Artikelen 2010

Bedrijfsadres bij uw Duitse medewerker of handelsagent is levensgevaarlijk

Om kosten te besparen kiezen sommige Nederlandse ondernemers ervoor hun Duitse GmbH op het woonadres van een in Duitsland wonende medewerker of agent te registreren. Dat lijkt logisch maar is het niet. Want als de relatie met deze persoon stukloopt gaat de hele post (en daarmede ook alle gerechtelijke stukken) naar het adres van de medewerker. En of die deze belangrijke stukken onverwijld naar u doorstuurt, is nog maar de vraag, vooral als de eigen dagvaarding van de medewerker in zijn/uw brievenbus valt.

Duits erf- en successierecht (slot)

Bij een langer verblijf in Duitsland is het raadzaam, de planning van een nalatenschap met behulp van een jurist/specialist te maken – alleen al om onaangename verrassingen te voorkomen. In deel I van de serie Duits erf- en successierecht (JND, juli 2010) behandelden wij de wettelijke erfopvolging, in deel II (JND, augustus 2010) de legitieme portie (Pflichtteil), in deel III (JND, oktober 2010) de Beschikking vanwege overlijden, in deel IV (JND, november 2010) de huwelijkse voorwaarden. In de hier volgende (laatste) passages gaat het over het aan de Duitse fiscus verschuldigde successierecht.

Uw marktentree–strategie in Duitsland is afhankelijk van fiscale aspecten

Veel Nederlandse bedrijven richten hun marktonderzoek op het zoeken en vinden van handelsagenten of buitendienstmedewerkers in Duitsland. De doelstelling is simpel: zo snel mogelijk zoveel mogelijk omzet draaien. Bij deze aanpak worden de fiscale consequenties regelmatig onderschat en wordt het Nederlandse bedrijf vaak zonder het te weten belastingplichtig in Duitsland. Wat is hiervoor de reden?

Verkeersrecht: Winterbanden voor vrachtwagens en bussen

De Duitse regeling omtrent winterbanden geldt niet alleen voor personenauto´s, maar ook voor vrachtwagens en bussen. De vraag is echter of bij deze voertuigen alle wielen van winterbanden moeten zijn voorzien.

Nieuwe wettelijke regelingen 2011

1. Voor de consument betekent dit: de energieprijzen stijgen, de wettelijke depositogarantie voor spaartegoeden gaat omhoog van € 50.000 naar € 100.000,  de tarieven voor geldautomaten worden transparanter en met ingang van 20 januari gelden nieuwe regels voor de levensmiddelenetikettering.

Details.

Intermenselijk verkeersrecht (nieuwe tarieven alimentatie per 01.01.11)

Ook in het intermenselijke verkeer komt het soms tot “ongelukken”, waarbij de financiële gevolgen zeer lang kunnen doorwerken. Opdat u bezint eer u begint (als uw hormonen dat in deze situatie überhaupt toelaten) vindt u hier de “Düsseldorfer Tabelle” omtrent kindsalimentatie, zoals die vanaf januari 2011 van toepassing is.

Consulaat

2010 12 27 consulaat
Wij hebben geen netwerk

Wij zijn een netwerk

In Duitsland…….en wereldwijd


Zo vat Freddy Heinzel, partner van ons kantoor en tevens Honorair Consul der Nederlanden, de werking van het Nederlandse postennetwerk in het buitenland samen. In Duitsland bestaan de volgende Nederlandse vertegenwoordigingen:

Bouwrecht: Nederlandstalige montagehandleiding leidt tot aanspraak op schadevergoeding

Casus: Koper bestelt bij de (Duitse) verkoper bepaalde bakstenen waarmee een bepaalde uitstraling van het huis moet worden bereikt. Verkoper levert de bakstenen en voegt een montagehandleiding in de Nederlandse en Franse taal bij. Na verwerking van de bakstenen blijkt dat het bedoelde optische verschijningsbeeld niet is bereikt. Koper eist schadevergoeding.

Arbeidsrecht: Salaris bankiers moet op Schweinsteigerniveau

Toen Sebastian Schweinsteiger, profvoetballer bij Bayern München, onlangs in een bomvol stadion meedeelde dat hij zijn contract met vijf jaar had verlengd, jubelden de fans. Zijn geschat salaris van 10 miljoen euro per jaar lijkt Bayern-president Uli Hoeness goed besteed omdat zodoende het team intact en een speler van wereldklasse aan Bayern verbonden blijft. Niemand in Duitsland spreekt in dit verband van graaigedrag.

Handelsagenten: geen verlies goodwillvergoeding ondanks schuld handelsagent

Als de beëindiging van de agentuurovereenkomst baseert op “schuldhaftes Verhalten” van de agent, dan heeft hij geen recht op een goodwillvergoeding. Hoe staat het echter als de principaal de agentuurovereenkomst onder inachtneming van de opzegtermijn opzegt en pas tijdens de looptijd van de opzegtermijn een schuldhaftes Verhalten van de agent wordt geconstateerd dat een ontslag op staande voet (en daarmede het verlies van de goodwillvergoeding) zou rechtvaardigen?

Het Europese Hof oordeelt nu dat de agent in een dergelijk geval het recht op goodwillvergoeding niet verliest.

Meer weten over het recht van handelsagenten in Duitsland? Neem contact op met Gisela Surmann.

Nabetaling Duitse belasting bij pensioen en uitkering uit Duitsland voor de periode 2005 -2009

Als men als inwoner van Nederland een wettelijk pensioen uit Duitsland ontvangt zoals:

• ouderdomspensioen / Altersrente,
• arbeidsongeschiktheidsuitkering / Erwerbsminderungsrente of
• nabestaandenpensioen / Witwenrente, Witwerrente, Waisenrente

is men m.b.t. dit pensioen sinds 2005 in Duitsland belastingplichtig. Dit betekent tevens dat jaarlijks een Duitse belastingaangifte moet worden ingevuld en belasting moet worden nabetaald. Om e.e.a. te kunnen controleren informeert de Deutsche Rentenversicherung (DRV) de Duitse belastingdienst over de uitbetaling van bedragen aan personen die in het buitenland wonen.

Ein Prosit (voor het einde) der Gemütlichkeit

In de ogen van ieder rechtgeaard hedonist was het totale rookverbod in de Beierse horeca van afgelopen zomer al een zondeval. Maar als binnen afzienbare tijd, zoals Europese consumentenbeschermers nastreven, ook alcoholica op de index belanden is dat een dijkdoorbraak. Dan is het gedaan met het periodiek of stelselmatig toedienen van vergif dat in Duitsland als cultuurbezit wordt beschouwd.

Éen miljoen gewonnen bij de Duitse quiz Wer wird Millionär

Had u kunnen winnen?

Speel het spel op Spiegel-Online.

Zie hier voor de link.

Column De Polisagent: Wij wensen u alle goeds voor 2011 met weinig kopzorgen over debiteuren

Je kunt je polis kredietverzekering nog zo goed voor elkaar hebben – als het voortraject niet voor elkaar is dan kun je, ook al ben je verzekerd, nog wel eens teleurgesteld worden. Premie betalen, vervolgens schade en de verzekeraar keert niet uit!

(Fictieve) fiscale annuïteit Nederlandse hypotheekrente is geen ramp zoals één rekenvoorbeeld laat zien

Wij volgen de Nederlandse bezuinigingsvoorstellen op de voet omdat wij het vermoeden hebben dat wij e.e.a. in de toekomst ook in Duitsland terug zullen zien. Alleen de hypotheekrenteaftrek baart ons geen zorgen omdat wij die in Duitsland bij particulier gebruik toch al niet kennen. Ook u hoeft niet bang te zijn als Nederland zou besluiten tot een (fictieve) annuïteit over te gaan.

Administratie voor Duitse vestiging mag alleen met toestemming Duitse fiscus in Nederland worden gevoerd

Veel Nederlandse bedrijven met een vestiging in Duitsland voeren de administratie van de Duitse entiteit om kostentechnische redenen in Nederland. Dit kan een dure “kostenbesparing” worden, als er geen toestemming van de Duitse fiscus voor is. Er dreigen namelijk fikse boetes.

Veel Nederlandse bedrijven met een vestiging in Duitsland voeren de administratie van de Duitse entiteit om kostentechnische redenen in Nederland. Dit kan een dure “kostenbesparing” worden, als er geen toestemming van de Duitse fiscus voor is. Er dreigen namelijk fikse boetes.

Bloot op de prank


2010 11 30 faz
2010 11 30 spiegel
De titel van dit stukje slaat natuurlijk nergens op, maar het trekt wel meer lezers dan normaal. Ik heb namelijk wat te vertellen. En wel het volgende. 2011 wordt voor de Nederlands-Duitse handelsbetrekkingen een fantastisch jaar. Zo, dat is er uit. Maar hoe kom ik bij deze stelling?

Welnu, kijk eens naar het optimisme dat de Duitse kranten en wetenschappelijke instituten uitstralen. De stemming in Duitsland is zo positief als sinds de Duitse eenwording niet meer (toen wij dachten dat het allemaal niets zou kosten).

Handelsagenten: de plichten van de principaal

De belangrijkste verplichting van de principaal is het betalen van de provisie over de bemiddelde transacties.

Bovendien dient hij de agent te ondersteunen door middel van het kosteloze ter beschikking stellen van monsters, flyers of een monstercollectie. Voorts dient hij de agent te informeren, of hij een opdracht aanvaardt of weigert, of er problemen bij de levering zijn, of er sprake is van gewijzigde prijzen etc.


Meer weten over de rechten en plichten van agent en principaal? Neem dan contact op met Gisela Surmann en Cathrin van den Hurk

Afstandsverwarmingsriool


Je zult er maar staan tijdens de lezing over “gedwongen verkoop van Duits vastgoed” en wilt als Duitse advocaat het volgende in het Nederlands uitleggen:

Das Fernwärmeleitungsrecht ist meist eine Grunddienstbarkeit, das heißt eine Dienstbarkeit zugunsten des jeweiligen Eigentümers eines anderen Grundstücks, zu dessen Vorteil die Dienstbarkeit dient. Die Grunddienstbarkeit verpflichtet den Eigentümer des belasteten Grundstücks, die Nutzung der Leitung durch den Berechtigten auf seinem Grundstück zu dulden.

Is de iPad een grof plagiaat?

Verstokte Apple-discipelen zijn maar al te vaak geneigd eenieder verbaal te kruisigen, die durft te beweren dat aartsvijand Microsoft al in 2001 een tablet pc introduceerde. Inderdaad zijn tablets in de loop van de afgelopen negen jaar nooit echt doorgebroken, het nieuwe tijdperk begon pas echt in 2010 met de iPad van Apple.

Regen


Ik geef het niet graag toe, maar op 13 november, de dag van de grote regen in Oost-Nederland en West-Duitsland, was ik bang.  Vertrouwend op mijn Volvo navigatiesysteem (duur en vanaf dag één verouderd)  reed ik door de Achterhoek, een van de mooiste plekjes van Nederland.

Verkeer(srecht): Bei uns ist doch nicht alles größer

Vijftigplussers weten zich te herinneren. “Bei uns ist alles größer”, snoefde in de jaren zestig en zeventig zowat iedere tweede Duitser die met zijn “dikke mercedes” de grens over kwam.

Met weemoed denk ik aan de kurkentrekker


Steeds meer wijnflessen zijn voorzien van een schroefdop. Hierdoor wordt het openen van een fles een simpele aangelegenheid en is het niet langer een beleving.

Reden genoeg om met weemoed terug te kijken naar de tijden van weleer.

Zie hier de collectie van de Korkenzieherfreunde.

Column De Polisagent: Tijdelijke aanvullende staatkredietverzekering (TASK) beëindigd

In verband met verlaging door kredietverzekeraars van een fors aantal limieten na het uitbreken van de economische crisis, werd door de Nederlandse overheid, zowel voor binnenlandse leveringen als voor export, een extra mogelijkheid geboden om toch tot ruimere dekking op afnemers te komen. Bedoeld als economische steunmaatregel is van deze mogelijkheid slechts in zeer geringe mate gebruik gemaakt.

Transportrecht: Lading vast en zeker: foto van de maand - november 2010


Iedere maand publiceert de `Transport-Informations-Service´een nieuwe foto omtrent ongevallen in verband met slecht beveiligde lading. Ook geeft men een technische toelichting.

Kijk hier voor de foto.

Uitstekend overzicht Duitse belasting en sociale lasten

Tijdens de gesprekken die onze belastingadviseurs met Nederlandse cliënten voeren blijkt telkens weer enig onbegrip omtrent de systematiek van het Duitse belastingstelsel. Zo kennen wij in Duitsland bijvoorbeeld geen boxenstelsel en ook geen belastingschijven. Ook is de sociale zekerheid anders opgebouwd en kennen wij geen volksverzekeringen.

Freddy Heinzel benoemd tot Honorair Consul der Niederlanden


2010 11 09 freddy
Freddy Heinzel, partner bij ons kantoor, is benoemd tot Honorair Consul der Nederlanden. Van de 140.000 Nederlanders die in Duitsland wonen, leven 28.000 in zijn werkgebied. Leuk voor dhr. Heinzel hoor ik u denken, maar waar zit de meerwaarde voor mij als Nederlandse ondernemer. Welnu, één van de taken van het consulaat is het bevorderen van Nederlandse economische activiteiten in Duitsland middels het ter beschikking stellen van het (Duitse) netwerk. Daarbij behoort in voorkomende gevallen ook het zoeken en vinden van ingangen die anders wellicht gesloten blijven.

Schaarste Zeldzame Aardmetalen maakt aanpassing contracten en Algemene Voorwaarden noodzakelijk

Ze zijn nodig voor  iPods, laptops, mobiele telefoons en flatscreen-tv’s. Ook voor milieuvriendelijke technologie als hybride auto’s, energiezuinige lampen en windturbines zijn de zeventien mineralen die gezamenlijk bekendstaan als ‘zeldzame aarde’ onmisbaar. Nu China het exportquotum voor de tweede helft van dit jaar met 72 procent heeft verlaagd, is de prijs van zeldzame aarde flink gestegen. De prijzen van de meeste metalen zijn verdubbeld, die van cerium is in een half jaar tijd zelfs verzevenvoudigd. De vraag is dan ook of u contractueel in staat bent de prijsverhogingen aan uw Duitse afnemers door te geven.

Duitse vestiging kan ca. 30% meer klanten opleveren

Veel Duitse bedrijven schromen grensoverschrijdend zaken te doen. 29% van de door de Duitse overkoepelende Kamer van Koophandel ondervraagde mkb-ondernemers noemen rechtsonzekerheid als hoofdargument om niet grensoverschrijdend zaken te doen. Ook speelt de angst om wellicht in een ander land voor de rechter te worden gesleept een grote rol.

Naheffing dreigt voor veel Nederlandse bedrijven met activiteiten in Duitsland!

In toenemende mate horen wij van Nederlandse cliënten dat zij nog nooit van de noodzaak gehoord hebben, om bij bepaalde activiteiten in Duitsland een vrijstellingsverklaring van de Duitse fiscus aan te vragen. Zij werken al geruime tijd in Duitsland  voor hun (Nederlandse) opdrachtgever naar diens volle tevredenheid, en 100% van het factuurbedrag wordt aan hen uitbetaald. Dit betekent noodzakelijkerwijs dat ook de opdrachtgever de vrijstellingsproblematiek niet kent en straks geconfronteerd wordt met het vriendelijke verzoek van de Duitse fiscus om 15% van het aan het Nederlandse bedrijf uitbetaalde bedrag nog een keer te betalen. Dit keer aan de Duitse fiscus!

Duits modellenrecht

Als u kleding, meubelen of andere gebruiksvoorwerpen ontwerpt dan dragen deze producten uw handschrift. Als het goed is en u echt onderscheidend ontwerpt dan wordt uw handschrift geïdentificeerd met uw bedrijf.

Arbeidsrecht: dreigen met ziekte is reden voor ontslag op staande voet

U kent het wel. Tijdens een ruzie dreigt de werknemer dat hij ziek zal worden als hij zijn zin niet krijgt. In Duitsland is een dergelijk dreigement reden voor ontslag op staande voet. Echter,  dit werkt alleen als de werknemer niet daadwerkelijk op het moment dat hij de dreiging uitspreekt ook ziek is. U raadt het al, bewijslastproblemen liggen op de loer. Het is derhalve dringend aan te raden naast het ontslag op staande voet subsidiair ook ontslag onder inachtneming van de opzegtermijn uit te spreken.

Meer weten over arbeidsrecht in Duitsland? Neem contact op met Gisela Surmann, Anja Romijnders of Torsten Viebahn, Fachanwälte für Arbeitsrecht.

Nederlandse MKB heeft te klein buitenlands netwerk, Nederlands-Duitse Businessclub biedt een oplossing

Volgens een onderzoek van TNS Nipo weerhoudt het gebrek aan buitenlandse contacten Nederlandse ondernemers ervan internationale samenwerkingsverbanden aan te gaan, vatte het Financieel Dagblad de situatie samen.

Verrassend: Duitsland is emigratieland en geen immigratieland


Anders dan de politieke discussie doet vermoeden verlaten meer mensen Duitsland dan er naartoe komen. De meeste immigranten zijn bovendien Europeanen met aan de kop Polen en Roemenen, gevolgd door de Amerikanen. In een fotoserie heeft Spiegel Online de migratiestromen kort en bondig samengevat.

Voor de fotoserie kijk hier.

Man transporteert geld in vrouwenkorset

€ 150.000,- hebben douaniers bij een controle in de trein tussen het Zwitserse Basel en het Duitse Freiburg bij een tweeënzeventigjarige man gevonden. De man droeg onder zijn kleding een vrouwenkorset waarin hij het contante geld had verstopt.

Bij het reizen over de EU buitengrens zijn contanten met een waarde van € 10.000,- of meer schriftelijk bij de douane aan te melden. Voldoet men niet aan deze verplichting dreigt een boete tot 1 miljoen Euro.


Meer weten over de gevolgen van reizen met teveel contanten? Neem contact op met Alexander Crämer.

Hoe herken je dat een manager liegt

Wie liegt, moet vooral zorgen dat hij daar goed in is. Managers van internationaal opererende bedrijven bijvoorbeeld vertellen regelmatig sprookjes, met name als ze de jaarcijfers van hun onderneming presenteren en hierbij hun toevlucht nemen tot alom bekende frasen. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport van twee Amerikaanse weten-schappers die de schriftelijke notulen van duizenden bedrijfspresentaties onder de loep hebben genomen.

Rare jongens, die Nederlanders


Als ik het goed zie dan hebben in de Achterhoek van rechts komende vliegtuigen voorrang t.o.v. de overige verkeersdeelnemers.

Column: De Polisagent: Exporten gebaat bij exportkredietverzekering

Om Exportkredietverzekeringen stimuleren de handel in sterke mate, zo blijkt uit onderzoek van DNB: iedere euro aan verzekerde exporten genereert ruim tweeënhalve euro aan totale exporten. Dit sterk stimulerend effect rechtvaardigt de inzet van een tijdelijke noodfaciliteit voor de handelsfinanciering in tijden van crisis, zoals na de val van Lehman Brothers.

Ketenaansprakelijkheid voor opdrachtgevers!!!, aannemers en onderaannemers bij buitenlandse zwartwerkers

Harde actie tegen zwartwerken. De Bondsregering wil het illegaal werken van buitenlandse werknemers hard aanpakken, zo melden Duitse kranten. Volgens een concept-wetsontwerp wil de regering iedereen in de keten aansprakelijk stellen voor o.a. de kosten van het uitzetten van illegale werknemers. Werkgevers die veroordeeld worden i.v.m. illegale tewerkstelling mogen in de toekomst geen buitenlanders meer in dienst nemen. Voor het tewerkstellen van minderjarigen en mensenhandel dreigen meerjarige gevangenisstraffen.

Duits ziekenfonds beveelt giftige paddenstoel aan

Dat krijg je van marktwerking! Om hun verzekerden van  dienst te zijn heeft het Duitse ziekenfonds Vereinigte IKK een adviesbrochure omtrent paddenstoelen uitgegeven. De Waldpilz-Ratgeber. Aanbevolen om te eten wordt aldaar een paddestoel met de naam Grünling (zeldzaam genoeg in Nederland de Gele Ridderzwam genoemd). Of hij nu groen of geel is laat ik even in het midden. Vast staat dat deze paddenstoel bij een aantal mensen tot zware vergiftiging heeft geleid en de Krankenkasse nu haar 1,6 miljoen leden heeft aangeschreven, om voor haar eigen aanbeveling te waarschuwen. Het kan verkeren, zoals reeds Bredero zei.


Meer weten over verzekeringsrecht in Duitsland? Neem contact op met Cathrin van den Hurk.

De meest gestolen auto´s in Duitsland

Hoe groot is de kans dat uw auto in Duitsland wordt gejat? Het antwoord op deze vraag vindt u in de statistieken van de Duitse verzekeraars. Omdat het lezen van statistieken niet leuk is heeft het Handelsblatt een fotoserie van de meest gestolen auto´s voor u samengesteld.

Op deze website vind u de fotoserie:


Meer weten over transport- en verkeersrecht in Duitsland? Neem contact op met Lars Wemmers.

Meer weten over verzekeringsrecht? Neem contact op met Cathrin van den Hurk.

Duits erf- en successierecht, deel III

Bij een langer verblijf in Duitsland is het raadzaam, de planning van een nalatenschap met behulp van een jurist/specialist te maken – alleen al om onaangename verrassingen te voorkomen. In deel I van de serie Duits erf- en successierecht (JND, juli 2010) behandelden wij de wettelijke erfopvolging, in deel II (JND, augustus 2010) ging het over de legitieme portie (Pflichtteil). In de hier volgende passages gaat het over Beschikking vanwege overlijden

Tabelle Harz IV: Uitkering sociale dienst verhoogd van € 359 p.m. naar

Meestal na één jaar Duitse WW kom je in Hartz IV terecht, de Duitse sociale dienst uitkering, die ook voor Nederlanders van toepassing is die in Duitsland wonen en in Nederland hebben gewerkt en aldaar werkloos zijn geworden. Je vraagt je af hoe je van een dergelijk bedrag kunt rondkomen. Dat is simpel. De Duitse overheid heeft precies, op de cent nauwkeurig, uitgerekend wat de daadwerkelijke behoeftes zijn.

Rambo vindt € 60.000 contant geld in de kofferbak

Wist u dat er aan de Duits-Zwitserse grens Bargeldspürhunde worden ingezet? Nee, dan heeft u dus nog niet kennis gemaakt met Rambo, een speurhond die gespecialiseerd is in het vinden van contant geld. Rambo vindt het geld dat u vergeten bent (aan te geven).

Ontbinding arbeidsovereenkomst van in Duitsland wonende werknemer kan voor Nederlandse werkgever buitengewoon duur en lastig zijn.

Er zijn in Nederland kort gezegd twee manieren om een werknemer te ontslaan. Een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter of via de weg van het UWV. Woont uw medewerker in Duitsland, dan is de weg via de Nederlandse kantonrechter niet gangbaar omdat in deze situatie de Duitse rechter op basis van de EEX-Verordening is bevoegd! Die moet in het vervolg het Nederlandse recht toepassen, wat niet gemakkelijk is.

Handelsagenten: De belangrijkste regelingen in een agentuurover-eenkomst

Wij krijgen regelmatig de vraag of er geen standaard agentuurcontracten zijn. Ik vraag mij af hoe u de volgende punten die beslist in een agentuurovereenkomst zuiver omschreven moeten worden, in een standaardcontract wilt onderbrengen.

Veilig stellen van een bewijspositie via het Beweissicherungsverfahren

Als er haast is geboden, de feiten moeten worden geconstateerd en bewijsmateriaal dreigt verloren te gaan kennen wij in Duitsland het zogenaamde “selbständige Beweisverfahren”: een procedure, gericht op het constateren van feiten, die voornamelijk bij resultaats-verbintenissen zoals in de (machine- of installatie) bouwsector voorafgaande aan een gerechtelijke procedure wordt opgestart.

Aankoop Vastgoed: De huurprijzen in Nordrhein-Westfalen op postcodeniveau

Een unieke database heeft de Landesentwicklungsgesellschaft NRW samengesteld. Op postcodeniveau  kunt u zien hoe hoog de actuele huurprijzen zijn. Ook vindt u aldaar economische en demografische achtergrondinformatie over de desbetreffende regio. Een handige tool voor elke vastgoedbelegger.

Meer weten over de aankoop van vastgoed in Duitsland?

U kunt contact opnemen voor
• juridische vraagstukken: Freddy Heinzel of Alexander Crämer.
• fiscale vraagstukken: Lars Wemmers. 

Merkenrecht: eiPott moet van naam veranderen

De hiernaast afgebeelde gadget moet in Duitsland in deze uitvoering van de markt. De firma Koziol heeft volgens de rechter met zijn eierdop “Eipott” inbreuk gemaakt op het merkenrecht van Apple. De naam “Eipott” voor het fabricaat is overeenkomstig de uitspraak van het Oberlandesgericht Hamburg qua klank onweerlegbaar identiek aan de IPOD van Apple. Aangezien het merk IPOD bovendien is beschermd  in de afdeling huishoudelijke apparatuur, is de “Eipott” ook warentechnisch gezien identiek aan de Ipod van Apple en mag Koziol dientengevolge de naam niet gebruiken.

Weliswaar vond ook de Hamburgse rechter het teken “Eipott” in navolging van het alom bekende muziekapparaatje “ongetwijfeld een grappig idee”. Met kunstvrijheid echter is het gebruik niet te rechtvaardigen, aldus het Oberlandesgericht, dat hiermee een eerder gemaakte uitspraak van het Landgericht Hamburg teniet deed.

Lees hier het vonnis.


Meer weten over het recht van merken, modellen, designrechten en patenten? Neem contact op met Heinz- J. Klönne.

Een van Europa´s grootste bouwputten behelst kansen en bedreigingen voor Nederlands ondernemers!!!!

“Stuttgart 21″, de feiten:
•3 nieuwe stations waarvan het centraal station ondergronds
•55 nieuwe bruggen
•26 tunnels met een totale lengte van 63 kilometer

• 117 kilometer spoor waarvan 60 km hogesnelheidslijn

Praktische website ontwikkelingshulp helpt u bij het bouwen van een woestijnkoelkast of het weren van olifanten uit uw tuin (echt leuk en nuttig)

Er wordt nogal gediscussieerd over de zin en onzin van ontwikkelingshulp. Welnu, hier een voorbeeld hoe het goedkoop en doeltreffend kan. Ga naar de website www.howtopedia.org  en lees hoe je in de woestijn een koelkast kunt bouwen zonder stroom. Hiervoor heeft u twee potten van verschillende grootte met onbewerkte klei nodig. Plaats de kleine pot in de grote en vul de tussenruimte op met nat zand. Leg over het geheel een natte doek en klaar is de koelkast.

Aankoop Vastgoed: Koop toch eens een eigen eiland

Gaat u ook naar de Exporeal in München om u te informeren over Duits vastgoed? Als u niet het passend object kunt vinden zou u het eens op de website kunnen proberen. Een prachtig overzicht van eilanden die wereldwijd te koop zijn. Van heel goedkoop tot heel duur. Eens wat anders dan kantoren, winkels, woningen, logistiek vastgoed en wat er nog meer zo leeft in de vastgoedwereld. Mocht u toch besluiten liever traditioneel in Duitsland te investeren, dan kunnen onze juristen en fiscalisten u daarbij helpen.


Voor aan- en verkoop, koop bij executieveilingen neem contact op met Freddy Heinzel of Alexander Crämer

Voor de fiscale implicaties neem contact op met Anton Ingenerf WP/StB.

Duits Vastgoed: Woninghuren in Duitse steden stijgen t/m 15%

Nadat de huren in Duitsland jarenlang stagneerden gaan ze nu plotseling razendsnel stijgen. Wellicht is de Duitse woningmarkt toch niet zo´n gekke belegging. U moet wel de juiste steden weten te vinden. Hier de grootste stijgers en dalers, opgesteld door de FAZ:


Uw aanspreekpartner op ons kantoor:

Voor aan- en verkoop, koop bij executieveilingen neem contact op met Freddy Heinzel of Alexander Crämer.

Voor de fiscale implicaties neem contact op met Anton Ingenerf WP/StB.

Wat weet u van het water?

Als Nederlander weet u alles over het water, of misschien toch niet? Welnu, Spiegel-Online heeft in een interessante quiz een aantal boeiende vragen geformuleerd.

Voor de quiz klik hier.

Dienstverlening op het gebied van accountancy en fiscale advisering

Het zal u al opgevallen zijn – wij hebben onze dienstverlening uitgebreid met accountancy, fiscale advisering, administratieve dienstverlening en HRM advisering aan het Nederlandse bedrijfsleven met belangen in Duitsland. Daarbij zijn wij niet over een nacht ijs gegaan, maar hebben op ons gemak en heel consciëntieus gezocht naar geschikte adviseurs en medewerkers met jarenlange ervaring op hun vakgebied.

Het resultaat mag er zijn. Een groep van ervaren specialisten zoals: Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Steuerfachwirt, Bilanzbuchhalter, Steuerfachangestellte ondersteund door administratieve medewerkers.

Ontbinding arbeidsovereenkomst van in Duitsland wonende werknemer kan voor Nederlandse werkgever buitengewoon lastig zijn

Er zijn in Nederland, kort gezegd, twee manieren om een werknemer te ontslaan: een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter of via de weg van het UWV. Woont uw medewerker in Duitsland, dan is de weg via de Nederlandse kantonrechter niet gangbaar, omdat in deze situatie de Duitse rechter op basis van de EEX-Verordening is bevoegd! Die moet in het vervolg het Nederlandse recht toepassen, wat niet gemakkelijk is.

Aanneming van werk: Openbare aanbesteding

Sinds juni 2010 is de nieuwe Vergabeordnung volledig van kracht. Voor Europese aanbestedingen zijn nu dwingend de bepalingen van de VOB/A, de VOL/A alsmede de VOF toe te passen. Voor openbare aanbestedingen, die in gang gezet zijn voor in werking treden van de nieuwe regeling, geldt het aanbestedingsrecht dat op het moment van in gang zetting van de aanbesteding van toepassing was (Sorry, maar gemakkelijker kunnen wij het niet maken).

Mededinging: Frische Brötchen voor de rechter

Wat zijn de kenmerken van “frische Brötchen“? Deze vraag moet de Duitse rechter beantwoorden in het kader van een procedure die de Duitse bakkers tegen Aldi Süd hebben opgestart. De bakkers verwijten Aldi de consumenten te misleiden door te beweren verse broodjes in een soort bakautomaat te bakken.

Duits erf- en successierecht (II)

Bij een langer verblijf in Duitsland is het raadzaam, de planning van een nalatenschap met behulp van een jurist/specialist te maken – alleen al om onaangename verrassingen te voorkomen. In deel I van de serie Duits erf- en successierecht (JND, juli 2010) behandelden wij de wettelijke erfopvolging. In de hier volgende passages gaat het over het recht op een legitieme portie.

Ifo Geschäftsklimaindex stijgt explosief

Dat het buitengewoon goed gaat met de Duitse economie kon u al in de Nederlandse kranten lezen.

De oudste Duitse familiebedrijven

Er zijn Duitse (familie)bedrijven die door de eeuwen heen alle crises hebben overleefd. Sommige bedrijven zult u kennen, anderen niet. Het Handelsblatt heeft een mooie beeldreportage in haar online-uitgave.  Klik hier voor de beeldreportage.

Deutsche Telekom: zondags blijft de manager offline

Wie zijn iPhone in het holst van de nacht op stand-by heeft staan, is 24 uur per dag bereikbaar voor de baas. Werknemers die geacht worden op iedere e-mail onverwijld te reageren zijn continu in staat van paraatheid. En lopen zodoende gevaar werklust en motivatie erbij in te schieten. Deutsche Telekom (260.000 medewerkers wereldwijd), toonaangevende leverancier van telecommunicatie- en ICT-diensten in Duitsland, heeft permanente bereikbaarheid als probleem onderkend en een richtlijn m.b.t. “de omgang met mobiele communicatie-middelen buiten werktijd” afgekondigd. In de “blackberry-richtlijn” is geregeld wie wanneer per gsm bereikbaar dient te zijn, maar tevens vastgelegd dat medewerkers in hun vrije tijd geen e-mails hoeven te beantwoorden.

Column De Polisagent: Dekkingsmogelijkheden verruimd

Bij aanvang van de kredietcrisis was het ook voor kredietverzekeraars even schrikken. Hoeveel en welke bedrijven zouden een dergelijke calamiteit niet kunnen overleven? Zoals eerder gememoreerd, heeft dit geresulteerd in een veel strakker beheer van kredietlimieten. Veel limieten werden ingetrokken en het maximale dekkingspercentage werd verlaagd naar 85%.

Google translate levert grappige resultaten

Wij ontvangen steeds vaker Duitstalige correspondentie die ons doet twijfelen aan de taalvaardigheid van Nederlanders. Waarschijnlijk ten onrechte omdat de persoon in kwestie gewoon de vertaalfunctie van Google heeft gebruikt en het resultaat kritiekloos heeft overgenomen. Wij doen voor u de proef op de som.

BBMKB doe er wat mee!

Een van onze gasten tijdens de Duitsland-Borrel over het “Vestigen en uitwinnen van zekerheden in Duitsland” was drs. Klaas Bouwman van het Ministerie van Economische Zaken. Dit gaf mij de gelegenheid om hem naar de ontwikkelingen rond het Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BBMKB) te vragen. Immers, dhr. Bouwman heeft dit middel twee jaar geleden tijdens een van onze Duitsland-Borrels toegelicht.

Voortrekken eigen bewoners onder vuur genomen door de EU

In Duitsland hebben verschillende gemeenten maatregelen genomen, om inwoners bij de aankoop van bouwgrond in de gemeente voor te trekken. De prijzen voor de inboorlingen zijn lager dan die voor de mensen van buitenaf. Deze maatregel treft Duitsers maar ook buitenlanders. Het laatste is reden voor de Europese Commissie, om Duitsland om opheldering te vragen. Is het antwoord m.b.t. de veronderstelde discriminatie van buitenlanders niet naar tevredenheid, zal de Commissie Duitsland voor het Europese Hof dagen.


Meer weten over de aankoop van vastgoed in Duitsland! Neem contact op met Freddy Heinzel en Alexander Crämer.

Duitse overheid kan geen bouw- en installatieopdrachten meer kwijt. Nederlanders nergens te bekennen.

“Es gibt keine Handwerker mehr in Kleve”,  kopte de Rheinische Post enkele dagen geleden.

Achtergrond van dit artikel waren klachten van de regionale overheid dat het sinds maanden onmogelijk is, om bouw- of installatieopdrachten uit te zetten. In sommige gevallen worden niet eens meer prijzen afgegeven op openbare aanbestedingen, en zo wel zijn ze exorbitant hoog.

Kate Moss „ohne oben” snappen wij Duitsers niet

Wat mij opvalt in de afgelopen maanden is dat Nederlandse media steeds vaker een Duits woord of een Duitse uitdrukking in hun teksten gaan gebruiken. Helaas doen zij dat net zo als Louis van Gaal. Wat ik zeg klinkt in mijn oren Duits, dus het zal wel goed Duits zijn. Dit leidt echter uiteindelijk tot een geweldige spraakverwarring.

Ultieme gadget voor de hedendaagse wijndrinker

Ik ben waarschijnlijk wereldwijd een van de weinige Duitse lezers van het Financieel Dagblad. En ik doe er moeite voor om een gedrukt exemplaar te bemachtigen, tenminste in het weekend. Dan rijd ik met mijn Nederlandse echtgenote (geboren in Drenthe en opgegroeid in Friesland) van Kleve naar het Nederlandse plaatsje Gennep, alwaar daadwerkelijk twee verkooppunten zijn die de krant dagelijks beschikbaar hebben. In Kleve en omstreken (ca. 20.000 Nederlandse inwoners) kun je krant immers niet verkrijgen.

Duitsland op plaats 5 van beste vestigingsplaatsen wereldwijd

Nummer één in Europa en nummer vijf wereldwijd. Dat is de positie die Duitsland volgens een onderzoek van Ernst&Young onder internationale managers inneemt als het gaat om landen, waarin zij het liefst investeren. De positieve resultaten reflecteren de aansterkende positie van Duitsland als de belangrijkste economie van Europa.

Aansprakelijkheid directeuren: bevoegde rechter in Duitsland

Casus: De directeur van een failliete Duitse GmbH woont in het buitenland. De curator eist een schadevergoeding vanwege “Geschäftsführerhaftung” (aansprakelijkheid van de directeur volgens de Duitse GmbH-wet) bij een Duitse rechtbank. De directeur voert het verweer dat de Duitse rechter op basis van de Europese normen niet bevoegd is, omdat zijn woonplaats in het buitenland ligt.

Het Hof oordeelt dat voor het geval er sprake is van een onrechtmatige daad de bevoegde rechter in Duitsland zetelt.


Meer weten over de aansprakelijkheid van directeuren? Neem contact op met Gisela Surmann.

Meer weten over Duits faillissementsrecht? Neem contact op met Lars Wemmers.

Webwinkel in Duitsland: De meest gebruikelijke manier van betalen

De omzet van de Duitse webwinkels zal dit jaar naar schatting 23,7 miljard euro bedragen. Helaas is het aandeel van Nederlandse webwinkels in dit miljardenspel te verwaarlozen omdat Duitsers liever bij een Duitse webwinkel kopen dan bij een buitenlandse (zie ook onze nieuwsbrief van mei 2010). De oplossing is simpel: u moet gewoon een Duitse webshop met een Duits bedrijfsadres hebben, om als volwaardige partner in de Duitse markt te kunnen opereren.

Met contant geld de grens over

Zoals u weet hebben wij nogal wat Nederlandse cliënten die menen dat het eigen vervoer van contant geld over de grens een veilige methode is. Vooral aan de grens met Zwitserland en Luxemburg worden deze “transporteurs” echter niet met boeven maar met de Duitse douane geconfronteerd. En die heeft blijkbaar een feilloos oog voor ongebruikelijke transporten ook al zijn de betrokken personen niet meer de jongste. Een voorbeeld uit de praktijk:

Duitse belasting: Zelf klussen is weggegooid geld

Zelf het dak op om de schotel te justeren? Moeder de vrouw zaterdags in haar eentje het huis laten poetsen in plaats van samen te gaan fietsen? Mans genoeg om zelf de nieuwe laminaatvloerbedekking in de woonkamer te plaatsen? In Duitsland ben je mooi gek, als je huishoudelijke diensten en klussen rondom het huis níet professioneel uitbesteedt. Want sinds het fiscaal jaar 2009 betaalt hier de belastingdienst mee aan een duidelijk omlijnde reeks gefactureerde en betaalde werkzaamheden. Achterliggende gedachte van dit genereuze gebaar van de Duitse overheid is het om huishoudelijke diensten en ambachtelijke klussen, die traditioneel het liefst aan “vrienden of buren” worden uitbesteed, uit het zwarte circuit te halen en particulieren een extra stimulans te geven dit soort werk legaal te laten uitvoeren.

De pijnpunten van het Duitse bezuigingsprogramma

De Duitse regeringspartijen hebben een akkoord bereikt over het grootste pakket bezuinigingsmaatregelen uit de geschiedenis van de Bondsrepubliek. Die maatregelen moeten in de periode tot 2014 maar liefst 80 miljard euro aan besparingen opleveren. De regering wil in 2011 maar even 11,2 miljard op de begroting besparen.

Vastgoed-Borrel Duitsland woensdag 13 mei 2009

Geachte dames en heren,

Wat er ook gebeurt in deze woelige tijden, mensen blijven wonen, medewerkers moeten een werkplek hebben, winkeliers een winkel(keten) en goederen moeten worden opgeslagen.

Arbeidsrecht: Als Duitsers Duitsers discrimineren

Zijn Ossis (Oost-Duitsers) een volksstam met een eigen etnische identiteit? Dat is de kernvraag in een arbeidsrechtelijke procedure over vermeende discriminatie van een Oost-Duitse sollicitante tegen een West-Duits bedrijf. Wat is er gebeurd?

Louis van Gaal introduceert nieuw Duits spreekwoord: Der Tod oder die Gladiolen

Tja, dat krijg je als allochtonen te vaak op de televisie mogen komen en dan plotseling jouw taal gaan kapen. Louis van Gaal, de (actuele) trainer van Bayern München, maakt van steenkolen Duits met een opmerking een nieuw Duits gezegde.

Wat gebeurt er eigenlijk als de Duitse kanselier verongelukt?

Het neerstorten van het vliegtuig van de Poolse president en de dood van een groot aantal leden van de politieke elite werpt de vraag op hoe voor een dergelijk geval de opvolging in Duitsland is geregeld.

Grensoverschrijdende webwinkel functioneert niet, binnenlandse wel!

Om digitaal succesvol te zijn moet je de analoge overlevingsstrategieën volgen. Dat is de conclusie die men moet trekken uit onderzoek van de Europese Commissie over grensoverschrijdend webwinkelen.

Verkeersrecht: Buitengewone auto ongelukken

Soms geloof je niet wat je ziet. Hoe bestaat het en hoe kon de auto op het dak van een woonhuis terecht komen. Voor een reeks foto´s van de meest absurde situaties klik hier.


Meer weten over verkeers- en transportrecht? Neem contact op met Lars Wemmers.

Duitse Geschäftsführer wil eigen adviseurs

Wij richten per jaar een groot aantal Duitse vennootschappen voor het Nederlandse bedrijfsleven op en begeleiden deze door de jaren heen op juridisch en fiscaal gebied. Zodra echter een Duitser directeur wordt, raken wij de cliënten tijdelijk kwijt. Dat komt simpelweg vanwege het feit dat de Duitser ons (terecht) als oppasser van de Nederlandse moeder beschouwt.

De netto inkomens in de 50 grootste Duitse steden

Voor het aansturen van uw vertegenwoordigers, handelsagenten, het opzetten van een winkelketen, een franchiseformule of het investeren in winkelvastgoed moet u bekend zijn met de koopkracht van de Duitse bevolking. Daarbij moet u weten dat de Duitse bruto salarissen hoger, maar de netto salarissen lager zijn dan in Nederland.


Een overzicht van de netto inkomens in de vijftig grootste steden van
Duitsland vindt u hier: klik hier.

Duitse incasso´s: Minder B2B zaken, maar de hoogte van de vorderingen loopt op

Door de kredietcrisis zijn Nederlandse ondernemers iets voorzichtiger geworden ten opzichte van de Duitse klanten. Wij merken dat aan het aantal incasso-opdrachten die bij ons kantoor worden aangedragen. Tegelijkertijd loopt echter het bedrag van de uitstaande vorderingen behoorlijk op. Er is sprake van een verdubbeling van het gemiddelde vorderingsbedrag in twee jaar tijd.

Met contant geld over de Zwitsers-Duitse grens

De boete kan volgens het Duitse Zollverwaltungsgesetz oplopen tot 1 miljoen euro! Maar toch neemt het aantal Nederlandse cliënten uit de “particuliere geldtransportsector” dat met meer dan 10.000 euro aan contant geld de grens over gaat gestaag toe. 

Executie van Nederlandse vonnissen in Duitsland

U heeft een Nederlands vonnis tegen een inwoner van Duitsland of een rechtspersoon die in Duitsland is gevestigd. Gefeliciteerd, want daarmee is de eerste stap gezet. Echter, nu moet u dit vonnis in Duitsland uitwinnen. En daarmee gelden op eens de Duitse spelregels.

Duitsland is Europe´s Engine

Duitsland als kolossaal tandwiel in het midden. Daaromheen draaien veel andere tandwielen die beduidend kleiner zijn: Frankrijk, Spanje, Engeland, Italië, Nederland. Het is de titelpagina van de “Economist”. De boodschap van dit belangrijke economische tijdschrift is duidelijk. Duitsland is de “motor van Europa”!

In een omvangrijk artikel belicht de Economist de economische situatie in Duitsland en Europa. De resultaten heeft Spiegel Online in 7 foto´s en grafieken samengevat.

Het boek over Duitse humor is uitgebreid met één pagina

Het wordt ons Duitsers verweten dat wij geen humor zouden hebben. Niets is minder waar als je de website van de gemeente Niederzimmern bekijkt, alwaar men de gaten in de weg voor € 50 per stuk verkoopt. De advertentie is – waarschijnlijk om de internationale handel in gaten te bevorderen – meteen ook maar in het Engels opgesteld, en, professioneel als de Oost-Duitse gemeente-marketeers zijn, er staat  zelfs een song voor het downloaden ter beschikking.

Vastgoed: Sachsen-Anhalt verhoogt Grunderwerbsteuer van 3,5% naar 4,5 %. Wie zal er volgen?

Op een investering van tien miljoen zijn € 100.000 enerzijds niet veel geld, anderzijds kun je van dit bedrag een aardig feestje voor je vrienden en kennissen geven of, nog beter, je raadsman op tijd betalen en in ruil daarvoor een paar kennissen minder uitnodigen.

Metaal en bouwbedrijven: aanpassing contracten en Algemene Voorwaarden noodzakelijk

De staalprijs zal in de toekomst sneller aan verandering zijn onderworpen dan tot nu toe. Dit noopt tot aanpassing van uw contracten en Algemene Voorwaarden.

Boetes in verband met het Duitse Elektrogesetz (richtlijn WEEE)

Levert u elektr(on)ische producten naar Duitsland, dan moet u geregistreerd zijn bij de Duitse stichting EAR en een verwijderingsbijdrage betalen. In dit verband moet u regelmatig de geleverde hoeveelheden melden, anders dreigen oplopende boetes.

Merken, modellen, designrechten en patenten: Inval schoenenbeurs succesvol

Bij een inval op de internationale schoenenbeurs in Düsseldorf werden 700 paar monsterschoenen in beslag genomen in verband met namaak en merkenpiraterij.
Veel schoenen waren één op één nagebootst. Ook nationale emblemen zijn voor nabootsing niet meer veilig. Meerdere modellen waren voorzien van het Duitse wapendier, de Bundesadler.


Meer weten over het recht van merken, modellen, designrechten en patenten in Duitsland? Neem contact op met Heinz Klönne.

Handelsagenten: Niet afdingbare bepalingen in het Duitse agentuurrecht

Op zich bestaat er bij het opstellen van een agentuurovereenkomst contractsvrijheid tussen de partijen. Enkele bepalingen van het Duitse agentuurrecht zijn echter niet afdingbaar en daarmede dwingend recht:

Arbeidsrecht: Ontslag op staande voet in verband met diefstal goederen geringe waarde

In een van onze vorige nieuwsbrieven schreven wij over de nieuwe rage om medewerkers die langdurig in dienst van een bedrijf of organisatie zijn op staande voet te ontslaan in verband met futiliteiten. Een voorbeeld was de diefstal van enkele Maultaschen (ravioli).

Inventief sneeuwruimen komt duur te staan

De burgermeester van het Duitse plaatsje Norderstedt haalde eerst de krant vanwege zijn inventieve vinding om sneeuw en ijs te lijf te gaan en nu wederom …. vanwege de gevolgen.
De gemeente heeft namelijk in haar poging sneeuw en ijs te verwijderen metergrote gaten in het wegdek gegroefd. Wat is er gebeurd.

Gastcolumn Martin Schor – Exportstrategie Duitsland: verdeel en heers

Deze gedachte prikkelt toch iedere echte (Nederlandse) ondernemer: de Duitse markt veroveren. Maar ook bij niet-militaire operaties ligt de werkelijke uitdaging in het vervolgtraject. Want hoe zorg je ervoor dat je de gekozen afzetkanalen kunt blijven beheersen en dat je jouw nieuwe zakenpartners niet tegen elkaar in het harnas jaagt?

Arbeidsrecht: Beëindiging van (logistieke) activiteiten in Duitsland

De laatste maanden zijn wij betrokken geweest bij het sluiten van de Duitse logistieke vestiging van een internationaal bedrijf. Helaas moesten in dit verband ca. 150 arbeidscontracten worden beëindigd. Vanuit juridisch oogpunt speelden hierbij de volgende problemen die wij voor u in een stappenplan hebben samengevat:

Businessplan voor handelsagenten en principalen: kwaliteitskenmerken

Zowel de handelsagent alsook de principaal hebben een businessplan nodig voor een succesvolle samenwerking. In de vorige aflevering van de JND hebben wij het gehad over de vaardigheden waarover een Duitse handelsagent uit optiek van de principaal moet beschikken. Heden behandelen wij de kwaliteitskenmerken waarover het bedrijf moet beschikken om voor een Duitse handelsagent interessant te zijn. De Duitse agent zal o.a. de volgende punten analyseren:

Typische problemen van Nederlandse banken bij het afgeven van een bankgarantie

Wij hebben een duurzame bron van inkomsten die onuitputtelijk lijkt te zijn. Het afgeven van een Gewährleistungsbürgschaft (bankgarantie) door een Nederlandse bank die voldoet aan de eisen van de Duitse VOB. Door allerlei misverstanden tijdens de afhandeling wordt regelmatig van een (kostentechnisch) muisje een heuse olifant.

Ongelijke beloning mannen en vrouwen (gratis analyseprogramma)

Vrouwen verdienen in Duitsland ca. 20 % minder dan mannen. De Bondsregering heeft het voornemen om het verschil de komende vijf jaar terug te brengen naar 10%. Om bedrijven in staat te stellen het salarisverschil tussen mannen en vrouwen te analyseren, stelt zij het analyseprogramma Logib-D gratis ter beschikking. Middels dit programma kan men de salarisverschillen in een bedrijf onderzoeken. Voor het programma klik hier:
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/frauen-und-arbeitswelt/lohngerechtigkeit/entgelttransparenzgesetzlogib-d-anwenden/online-anwendung/

Overzicht van de organisatie van de rechtspraak in de Bondsrepubliek Duitsland

U bent liefhebber van organogrammen. Dan is dit voor u een leuke. Met dank aan de Europese Unie, die het copyright  heeft:  http://ec.europa.eu/civiljustice/org_justice/org_justice_ger_nl.pdf

Recht van aangenomen werk (Werkvertrag) versus kooprecht

Casus: Voor de bouw van een technische installatie geeft de opdrachtgever een opdracht aan een bedrijf om bouwelementen te vervaardigen. Onderdeel van de opdracht zijn ook de bouwkundige berekeningen.

Kansen op de Duitse Vastgoedmarkt (samenvatting lezing Duitsland-Borrel)

Voor degenen die niet bij onze vastgoed borrel aanwezig konden zijn volgt hier een gecomprimeerde samenvatting van de lezing van onze gastspreker:

Aanval en verdediging bij Oneerlijke Concurrentie

Casus: Een Duitse groothandel in lampen heeft de succesvolle collectie van zijn Nederlandse leverancier (met die hij jaren samenwerkte) met amper zichtbare veranderingen nagebootst en brengt de collectie als eigen product op de markt. Het Nederlandse bedrijf heeft zijn lampenmodellen niet beschermd maar wil graag actie tegen de Duitse groothandel ondernemen.

Column De Polisagent: Kredietverzekering en incasso

Alle kredietverzekeraars beschikken zelf over een incasso afdeling. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van een internationaal netwerk, aangezien de kredietverzekeraars die in Nederland zijn gevestigd, tevens ook de top 3 kredietverzekeraars wereldwijd vertegenwoordigen. Professionele incasso is voor kredietverzekeraars van groot belang; indien niet wordt geïncasseerd zal de schade immers voor het grootste gedeelte door de kredietverzekeraar moeten worden uitgekeerd. Om die reden wordt ook in de polis vastgelegd dat externe incasso tijdig moet worden opgestart en wordt verzorgd door de eigen incasso organisatie.

Merkenrecht: De strijd omtrent Schleichbären

Monika Schleich ontwerpt sinds negen jaar knuffelberen. Vervolgens maakt zij met naald en draad speelgoedbeertjes die zij dan onder de naam Schleichbären verkoopt. De ondernemersactiviteiten verlopen voortvarend en naar eigen zeggen behaalt zij een jaarlijkse winst van 500 tot 700 Euro. In het bewustzijn dat het beschermen van Intellectueel Eigendom steeds belangrijker wordt in het zakenleven wilde Monika de naam Schleichbären als merk laten registreren. En daarmee begon de ellende.

Arbeidsrecht: Duitse ontslagregels volgens het Europese Hof nietig

Volgens het Duitse arbeidsrecht worden tijdsvakken die iemand voor voltooiing van het 25ste levensjaar bij een bedrijf werkzaam was, niet meegerekend bij de berekening van de opzegtermijn. De opzegtermijn varieert van twee weken tijdens en vier weken na de proeftijd tot en met 7 maanden na 20 jaar dienstverband.

Businessplan voor handelsagenten en principalen: vaardigheden

Zowel de handelsagent alsook de principaal hebben een businessplan nodig voor een succesvolle samenwerking.

Shop-in-shop leidt tot belastingplicht in Duitsland

Steeds meer Nederlandse bedrijven bewerken de Duitse markt via shop-in-shop systemen. Ogenschijnlijk een simpele manier van zakendoen in Duitsland, zonder in aanraking te komen met alle mogelijke beslommeringen die inherent zijn aan het bewerken van een buitenlandse markt. Met één contract liggen uw producten in alle filialen van een grote Duitse marktpartij en dat nog op een A1 locatie ook. Toch kent ook deze vorm van export zijn eigen valkuilen.

Vestig uw Duitse dochteronderneming nooit bij uw werknemer of agent

Wij hebben er in het verleden al vaker voor gewaarschuwd. Een bedrijfszetel bij een medewerker, agent of zakenrelatie is verleidelijk goedkoop maar wel zo gevaarlijk. Een aantal gevallen uit de laatste maanden geeft aanleiding deze waarschuwing toch maar eens te herhalen.

Geht´s noch ohne Psychiater

Henryk M. Broder versus Erich Follath in een discussie op zeer hoog niveau: “Darf man, soll man, muss man Israel kritisieren”

Twee bevriende Duitse intellectuelen die over een gevoelig onderwerp in een brievenwisseling geraken en elkander scherp aanvallen zonder de contenance te verliezen. Niet geschikt voor iedereen maar een absolute must voor een ieder die kan genieten van een debat die qua (taal- en discussie)niveau ver afstaat van hetgeen wij dagelijks in de (kwaliteits)kranten mogen lezen.

Als u de Duitse taal in al haar subtiliteit wilt verkennen moet u dus persé het volgende lezen: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-67964003.html.

Wij Duitsers kunnen alles, alleen met de Engelse taal hapert het soms een

Via het artikel in de Spiegel kan de film ook bekeken worden: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/englisch-kuenstler-oettinger-schlimmer-als-westerwave-a-673978.html.

Toch is het taalgebrek logisch, immers de deelstaat Baden-Württemberg waarvan de toekomstige Eurocommissaris de minister-president is, maakt sinds de jaren ´90 reclame met de slogan: Wir können alles außer Hochdeutsch. Daar kunnen zij nu aan toevoegen “en Engels”.

Zie in dit verband de officiële homepage van de deelstaat die toelicht dat een taalgebrek kan worden gebruikt voor het creëren van sympathie: https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/placetobw-ein-roadtrip-durch-baden-wuerttemberg/

Zie hoe u verdwijnt van de aardbol

Wij hebben het in de vorige nieuwsbrief al gehad over de demografische ontwikkeling in Duitsland. In de volgende animatie kunt u zien hoe uw (Duitse) jaargang langzaam uitsterft. Eerlijk gezegd een beetje griezelig als je de realiteit zo voor ogen ziet. Klik op uw geboortejaar en kijk mee: https://www.destatis.de/bevoelkerungspyramide/.

Bouwrecht: Vergabe- und Vertragshandbuch für Baumassnahmen des Bundes


Het handboek voor aanbestedingen en contracten van de federale overheid is geactualiseerd. U vindt de actuele versie onder http://www.bmvi.de/.

Column De Polisagent: Eigendomsvoorbehoud in Duitsland gaat veel verder dan in Nederland

Bij wanbetaling heeft een leverancier, mits hij zijn rechten goed vastlegt, in Duitsland veel meer kans op een opbrengst uit eigendomsvoorbehoud dan in Nederland. Als u verzekerd bent tegen wanbetalingrisico, dan is het zelfs een voorwaarde dat u vooraf deze extra mogelijkheden ten volle benut. Om dit te bereiken dient u onderstaande tekst mee te nemen bij uw verkoop- en leveringsvoorwaarden indien u in Duitsland levert. Indien u dit nalaat en zich uitsluitend baseert op uw Nederlandse voorwaarden dan vist u achter het net. Voor niet-verzekerden betekent dit dat u uw kans op betaling vermindert. Voor verzekerden geldt dat men een mogelijke uitkering bij wanbetaling in de waagschaal stelt.

Actuele wetten en verordeningen - december 2009

De wetgevende instanties in Duitsland doen hun best om het leven van een mens of bedrijf in normen te vatten. De productie van de maand december (en eerder) vindt u hier: klik hier.

De uitverkoop van Nederland uit Duits perspectief

De Nederlanders hebben het kapitalisme in “reinster Form” gekweekt, schrijft de Financial Times Deutschland in een zeer lezenswaardig artikel over de ontwikkelingen in Nederland. Het gevolg van het loepzuivere kapitalisme is de uitverkoop van belangrijke industrieën en (energie)sectoren.

Duitsland staat er wonderbaarlijk goed voor

Duitsland staat er stukken beter voor dan men een jaar geleden heeft gedacht. Toen vreesden “experts” het gigantische aantal van vijf miljoen werklozen, werden series van massaontslagen voorspeld en was er zelfs sprake van te verwachten sociale onlusten. Welnu, niets ervan is gebeurd, niet eens de consumptieve uitgaven van de Duitsers zijn gedaald.

U moet opschieten als u nog met Duitsers zaken wilt doen

Ongetwijfeld bent u als vooruitziende manager op het moment ermee bezig uw toekomstvisie 2060 te ontwikkelen. Volgens uw aannames zal de Duitse markt hierin een belangrijke rol spelen.

‘Cross-border litigation’ is ons dagelijks brood

Daar stonden wij dan bij de rechtbank in een pauze te praten met een collega afkomstig van een van de grote “internationale” kantoren. Wat is uw specialisatie, waarde confrater? Trots overhandigde de collega zijn visitekaartje. Ik ben, vertelde hij, samen met enkele collega´s van ons kantoor gespecialiseerd in `cross-border litigation´, het voeren van grensoverschrijdende rechtszaken. Blijkbaar vond hij dat een specialisme hetwelk hem duidelijk onderscheidt van de rest van de juridische wereld. Wij waren diep onder de indruk, dat het voeren van grensoverschrijdende procedures blijkbaar als een soort adelstitel wordt beschouwd, omdat ons hele kantoor dag in dag uit niet anders doet. Pas op dat moment werd ons bewust dat ons kantoor tot de juridische hoogadel behoort. Zo, nu weet u dit ook.

Arbeidsrecht: dreigen met ziekte rechtvaardigt ontslag

Wie dreigt ziek te worden als een werkgever geen toestemming verleent voor het opnemen van vakantiedagen, moet rekening houden met ontslag op staande voet. De Duitse Hoge Raad in arbeidsrechtszaken gaat zelfs nog verder.

Het ontslag is zelfs gerechtvaardigd als de werknemer later daadwerkelijk ziek wordt. Iets anders kan gelden als de werknemer op het moment dat hij met de ziekmelding dreigt ook daadwerkelijk ziek is. In het voorliggende geval wilde een werknemer kortstondig een vrije dag opnemen voor de periode tussen een feestdag en het weekeinde.

Metaalbedrijven lonken naar Duitsland (lonken mag, maar beter niet doen)

Volgens het vakblad Metaal & Techniek oriënteert zich een aantal Nederlandse bedrijven op een verhuizing over de grens. Een van de redenen zou de goedkope bedrijfsgrond in Duitsland zijn.

Ongetwijfeld is een prijs van 20 euro per vierkante meter interessant. Echter, met de stap over de grens is meer gemoeid dan alleen het kopen van een lapje grond. Vanaf dag één komt u in aanraking met het Duitse recht, de Duitse belasting, de Duitse sociale zekerheid voor uw medewerkers (die gezelligheidshalve hun Nederlandse hypotheekrenteaftrek verliezen) en het feit dat de Duitse bruto/netto verhouding zeer nadelig is in vergelijking met de Nederlandse situatie.

Investeren of beleggen in Duits vastgoed

Als u in Duitsland wilt investeren, is het belangrijk te weten wat de sterkste Duitse regio’s zijn. Welnu, het Duitse weekblad Focus heeft een ranking opgesteld over alle 401 Duitse Kreise. U kunt het ranking per bondsland bekijken:
https://www.focus.de/immobilien/kaufen/tid-16537/ranking-2009-gesamt-ranking-die-401-landkreise-im-detail_aid_461646.html

Wat verandert er allemaal in Duitsland in het jaar 2010

Hier vindt u een samenvatting van de belangrijkste wetswijzigingen m.b.t. belastingen, sociale zekerheid etc.

Lastenverlichting voor het MKB

Het MKB wordt geacht te gaan profiteren van tegemoetkomingen aan ondernemers op het gebied van de bedrijven- en  successiebelasting. Bedrijven kunnen hun rentekosten tot 3 miljoen € van de belasting aftrekken. Daarnaast kunnen bedrijven verliezen, die bij aankoop van een bedrijf worden overgenomen, voortaan onder bepaalde omstandigheden fiscaal in rekening brengen; dit geldt ook bij concerninterne herstructurering. Bovendien kunnen ondernemers nu zelf bepalen of ze vaste bedrijfsactiva ter waarde van maximaal 410 € meteen per stuk van de belasting aftrekken of deze vaste activa (waarde tussen 150 € en 1.000 €) verdeeld over een periode van 5 jaar in zijn geheel aftrekken.

Column De Polisagent: De toegevoegde waarde van een tussenpersoon

De laatste tijd is er (terecht) veel ophef geweest over beloning van tussenpersonen.

Voor het simpelweg doorleiden van een aanvraagformulier kan bij sommige verzekeringsvormen jarenlang provisie worden geïncasseerd door een intermediair. Eenvoudige vormen van met name particuliere verzekering worden daarom in toenemende mate rechtstreeks bij een verzekeraar gesloten, al dan niet via internet.

Actuele wetten en verordeningen - augustus 2009

De wetgevende instanties in Duitsland doen hun best om het leven van een mens of bedrijf in normen te vatten. De productie van de maand augustus (en eerder) vindt u hier:  klik hier.