericht in het Duitse Handelsblatt niet alleen in culinaire hapjes en sprankelende drankjes, maar ook in 20 karig beklede dames die hun duidelijk geëtaleerde voordelen niet onder stoelen of banken staken. “Wie wilde, kon met zijn favoriete dame doen waar hij zin in had”, citeert het Handelsblatt een deelnemer van de Duitse bedrijfsorgie in de Hongaarse hoofdstad. Na ieder onderonsje in een half geopende chambre séparée kregen deze vrouwen blijkbaar een stempel op hun arm gedrukt, om te documenteren welke dame welke heren hoe vaak van dienst was geweest. “Het was werkelijk een geweldige avond”, aldus de feestvierder. De rekening bedroeg € 83.000.

Reverse-charge-belasting nu ook op mobiele telefoons

Met ingang van 1 juli 2011 is in Duitsland naast een aantal andere producten en diensten ook voor mobiele telefoons en geïntegreerde schakelkringen zoals microprocessoren het reverse-charge-procédé van toepassing. Wie bijvoorbeeld als Nederlandse ondernemer in Duitsland een lading mobiele telefoons ter waarde van meer dan € 5.000 koopt en rechtstreeks verkoopt, wordt geacht zijn afnemer het netto bedrag te factureren. De ontvanger van de levering dient, indien hij eveneens ondernemer is, naast de rekening ook de verschuldigde omzetbelasting (19 %) te voldoen. Het is dus van belang dat de toeleverende ondernemer de rekening zonder omzetbelasting uitvaardigt en de ontvangende ondernemer in dit kader erop geattendeerd wordt dat hij verplicht is de verschuldigde omzetbelasting af te dragen.

Heeft u vragen over omzetbelasting in Duitsland, neem dan contact op met Ulrich P. Meyer van ons kantoor.

Transportrecht: Lading vast en zeker: foto van de maand - mei 2011

Iedere maand publiceert de `Transport-Informations-Service´een nieuwe foto omtrent ongevallen in verband met slecht beveiligde lading. Ook geeft men een technische toelichting.

Kijk hier voor de foto´s.

Column De Polisagent: Verkoopondersteuning door krediet-verzekering?

Helaas wordt te vaak gedacht dat kredietverzekering remmend zou werken op omzet. Dit hoeft helemaal niet het geval te zijn.

Kredietverzekeraars zijn er bij gebaat dat er zoveel mogelijk verzekerde omzet wordt gehonoreerd. Uiteraard betekent dit meer premie, maar als men bij iedere debiteur waar een vlekje op zit, nee zegt tegen het risico, dan blijven er niet veel verzekerden meer over.

Het is zeker waar dat verzekeraars bij het begin van de historische crisis enigszins in paniek waren geraakt. Van alle kanten dreigde gevaar en de afschrijvingen waren enorm.

Incasso: No cure no pay is sigaar uit eigen doos

Dat een klant zijn rekeningen niet betaalt is vervelend. De mentaliteit dat in het vervolg degene die er werk van maakt, om deze vorderingen te innen, voor zijn werkzaamheden slechts betaald wordt als hij succes heeft, is pervers en nadelig voor de opdrachtgever. De incassant heeft namelijk plots een eigen belang in de zaak: met zo weinig mogelijk werk en dito kosten het voor zijn bedrijf optimale resultaat te behalen.

Het begint er tegenwoordig vaak mee dat de gedupeerde ondernemer zijn eigen incassodossier via een online-verbinding op de site van de incassant moet aanmaken, waarna in het vervolg automatisch een aanmaning op het briefpapier van de incassant wordt gegenereerd en wordt verzonden. In feite doet de ondernemer dus al het werk en de incassoprovisie wordt betaald voor het gebruik van het logo en briefpapier van de incassant. Er is altijd een percentage debiteuren dat op een eerste aanmaning betaalt, dus hier zit de eerste winst voor de incassant. No work but pay. Voor diegenen die na de eerste aanmaning niet hebben betaald, wordt er automatisch een tweede aanmaning gegenereerd, en ook hierop betaalt een bepaald percentage debiteuren. No work but pay.

Afzien van een proeftijd beschermt tegen voortijdig ontslag

Misvattingen inzake het Duitse arbeidsrecht

Dit is een van de meest voorkomende misvattingen. Een sollicitant die er in geslaagd is zijn toekomstige baas ervan te overtuigen in de arbeids-overeenkomst van de gebruikelijke proeftijd af te zien, waant zich mogelijk vanaf de eerste dag van het dienstverband in het bezit van een vaste baan. Maar niets is minder waar. Want ook al is er in de arbeidsovereenkomst nergens sprake van de term “proeftijd”, moet de nieuweling nochtans een “beproeving” doorstaan, en wel diegene, die volgens de wet van toepassing is. De reden hiervoor is dat ontslagbescherming pas dan in het voordeel van de werknemer werkt, als deze zes maanden in een bedrijf werkzaam is. Voor afloop van deze termijn kan de werkgever de nieuwe medewerker zonder opgave van redenen ontslag aanzeggen, en wel met een termijn van vier weken tot de 15. van de maand dan wel tot eind van de maand.

Meer weten over arbeidsrecht in Duitsland? Neem contact op met Gisela Surmann, Anja Romijnders of Torsten Viebahn, Fachanwälte für Arbeitsrecht.

Eerdere onderwerpen
• Wie ontslagen wordt, heeft automatisch recht op een ontslagvergoeding (zie ook JND 02-2011)
• Ontslagvergoedingen moeten met het bedrag van de ww-uitkering (Arbeitslosengeld) (zie ook JND 03-2011)
• In economisch moeilijke tijden mogen bedrijven het salaris van hun werknemers inkorten (zie ook JND 04-2011)
• Pas na drie waarschuwingen kan de baas opzeggen (zie ook JND 05-2011)

Column De Polisagent: LET OP; VAKANTIE!!!

Wie heeft er geen behoefte aan vakantie op zijn tijd. Menigeen is aan het boeken of heeft al geboekt voor de zomerperiode, terwijl het in Nederland begin mei ook al vaak moeilijk is om iemand te pakken te krijgen. Om verzekerd te zijn van de mooiste plekjes is het zaak om er op tijd bij te zijn. Dit zie je ook bij debiteurenbeheer. Als je vooraan in de rij wil staan moet je er op tijd bij zijn.

Beleggen in Duits recreatief vastgoed

Steeds meer Nederlanders beleggen in Duits recreatief vastgoed zoals vakantiehuizen etc. Dit heeft voor Nederlandse kopers een aantal fiscale consequenties.

Heden:

Belgenmoppen: soms overtreft de realiteit elke bedachte mop

De repatriëring door de Belgische regering van landgenoten uit Japan is niet enkel op een Belgenmop maar tevens ook op een ware odyssee uitgedraaid, kopte de Belgische krant “De Standaard” kort geleden met gevoel voor zelfspot. En waarachtig volgt er een onwaarschijnlijk maar desalniettemin boeiend verhaal.

Besprekingsverslag heeft de werking van een kaufmännisches Bestätigungsschreiben

Hebben opdrachtgever en opdrachtnemer een overleg en worden de in dit verband gemaakte afspraken vastgelegd in een zgn. Verhandlungsprotokoll, dan zijn op deze verklaringen de beginselen van het kaufmännische Bestätigungsschreiben van toepassing. Dit betekent in essentie dat degene die het met de inhoud van de schriftelijke samenvatting niet eens is onverwijld (schriftelijk) zijn bezwaren kenbaar moet maken. Doet hij dat niet, dan geldt in beginsel het schriftelijk vastgelegde als overeengekomen.

Incasso van vorderingen in Duitsland

Telkens weer worden wij gevraagd of het beter is een vordering ter incasso aan een Duitse partij te geven of dat ook de vaste relatie in Nederland volstaat. Op deze vraag stellen wij altijd de wedervraag: spreekt en schrijft uw Nederlandse relatie perfect Duits en kent men de Duitse spelregels (zoals het ontbreken van beslagmogelijkheden in Duitsland)? Als het antwoord volmondig ja is, dan is uw vordering in Nederland in goede handen. In alle andere gevallen kunt u contact opnemen met Anne Collisi van ons kantoor.

Interview met Freddy Heinzel, Honorair Consul der Nederlanden in Kleve en partner van ons kantoor, naar aanleiding van het staatsbezoek van Koningin Beatrix aan Duitsland

Hare Majesteit de Koningin brengt van dinsdag 12 april tot en met vrijdag 15 april 2011 op uitnodiging van Bondspresident Wulff een staatsbezoek aan de Bondsrepubliek Duitsland. De Koningin wordt bij dit bezoek vergezeld door Hunne Koninklijke Hoogheden de Prins van Oranje en Prinses Máxima der Nederlanden.

Maak aflossing en niet de rentebetaling Nederlandse hypotheek aftrekbaar.

Het Internationaal Monetair Fonds heeft kritiek geuit op de hypotheekrenteaftrek in Nederland. Het IMF ziet de bijna ongelimiteerde aftrek van de hypotheekrente als probleem. Vanuit Duitse optiek kijken wij verbaasd naar deze stelling omdat wij een dergelijke hypotheekrenteaftrek voor de eigen woning niet (meer) kennen en bovendien eraan gewend zijn om af te lossen.

In economisch moeilijke tijden mogen bedrijven het salaris van hun werknemers inkorten

Misvattingen inzake het Duitse arbeidsrecht

Ook dit is eerder een gerucht. Zelfs in tijden van zware economische recessie kunnen werkgevers niet zomaar op de salarissen bezuinigen. Weliswaar bestaan er een aantal wettelijke mogelijkheden, waardoor een werkgever in het uiterste geval vergoedingen naar beneden kan corrigeren. Maar hiervoor ligt de lat wel erg hoog.

Winners negatiefprijs Plagiarius 2011 bekend

Elk jaar worden in Duitsland de meest drieste vormen van namaak en productpiraterij met de Plagiarius-Prijs “geëerd”. Opvallend is dat China zijn eerste plaats als producent van dergelijke producten is kwijtgeraakt aan Thailand. Nederlandse bedrijven hebben dit jaar het podium niet gehaald.

De foto´s van de “winnende” producten en de namen van de fabrikanten kunt u op deze website bekijken:

Meer weten over het recht van merken, modellen, patenten en design- en auteursrechten in Duitsland? Neem contact op met Heinz- J. Klönne.

One Stop oplossing bij oprichting van een GmbH of Gmbh & Co KG in Duitsland

Bij het oprichten van een Duitse vestiging komt op juridisch en fiscaal gebied nogal wat kijken. Op basis van uw commerciële doelstellingen moet een rechtsvorm worden gekozen die zowel qua uitstraling in de markt alsook qua beperking van eventuele aansprakelijkheid voor het bereiken van uw doelstelling geschikt en ook nog fiscaal aantrekkelijk is. Ook is lang niet elke activiteit in Duitsland zonder vergunning mogelijk, en die moet dan ook eerst worden aangevraagd alvorens u daadwerkelijk activiteiten in de markt kunt ontplooien.

Beleggen in een vakantiehuis in Duitsland

Steeds meer Nederlanders beleggen in een vakantiehuis in Duitsland. Dit heeft voor Nederlandse kopers een aantal fiscale consequenties.

Column De Polisagent: De kracht van kredietlimieten

Zoals eerder aangegeven kun je niet zomaar zeggen: “Ik verzeker mijn vorderingen en daarmee basta.”

Geschäftsführer van een Duitse GmbH, GmbH & Co KG of vestiging let op!

Boetes t/m € 25.000 vanwege te laat inleveren jaarstukken 2009 komen eraan

De jaarstukken van uw Duitse vestiging over het jaar 2009 hadden t/m 31.12.2010 moeten zijn ingeleverd bij de elektronische Bundesanzeiger. Is dit niet geschied, dan meldt de Bundesanzeiger het verzuim aan het Bundesamt für Justiz. Deze start een Ordnungsgeldverfahren op en sommeert het bedrijf en/of de Geschäftsführer in eerste instantie, om de stukken alsnog binnen zes weken in te leveren. Voor het geval een en ander niet tijdig geschied, wordt gedreigd met een Ordnungsgeld dat minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 bedraagt. Het Ordnungsgeld kan zowel aan de bestuurder alsook aan het bedrijf worden opgelegd.

Hoe citeer ik correct volgens Duitse wetenschappelijke normen en waarden

Het zal u niet zijn ontgaan. Het niet (correct) citeren van bronnen heeft ertoe geleid dat onze (Ex-)Minister van Defensie nu een (doctor)titel armer is. Bij alle opwinding over de stelling “cito ergo sum” – “ik citeer dus ik ben wetenschappelijk” (en omgekeerd) wijst Professor Dr. Dr. Herbert Grziwotz (1) erop dat degene die een tekst overneemt zonder te citeren, deze tekst tenminste heeft gelezen. Geheel “onduits” prefereert hij dit boven het “blind” citeren van wetenschappelijke teksten zonder deze überhaupt volledig gelezen te hebben, wat volgens onderzoek regelmatig het geval is.

Ontslagvergoedingen moeten met het bedrag van de ww-uitkering (Arbeitslosengeld) worden verrekend

Misvattingen inzake het Duitse arbeidsrecht

Dit is zó niet juist. Normaliter heeft de uitkering van een ontslagvergoeding geen nadelige gevolgen voor iemands aanspraak op Arbeitslosengeld. Een ontslagen werknemer ontvangt dus ook dan het volledige bedrag, indien hij als gevolg van een onderhandelingspoker met zijn werkgever of een ontslagprocedure goed heeft weten te sprokkelen. Wel moet een werknemer, die met zijn werkgever is overeengekomen, dat hij vroeger uit de firma stapt dan wettelijk of overeenkomstig zijn arbeidscontract was gepland, er rekening mee houden dat de uitkerende instantie pas na afloop van de daadwerkelijke opzeggingstermijn Arbeitslosengeld betaalt. De Arbeitsagentur gaat er in dit geval van uit, dat de ontslagvergoeding ter compensatie van de verkorte opzeggingstermijn dient.

Ook zonder dat u vaste cliënt van onze belastingadviseurs bent beantwoorden wij uw vragen.

Ik word regelmatig gevraagd of het wellicht mogelijk zou zijn om aan onze belastingadviseurs een vraag voor te leggen zonder dat men vaste cliënt van ons (belasting)kantoor is. Vaak gaat het daarbij om singuliere vraagstukken, een verzoek om een second opinion of gewoonweg een toelichting omtrent de stellingen van de eigen Duitse belastingadviseur die deze keurig schriftelijk in de Duitse taal heeft verwoord en die de Nederlandse ondernemer niet (volledig) begrijpt.

Vergrijzing in Duitsland creëert kansen voor Dutch Design

Gepubliceerd op 2 März 2011 in Intellectueel eigendom,Merken- & Modellenrecht door Peter W. Strick

Bedrijfsadres bij uw Duitse medewerker of handelsagent is levensgevaarlijk

Om kosten te besparen kiezen sommige Nederlandse ondernemers ervoor hun Duitse GmbH op het woonadres van een in Duitsland wonende medewerker of agent te registreren. Dat lijkt logisch maar is het niet. Want als de relatie met deze persoon stukloopt gaat de hele post (en daarmede ook alle gerechtelijke stukken) naar het adres van de medewerker. En of die deze belangrijke stukken onverwijld naar u doorstuurt, is nog maar de vraag, vooral als de eigen dagvaarding van de medewerker in zijn/uw brievenbus valt.

Contracten met Duitse Industriebedrijven: Het probleem van fictieve seriefouten

In toenemende mate zien wij in technische contracten met Duitse industriebedrijven clausules omtrent fictieve serieschadegevallen (Serienfehler). Zo wordt regelmatig overeengekomen dat er bij een foutenmarge van vijf procent van een partij of serie geleverde goederen sprake is van een seriefout. De serie bestaat dan uit vijf procent daadwerkelijk gebrekkige (onder)delen en voor 95 procent fictief gebrekkige (onder)delen.

”Vertriebsleiter Deutschland” betekent regelmatig belastingplicht in Duitsland

Een Nederlandse B.V die op haar briefpapier melding maakt van een in Duitsland wonende “Vertriebsleiter Deutschland” vraagt er gewoon om in Duitsland belasting te mogen betalen. Men geeft immers te kennen over een fiscale vaste inrichting in Duitsland te beschikken, een zgn. Vertreterbetriebsstätte.

Belastingadvies: Beleggen in een vakantiehuis in Duitsland

Steeds meer Nederlanders beleggen in een vakantiehuis in Duitsland. Dit heeft voor Nederlandse kopers een aantal fiscale consequenties.

Column De Polisagent: Extra omzet door Kredietverzekering

Binnen Nederland is het vaak al lastig om de kredietwaardigheid van klanten goed in de gaten te houden, maar ga je eenmaal de grens over, dan wordt dit nog lastiger.
Uiteraard kun je met een bescheiden investering bij een handelsinformatiebureau kredietinformatie inwinnen over een bedrijfsmatige relatie, maar dan spreek je van een momentopname. In elk geval zou je zo’n rapport ook in de bewaking moeten zetten, zodat veranderingen in de kredietwaardigheid worden gemeld.

Gastcolumn Gateway to Germany: Verkoopstrategie Duitse markt: hoe aantrekkelijk zijn we voor Duits personeel?

Veel Nederlandse bedrijven zijn de mening toegedaan dat een duurzame positie op de Duitse markt alleen via een eigen organisatie in dat land realiseerbaar is. Meestal gaat daar een stevige interne discussie in het management aan vooraf. Immers er zijn vaak veel kortere wegen om in Duitsland te penetreren. Denk daarbij vooral aan afzetkanalen als het aanstellen van een (zelfstandige) handelsagent of industrievertegenwoordiger, dan wel een partnership met een importeur / distributeur.  De grootste voordelen van dergelijke marktroutes liggen in het direct toegang krijgen tot afnemers in specifieke branches of regio’s. Je lift als het ware mee met het aanbod van andere producenten of dienstverleners. Bovendien is een goede inschatting mogelijk van het kosten/baten-plaatje.

Voorwaarde is wel dat je zakenpartners weet te vinden die echt bij je passen en waarmee je een duidelijke “fit” hebt. En waarvan je zeker kunt zijn dat ze gemotiveerd voor je aan de slag gaan.

Met € 330.000 contant geld in de trein van Basel naar Duitsland

71 jaar oud was de treinpassagier die in de slaapwagon van de trein uit Zwitserland werd aangehouden. In de koffer van de passagier vonden de douaniers € 330.000 contant geld. De man weigerde enige verklaring af te leggen omtrent de herkomst van het geld. Met drastische gevolgen.

Wie ontslagen wordt, heeft automatisch recht op een ontslagvergoeding

Misvattingen inzake het Duitse arbeidsrecht

Jammer dan, maar wie door zijn baas op straat wordt gezet, heeft niet zonder meer recht op een vergoeding. Dit heeft met de veelomvattende ontslagbescherming in Duitsland te maken. Als een werknemer de “gewichtige redenen” voor zijn ontslag niet accepteert en naar de rechter stapt, zijn er volgens de wet twee oplossingen mogelijk: of de werknemer wordt in het gelijk gesteld, mag zijn baan houden en komt dus ook niet in aanmerking voor ontslagvergoeding; of de werkgever wint de procedure waardoor het ontslag wettelijk gerechtvaardigd is. Een smartengeld voor het verlies van zijn baan kan een werknemer dan vergeten.